Pag. 1 di 238 Registro topografico analitico

of 238 /238
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico 04-04-2017 16:23:14 Pag. 1 di 238 Numero inventario da: 1 a: 999999999 Sezione da SLAVICA a SLAVICA Inventari: Collocati Disponibilità: Tutti Ordinamento: Topografico Sezione SLAVICA Opere in lingue slave, formato e n. di catena 16475 SLAVICA A.00 00001 Tipo circolazione: NO Lo stato della copia non consente il prestito 1 v., escluso dalla consultazione 380994 TSA0488507 *Vodnik-Album : mit Beiträgen von 86 Verfassern und vier lithographirten Beilagen / herausgegeben von Ethbin Hein. Costa. - Laibach : I. v. Kleinmayr & F. Bamberg, 1859. - XI, 268 p., c. di tav. : ill., mus. ; 29 cm. ((Front. anche in sloveno. HA PER ALTRO TITOLO 1084320 TSA0488511 *Vodnikov spomenik. 66433 SLAVICA A.00 00002 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140308 PUV0860644 *Rihard Jakopič v besedi. - V Ljubljani : Pri Slovenskem knjižnem zavodu, 1947. - XXI, 186 p., [24] c. di tav. : ill. ; 28 cm. 71482 SLAVICA A.00 00003 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140309 TSA1436081 *Sto pesmi Otona Župančiča / Oton Župančič ; [uredil Janez Logar ; uvod je napisal Josip Vidmar ; slovarček je sestavil Mirko Rupel ; prevod uvoda je oskrbel Ljubo Jurković]. - Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1948. - XXII, 206 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 28 cm. 75003 SLAVICA A.00 00004 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140310 SBL0015437 *Prešernov album / [uredil in opombe napisal Francè] Kidrič ; [z uporabo Kidričevega gradiva dokončala Alfonz Gspan in Mirko Rupel]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1949-1950. - VIII, 338 p. : ill. ; 29 cm + 1 c. ripieg. 119024 SLAVICA A.00 00005 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2140316 TSA1436084 *Primorski založniški signeti / Marijan Brecelj. - [Koper : Lipa, 1969 o 1970]. - P. 7-9 : ill. ; 30 cm. ((Estr. da: Vestnik. - Koper : Lipa, 1969-70 93007 SLAVICA A.00 00006 Tipo circolazione: INTERNA v. 1 555471 SBL0647560 *Vače / Francè Starè ; [foto Narodni muzej ; prevod v angleščino Marijan Tavčar]. - Ljubljana : Narodni muzej, 1955. - 137 p., 107 p. di tav., [2] c. geogr., [1] c. ripieg. : ill. ; 35 cm.(*Arheološki katalogi Slovenije ; 1) HA PER ALTRO TITOLO 1107514 PUV0830177 *France Stare : Vace. 77619 SLAVICA A.00 00007 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140314 TSA1436082 *Spomenik o šeststoletnici začetka habsburške vlade na Slovenskem. - V Ljubljani : Matica Slovenska, 1883. - 241 p. : ill. ; 34 cm. 77618 SLAVICA A.00 00008 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140315 TSA1436083 *Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20. November 1883. Slawo-deutsches und Slawo-italienisches / von Hugo Schuchardt. -

Embed Size (px)

Transcript of Pag. 1 di 238 Registro topografico analitico

SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 1 di 238
Numero inventario da: 1 a: 999999999 Sezione da SLAVICA a SLAVICA Inventari: Collocati Disponibilità: Tutti Ordinamento: Topografico
Sezione SLAVICA Opere in lingue slave, formato e n. di catena
16475 SLAVICA A.00 00001 Tipo circolazione: NO Lo stato della copia non consente il prestito 1 v., escluso dalla consultazione 380994 TSA0488507 *Vodnik-Album : mit Beiträgen von 86 Verfassern und vier lithographirten Beilagen / herausgegeben von Ethbin Hein. Costa. - Laibach : I. v. Kleinmayr & F. Bamberg, 1859. - XI, 268 p., c. di tav. : ill., mus. ; 29 cm. ((Front. anche in sloveno. HA PER ALTRO TITOLO 1084320 TSA0488511 *Vodnikov spomenik.
66433 SLAVICA A.00 00002 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140308 PUV0860644 *Rihard Jakopi v besedi. - V Ljubljani : Pri Slovenskem knjinem zavodu, 1947. - XXI, 186 p., [24] c. di tav. : ill. ; 28 cm.
71482 SLAVICA A.00 00003 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140309 TSA1436081 *Sto pesmi Otona upania / Oton upani ; [uredil Janez Logar ; uvod je napisal Josip Vidmar ; slovarek je sestavil Mirko Rupel ; prevod uvoda je oskrbel Ljubo Jurkovi]. - Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1948. - XXII, 206 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 28 cm.
75003 SLAVICA A.00 00004 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140310 SBL0015437 *Prešernov album / [uredil in opombe napisal Francè] Kidri ; [z uporabo Kidrievega gradiva dokonala Alfonz Gspan in Mirko Rupel]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1949-1950. - VIII, 338 p. : ill. ; 29 cm + 1 c. ripieg.
119024 SLAVICA A.00 00005 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2140316 TSA1436084 *Primorski zaloniški signeti / Marijan Brecelj. - [Koper : Lipa, 1969 o 1970]. - P. 7-9 : ill. ; 30 cm. ((Estr. da: Vestnik. - Koper : Lipa, 1969-70
93007 SLAVICA A.00 00006 Tipo circolazione: INTERNA v. 1 555471 SBL0647560 *Vae / Francè Starè ; [foto Narodni muzej ; prevod v anglešino Marijan Tavar]. - Ljubljana : Narodni muzej, 1955. - 137 p., 107 p. di tav., [2] c. geogr., [1] c. ripieg. : ill. ; 35 cm.(*Arheološki katalogi Slovenije ; 1) HA PER ALTRO TITOLO 1107514 PUV0830177 *France Stare : Vace.
77619 SLAVICA A.00 00007 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140314 TSA1436082 *Spomenik o šeststoletnici zaetka habsburške vlade na Slovenskem. - V Ljubljani : Matica Slovenska, 1883. - 241 p. : ill. ; 34 cm.
77618 SLAVICA A.00 00008 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2140315 TSA1436083 *Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20. November 1883. Slawo-deutsches und Slawo-italienisches / von Hugo Schuchardt. -
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 2 di 238
Graz : Leuschner & Lubensky, 1884. - 140 p. ; 33 cm.
99268 SLAVICA A.00 00009 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141030 SBL0119680 *Spominski zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije / [uredniki Joe Lavri ... [et al.] ; pisci lankov Ivan Avsenek ... et al.]. - Ljubljana : Jubilej, 1939. - 703 p., [2] c. georg. ripieg. : ill. ; 31 cm.
77369 SLAVICA A.00 00010 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141034 TSA1436311 *Evangelij / priredil Sreko Gregorec. - [Gorica : s. n., 1950]. - 234 p. ; 29 cm.
77370 SLAVICA A.00 00011 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141036 TSA1436312 *Fundamentalka / spisal Sreko Gregorec. - [Gorica : s. n., 1951]. - 200 p. ; 29 cm.
77371 SLAVICA A.00 00012 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141037 TSA1436313 *Dogmatika / spisal Sreko Gregorec. - [Gorica : s. n., 1951]. - 265 p. ; 29 cm.
77372 SLAVICA A.00 00013 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141038 TSA1436315 *Latinska vadnica in slovnica : za 1. razr. nije srednje šole / Boris Tomai. - [Gorica : s. n., 1948]. - 53, 24, 18 p. ; 29 cm.
77373 SLAVICA A.00 00014 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141045 TSA1436316 *Naravoslovje : [botanika in zoologija] / priredila Ivana Crovatin. - [Gorica : s. n., 1950]. - 109 p. ; 30 cm.
77374 SLAVICA A.00 00015 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141046 TSA1436317 *Zgodovina srednjega veka : (splošni pregled) / Rado Bednarik. - [Gorica : s. n., 1948]. - 70 p. ; 30 cm.
77375 SLAVICA A.00 00016 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141047 TSA1436319 *Zgodovina starega veka / priredil Joško Jakoni. - Gorica : [s. n.], 1949. - 59 p. ; 29 cm.
77376 SLAVICA A.00 00017 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141048 TSA1436320 *Zgodovina novega veka / Joško Jakoni. - [Gorica : s. n., 1949]. - 57 p. ; 30 cm.
77377 SLAVICA A.00 00018 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141049 TSA1436322 *Zgodovina srednjega veka / Joško Jakoni. - [Gorica : s. n., 1950]. - 53 p. ; 29 cm.
77378 SLAVICA A.00 00019 Tipo circolazione: INTERNA 1 op.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 3 di 238
2141050 TSA1436323 *Zemljepis Italije : razmnoeno kot rokopis za slov. srednje šole / Rado Bednarik. - [Gorica : s. n., 1951]. - 63 p. ; 29 cm.
77379 SLAVICA A.00 00020 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141053 TSA1436324 *Osnove zemljepisa : [za I. razred nije srednje šole] / [Rado Bednarik]. - [Gorica : s. n., 1948]. - 54 p. ; 29 cm.
77380 SLAVICA A.00 00021 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141054 TSA1436326 *Zemljepis Evrope. - [Gorica : s. n., 1950]. - 64 p. ; 30 cm.
77381 SLAVICA A.00 00022 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141056 TSA1436327 *Naravoslovje. Biologija / Ivana Crovatin. - [Gorica : s. n., 1950]. - 83 p. : ill. ; 31 cm.
77382 SLAVICA A.00 00023 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141057 TSA1436328 *Latinska antologija / priredil Boris Tomai. - [Gorica : s. n., 1949]. - 74 p. ; 28 cm.
78922 SLAVICA A.00 00024 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141061 TSA1436335 *Zemljepisni atlas za srednje in njim sorodne šole [Kartografsko gradivo] : 56 zemljevidov k matematini, fizini, politini in gospodarski geografiji s 350 slikami v bakrotisku / Luigi Visintin ; izdal Prosvetni urad ZVU. Britsko-ameriška cona Svobodnega traškega ozemlja. - Novara : Istituto geografico de Agostini, cop. 1948. - 1 atlante (56 p.) : ill. ; 34 cm.
71797 SLAVICA A.00 00025 Tipo circolazione: INTERNA v. 1 2141063 TSA1436336 *Ribe Jadrana / Tonko Šoljan ; [kod izradbe crtea suraivali su Otmar Karlovac ... [et al.]]. - Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. - 437 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2141064 LO10572537 *Fauna i flora Jadrana = Fauna et flora Adriatica. - Split : Institut za oceanografiju i ribarstvo FNR Jugoslavije , 1
119132 SLAVICA A.00 00026 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141065 PUV0869674 *Album Koroške / [fotografski posnetki Gerald Sharp]. - V Celovcu : Britanska obveševalna sluba, 1948. - 63 p. : ill. ; 32 cm + 1 carta
90426 SLAVICA A.00 00027 Tipo circolazione: INTERNA v. 45 2080263 RML0013711 *Inkunabule u narodnoj Republici Hrvatskoj / Josip Badali. - Zagreb : \s.n.!, 1952. - X, 258 p., \47! c. di tav. : ill., 1 c. geogr. ripieg. ; 30 cm. ((Altro front. in latino(*Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti knjiga ; 45) HA PER ALTRO TITOLO 2080264 RML0029560 *Incunabula quae in populari re publica Croatia asservantur
96105 SLAVICA A.00 00028 1 Tipo circolazione: INTERNA op. 1 2141069 TSA1436358 1. - Zagreb : "Naša Djeca", 1958. - 36 p., [12] c. di tav. : ill. ; 31 cm. FA PARTE DI
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 4 di 238
Libro moderno 2141066 SBL0642583 *Don Kihot / Miguel de Cervantes ; priredil Mate Ujevi ; ilustriral Vladimir Kirin ; prevedela R. L. Petelinova. - Zagreb : "Naša Djeca", 1958. - 2 v. : ill. ; 31 cm.
96106 SLAVICA A.00 00028 2 Tipo circolazione: INTERNA op. 2 2141070 TSA1436359 2. - Zagreb : "Naša Djeca", 1958. - 38 p., [12] c. di tav. : ill. ; 31 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2141066 SBL0642583 *Don Kihot / Miguel de Cervantes ; priredil Mate Ujevi ; ilustriral Vladimir Kirin ; prevedela R. L. Petelinova. - Zagreb : "Naša Djeca", 1958. - 2 v. : ill. ; 31 cm.
97688 SLAVICA A.00 00029 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2141077 TSA1436362 *Sonetni venec / Francè Prešeren ; upodobil Miha Maleš v tridesetih barvnih gravurah ; uvod napisal Francè Stelè. - Koper : Lipa, 1959. - 72 p. : ill. ; 32 cm.
61967 SLAVICA A.00 00030 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141080 TSA1436363 *Martin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici / Fran Levstik ; [upodobil] Lojze Perko. - [Ljubljana] : Konzorcij "Slovenca", [1943]. - 24 p., [29] c. di tav. b/n , [1] c. di tav. a colori : ill. ; 35 cm. ((Edizione numerata (789 su 1100)
98390 SLAVICA A.00 00031 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141084 SBL0000653 *Zgodovinski atlas Slovenije / [gradivo zbral in uredil] Roman Pavlovi. - 2. izd. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1960. - 62 p. : ill. ; fol. oblungo 29 x 41 cm.
98474 SLAVICA A.00 00032 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2141093 SBL0655550 *Valvasorjevo berilo / (je prevedel in uredil) Mirko Rupel. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1951. - XXIV, 366 p. : ill., [10] c. di tav. ; 29 cm.(*Berilo natisnjeno v 6250 izvodi)
96707 SLAVICA A.00 00033 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2141105 SBL0683284 *Slovenski ljudski plesi Primorske / [zapisi melodij in plesov, koreogrami, kinetogrami po Laban-Knustovem sistemu in priprava slikovnega materiala] Marija Šuštar ; [klju h kinetogramom Henrik Neubauer ; fotografije pod vodstvom Marije Šuštar izdelala Peter Kocjani in Lojze Jurc ; notografiral Maks Simoni]. - Ljubljana : Glasbeno narodopisni institut, 1958. - 58,16 p. : ill. ; 30 cm.(*Slovenski ljudski plesi ; 1)
101538 SLAVICA A.00 00034 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2141112 TSA1436380 *Naš prijatelj atom : povest Walta Disneya / besedilo napisal Heinz Haber ; [prevedel Lavo ermelj]. - Ljubljana [etc.], 1961. - 164 p. : ill. ; 28 cm.
101547 SLAVICA A.00 00035 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142366 TSA1436678 *Yugoslavia - human stories : 1941-1961 / [testi di Gavro Altman... [et al.] ; Oto Bihalji-Merin redattore capo]. - Beograd : Jugoslavija, [196?]. - 232 p. : ill. ; 34 cm.
111675 SLAVICA A.00 00036 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142367 SBL0231618
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 5 di 238
*Revolucija in umetnost : izbor slovenske partizanske grafike in risbe / [izbrali in uredili Aleksander Bassin, Vladimir Lakovi, Vera Visonik ; prevedli so: v rušino Vera Brni, v italijanšino Vinko Furlan, v anglešino Janko Golias]. - Nova Gorica : Soa, 1966. - 30 c. : 60 tav. ; 31 cm. ((Testo anche in russo, italiano ed inglese.(*Knjinica NOV in POS. Likovna zbirka.)
103885 SLAVICA A.00 00037 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142370 SBL0661389 *Ivan Meštrovi / eljko Grum ; fotografije Tošo Dabac. - Zagreb : Matica hrvatska, 1962. - XXXVIII, 192 p. : ill. ; 29 cm.
103927 SLAVICA A.00 00038 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142375 SBL0113437 *Linhartovo izroilo / [urednik Lojze Filipi ; povzetke študij so prevedli Sidonija Jeras-Guinot, France Klopi, Olga Grahor]. - Ljubljana : Drama slovenskega narodnega gledališa, 1957. - 195 p. : ill. ; 29 cm.
104245 SLAVICA A.00 00039 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142376 CFI0449177 *Nadškofijsko semeniše v Gorici ob petdesetletnici ustanovitve : 1912-1962. - V Gorici : Nadškofijsko semeniše, 1963. - 19 p. : ill. ; 30 cm. HA PER TITOLO UNIFORME 2142377 CFI0449180 Il *seminario arcivescovile di Gorizia nel cinquantesimo anniversario della fondazione.
104812 SLAVICA A.00 00040 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142380 TSA1436683 *V svetu narave / Rutherford Platt in sodelavci iz studia Walta Disneya ; prevedel Janko Moder. - Ljubljana : Mladinska knjiga, [1964]. - 176 p. : ill. ; 29 cm.(*Mavrica)
105390 SLAVICA A.00 00041 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142385 UBO2434762 *Hinko Smrekar / besedilo Karel Dobida. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije : Narodna galerija, 1957. - 65, 141 p. : ill. ; 30 cm.(*Slovenski likovni umetniki)
105392 SLAVICA A.00 00042 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2142389 SBL0129456 *Makedonija : barvne monotipije, jedkanice, litografije, litogravure in lesorezi / Miha Maleš ; [uredil Zoran Krišnik]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1953. - 24 c., ill.,22 tav. ; 35 cm.
105686 SLAVICA A.00 00043 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142391 TSA1436686 *Premagana smrt / Vladimir Lakovi ; [spremno besedilo napisal France Filipi]. - Ljubljana : Borec, 1964. - 30 p. : ill. ; 29 cm.
106179 SLAVICA A.00 00044 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142393 TSA1436687 *Ivan Marija Maruši (1641-1712) / Branko Maruši. - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1964. - P. 120-127 : ill. ; 30 cm. ((Estr. da: Kronika : asopis za slovensko krajevno zgodovino.- Letn. 12, zv. 2 (1964)
106588 SLAVICA A.00 00045 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2144740 TSA1437216 *Privredni razvoj okraja Koper. - [Zagreb : Informator, 1964]. - 90 p. : ill. ; 40 cm. HA PER ALTRO TITOLO 2144741 TSA1437217 *Okraj Koper
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 6 di 238
107089 SLAVICA A.00 00046 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142395 SBL0695758 *Elektrine naprave v gospodinjstvu / Brataševec, Polak ; [ilustrirala Brataševec & Polak]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1961. - 82 p. : ill. ; 29 cm.
107751 SLAVICA A.00 00047 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 267420 SBL0127465 *Istarske freske / predgovor [in katalog] Branko Fui. - Zagreb : Zora, 1963. - 38 p., [69] c., 27 p. : ill. ; 29 cm.(*Umjetniki spomenici Jugoslavije)
108312 SLAVICA A.00 00048 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2144047 TSA1437091 *Bolezni tiskov in rokopisov ter njih zdavljenje / Alfons Gspan. - Ljubljana : [s. e.], 1951. - P. 87-94 ; 29 cm. ((Estr. da : Zbornik zaštite spomenika kulture ; knjiga 2, sveska 1 ; Beograd 1952 HA PER ALTRO TITOLO 2144048 TSA1437092 *Les maladies des imprimés et des manuscrits et leur traitement
108326 SLAVICA A.00 00049 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2142396 TSA1436688 *Posljednji Zrinski i Frankopani. - [Zagreb : Matica hrvatska, 1908?]. - 340 p., [1] c. di tav. : ill. ; 32 cm.
109057 SLAVICA A.00 00050 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2142398 PUV0862003 *Poezije dóktorja Fr. Prešérna / [predgovor napisao Boris Ziherl ; renik i objašnjenje imena na osnovu grae M. Rupela, A. Gspana. A. Slodnjaka sastavio Dimitrije Vuenov ; ilustrovao Boidar Jakac]. - Beograd : Jugoslovenska knjiga, 1951. - C, 265 p. : ill. ; 29 cm.
108722 SLAVICA A.00 00051 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142403 TSA1436689 *"Domovina" (1867-1869) / Branko Maruši. - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1965. - P. 48-64, P. 127-139 : ill. ; 29 cm. ((Estr. da: Kronika : asopis za slovensko krajevno zgodovino .- Letn. 13, zv. 2-3 (1965)
109088 SLAVICA A.00 00052 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2142406 VEA0072647 *Slovenski slikarji / Fr. Stelè. - V Ljubljani : Slovenski knjini zavod, 1949. - 167 p., 126 p. di tav., 25 c. di tav. : ill. ; 35 cm.
110015 SLAVICA A.00 00053 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 788627 SBL0174678 *Ivan Grohar / besedilo Francè Stelè. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1960. - 82 p., [18] c. di tav. : ill. ; 30 cm. ((Dedica manoscritta al direttore.(*Slovenski likovni umetniki)
110010 SLAVICA A.00 00054 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142411 SBL0175051 *Umetnost situl / teksti: Joe Kastelic, Guido A. Mansuelli, Karl Kromer. - Beograd : «Jugoslavija», 1965. - XXXIV p. : 80 tav. ; 32 cm.
110016 SLAVICA A.00 00055
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 7 di 238
Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142414 SBL0174741 *Boris Kalin / uvod Zoran Krišnik. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1958. - 8 c. : ill.,32 tav. ; 34 cm. ((Dedica manoscritta al Direttore.(*Slovenski likovni umetniki)
110542 SLAVICA A.00 00056 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142417 TSA1436690 *Mo in jabolko / napisal in ilustriral Janosch ; [prevedla Kristina Brenkova]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1965. - [33] p. : ill. ; 29 cm.
110539 SLAVICA A.00 00057 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142418 SBL0178295 *Mladi vede. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1965. - 165 p., [4] c. georg. ripieg. : ill. ; 30 cm.
110867 SLAVICA A.00 00058 1 Tipo circolazione: INTERNA v. 1 2142425 SBL0212266 Vol. 1: A - us. - Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959. - 755 p., [79] c. di tav. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2142421 SBL0212265 *Enciklopedija likovnih umjetnosti / [glavni redaktor Andre Mohorovii]. - Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959-1966. - 4 v. : ill., tav. ; 30 cm.
110868 SLAVICA A.00 00058 2 Tipo circolazione: INTERNA v. 2 2142426 SBL0212267 Vol. 2: D - Ini. - Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1962. - 699p., [116] c. di tav. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2142421 SBL0212265 *Enciklopedija likovnih umjetnosti / [glavni redaktor Andre Mohorovii]. - Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959-1966. - 4 v. : ill., tav. ; 30 cm.
111470 SLAVICA A.00 00059 1 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2142431 TSA1436692 *Slovenska moderna umetnost. 1, Slikarstvo. - V Ljubljani : Narodna galerija, [1922?]. - [7] p., XXVII c. : ill. ; 33 cm.
111574 SLAVICA A.00 00060 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 789178 SBL0224459 *Slovensko slikarstvo : Spremna študija Špelca opi / Biografski in bibliografski podatki Melita Stele-Moina. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1966. - 297 p. : ill. ; 4. .
112200 SLAVICA A.00 00061 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142434 TSA1436693 *Al signor Presidente della Repubblica = Gospodu predsedniku republike / [Comitato del Gruppo etnico sloveno della Provincia di Udine = Odbor slovenske narodne skupnosti v videmski pokrajini]. - [S. l. : s. n.], 1966. - [8] c. ; 31 cm.
112975 SLAVICA A.00 00062 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142437 SBL0182896 *Svet znanosti / spisala Jane Werner Watson ; barvne fotografije Wilson in Mac Pherson Hole ... [et al.] ; karte in risbe Fred Kopp studio ; predgovor napisal Earnest C. Watson ; prevedel Lavo ermelj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - 215 p. : ill. ; 29 cm. HA PER TITOLO UNIFORME 1055578 SBL0182897 The *world of science.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 8 di 238
113146 SLAVICA A.00 00063 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142441 TO01923208 *Naše gore / [uredil Petar Lui-Roki; opremil Milan Vulpe ; iz srbohrvašine prevedel Joe Stabej]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1967. - 16 p., [154] carte di tav. : ill. ; 30 cm.
114123 SLAVICA A.00 00064 26 Tipo circolazione: LIBERA v. 26 2144870 TSA1437252 *Tlaka : kantata za soliste, zbor in orkester : partitura / Marjan Kozina ; [notografirala Maks Simoni in Viktor Pokorn]. - [Partitura per soli, coro e orchestra]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967. - 1 partitura (58 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144871 TSA1437253 *La corvée : cantate pour soli, choeur et orchestre : partition
114124 SLAVICA A.00 00064 27 Tipo circolazione: LIBERA v. 27 2144872 TSA1437254 *Koncert za levo roko in orkester : partitura / Lucijan Marija Škerjanc ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura per pianoforte e orchestra]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967. - 1 partitura (125 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144873 TSA1437255 *Concerto pour la main gauche seule avec orchestre = partition
116553 SLAVICA A.00 00064 28 Tipo circolazione: LIBERA v. 28 2144878 TSA1437257 *Prva simfonija : partitura / Lucijan Marija Škerjanc ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1968. - 1 partitura (120 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144879 TSA1437258 *Ière symphonie : partition
118533 SLAVICA A.00 00064 29 Tipo circolazione: LIBERA v. 29 2144891 TSA1437261 *Šest koncertov za razne instrumente / Lucijan Marija Škerjanc ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1969. - 1 partitura (308 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144892 TSA1437262 *Six concertos pour divers instruments
120805 SLAVICA A.00 00064 30 Tipo circolazione: LIBERA v. 30 2144895 TSA1437263 *Iz zapušine : partiture / Marjan Kozina ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1970. - 1 partitura (183 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare.
122957 SLAVICA A.00 00064 31 Tipo circolazione: LIBERA v. 31 2144896 TSA1437264
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 9 di 238
*Štiri uverture : partitura / Lucijan Marija Škerjanc ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971. - 1 partitura ([196] p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144897 TSA1437265 *Quatre ouvertures : partition
125877 SLAVICA A.00 00064 32 Tipo circolazione: LIBERA v. 32 2144898 TSA1437266 *Skladbe za godalni orkester : partitura / Lucijan Marija Škerjanc ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1973. - 1 partitura (287 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144899 TSA1437267 *Oeuvres pour orchestre à cordes : partition
131047 SLAVICA A.00 00064 33 Tipo circolazione: LIBERA v. 33 2144901 TSA1437272 *Gozdna samota ; Psalm 41. in 42. ; Šest samospevov : partiture / Anton Lajovic ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974. - 3 partiture (290 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare.
134444 SLAVICA A.00 00064 34.1 Tipo circolazione: LIBERA v. 34.1 2144904 TSA1437277 *Fantasia rhapsodica : za violino in orkester : partitura / Matija Bravniar ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1975. - 1 partitura (60p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144905 TSA1437278 *Fantasia rhapsodica : pour violon et orchestre : partition
134445 SLAVICA A.00 00064 34.2 Tipo circolazione: LIBERA v. 34.2 2144908 TSA1437280 *Fantasia rhapsodica : za violino in orkester : izvod za violino in klavir / Matija Bravniar ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1975. - 1 partitura (20 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144919 TSA1437282 *Fantasia rhapsodica : pour violon et orchestre : reduction pour violon et piano
134446 SLAVICA A.00 00064 34.3 Tipo circolazione: LIBERA op. 34.3 2144922 TSA1437284 *Fantasia rhapsodica : za violino in orkester : violina / Matija Bravniar ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1975. - 1 partitura (7 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144923 TSA1437286 *Fantasia rhapsodica : pour violon et orchestre : violon
134447 SLAVICA A.00 00064 35.1 Tipo circolazione: LIBERA v. 35.1 2144925 TSA1437287
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 10 di 238
*Koncert za violino in orkester : izvod za violino in klavir / Matija Bravniar ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1975. - 1 partitura (71 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144926 TSA1437289 *Concerto pour violon et orchestre : reduction pour violon et piano
134448 SLAVICA A.00 00064 35.2 Tipo circolazione: LIBERA op. 35.2 2144927 TSA1437292 *Koncert za violino in orkester : violina / Matija Bravniar ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1975. - 1 partitura (27 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144929 TSA1437294 *Concerto pour violon et orchestre : violon
134449 SLAVICA A.00 00064 36 Tipo circolazione: LIBERA v. 36 2144874 SBL0232715 *Skladbe za orkester : partiture / Lucijan Marija Škerjanc ; [notografiral Viktor Pokorn]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1976. - 1 partitura (198 p.) ; 34 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare. HA PER ALTRO TITOLO 2144876 SBL0232716 *Compositions pour orchestre : partitions .
162377 SLAVICA A.00 00064 37 Tipo circolazione: LIBERA op. 37 2144934 TSA1437295 *Belokranjska : rapsodija za veliki orkester : partitura / Matija Bravniar ; [notografiral Janez Lesjak]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989. - 1 partitura (59 p.) ; 33 cm. FA PARTE DI 463480 TSA0619388 *Dela. Razred 5. Razred za glasbeno umetnost. - zv.1(1952)- . - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1952-. - 33 cm. (Irregolare.
114480 SLAVICA A.00 00065 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142444 TSA1436694 *Minica in gugalni konj / besedilo in ilustracije Gwyneth Mamlok ; [prevedel Viktor Klabus]. - [Ljubljana] : Dravna zaloba Slovenije, [1967]. - [28] p. : ill. ; 29 cm.
114481 SLAVICA A.00 00066 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142447 TSA1436695 *Minica in kuek Lizman / besedilo in ilustracije Gwyneth Mamlok. - [Ljubljana] : Dravna zaloba Slovenije, [1967]. - [27] p. : ill. ; 29 cm.
114482 SLAVICA A.00 00067 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142451 SBL0221730 *Slovaške pravljice / zbral Pavol Dobšinský ; prevedel Viktor Smolej. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1966. - 267 p., [15] c. di tav. : ill. ; 29 cm.
114494 SLAVICA A.00 00068 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142453 SBL0710519 *Jugoslavija / [spisal in priredil] France Planina ; [ilustrirala Joe Ciuha, Ive Šubic]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 183 p. : ill. ; 29 cm.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 11 di 238
114784 SLAVICA A.00 00069 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142456 SBL0709186 *Spomenica : 1866-1966 / Redakcioni odbor: Grga Novak. - Zagreb : Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1967. - 156 p. : 15 tav. ; 29 cm.
115694 SLAVICA A.00 00070 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142457 SBL0645963 *Sveto Pismo Nove Zaveze : Evangeliji, Apostolska dela / prevedli Franišek Jere, Gregorij Pejak, Andrej Snoj. - Celje : Druba Mohorija, 1968. - 366 p. : ill., 32 tav. ; 30 cm. HA PER TITOLO UNIFORME 1031137 CFI0313950 *Bibbia. Nuovo Testamento. Vangeli
115753 SLAVICA A.00 00071 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 1 2142462 SBL0228235 1: *Zahodni del Slovenije. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1968. - 487 p. ; 30 cm. + 1 mappa (11 c. georg. ripieg.) FA PARTE DI Libro moderno 2142461 SBL0228234 *Krajevni leksikon Slovenije : Repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turistinimi podatki vseh krajev Slovenije / s sodelovanjem Franceta Planine in ivka Šifrerja pripravil in uredil Roman Savnik. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1968- .. - v. ; 30 cm. , 1
122741 SLAVICA A.00 00071 2 Tipo circolazione: LIBERA v. 2 2142463 PUV0868045 2: *Jedro osrednje Slovenije in njen jugovzhodni del. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1971. - 705 p. ; 30 cm. + 1 mappa (9 c. georg. ripieg.) FA PARTE DI Libro moderno 2142461 SBL0228234 *Krajevni leksikon Slovenije : Repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in turistinimi podatki vseh krajev Slovenije / s sodelovanjem Franceta Planine in ivka Šifrerja pripravil in uredil Roman Savnik. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1968- .. - v. ; 30 cm. , 2
115758 SLAVICA A.00 00072 Tipo circolazione: LIBERA v. 3 2142458 SBL0710727 *Slovenski ljudski plesi Prekmurja = Slovene folk dances of Prekmurje / Marija Šuštar ; angleški prevod Andrej Novak. - Ljubljana : Glasbeno narodopisni institut, 1968. - 72 p., [6] tav. : ill. ; 30 cm.(*Slovenski ljudski plesi ; 3)
117087 SLAVICA A.00 00073 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142459 TSA1436697 *Vid v televizorju : pravljica o vesolju / Gianni Rodari ; [naslikal Giancarlo Carloni ; prevedla Veronika Zlobec]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 60 p. : ill. ; 30 cm.
117419 SLAVICA A.00 00074 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2117947 SBL0645941 *Biblia, tu ie, Vse svetu pismu, Stariga inu Noviga Testamenta / slovenski tolmazhena, skusi Iuria Dalmatina ; spremna beseda in primerjava z originalom: Branko Beri ; opremil in tehnino uredil: Aco Mavec. - Rist. anast. - V Ljubljani : Izdala in zaloila ZGP Mladinska knjiga ; iz Munchna : v sodelovanju z zalobo Rudolf Trofenik, 1968. - 1 v. (paginazione varia) : ill. ; 36 cm. ((Ripr. facs. dell'ed. : Wittenberg, 1584. - Informazioni ricavate dal colophon.(*Monumenta litterarum slovenicarum) HA PER TITOLO UNIFORME 1200185 MILE040552 *Bibbia <in sloveno>
117102 SLAVICA A.00 00075 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142464 TSA1436699 *Dosedanje delo in bodoe naloge goriškega zgodovinarja in zgodovinopisja / Branko Maruši. - Ljubljana : [s. n.], 1964. - P.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 12 di 238
145-151 ; 27 cm. ((Estr. da: Kronika : asopis za slovensko krajevno zgodovino ; 12, 1964
117437 SLAVICA A.00 00076 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142465 SBL0654578 *Pot Zemlja-Luna odprta / Guglielmo Righini, Giancarlo Masini ; [prevedel in priredil Lavo ermelj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - 142 p. : ill. ; 29 cm. HA PER TITOLO UNIFORME 2142466 SBL0654579 *Terra Luna Anno 1. .
118530 SLAVICA A.00 00077 1 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 1722461 SBL0687648 *Barono kiparstvo / tekst Sergej Vrišer. - Ljubljana : Mladinska Knjiga, 1967. - LXI p. : ill., 52 tav. ; 29 cm.(*Ars Sloveniae)
118532 SLAVICA A.00 00077 2 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 1718691 SBL0660103 *Gotsko kiparstvo / tekst: Emilijan Cevc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967. - LXXX p. : ill., 62 tav. ; 29 cm.(*Ars Sloveniae)
118531 SLAVICA A.00 00077 3 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 1728398 SBL0687646 *Barona arhitektura / tekst Nace Šumi. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - LXXIV p. : ill., 67 tav. ; 29 cm.(*Ars Sloveniae)
118350 SLAVICA A.00 00077 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 1722516 SBL0660101 *Gotska arhitektura / tekst: Ivan Komelj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1969. - LXXXIX p. : ill., 64 tav. ; 29 cm.(*Ars Sloveniae)
118550 SLAVICA A.00 00078 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142467 TSA1436700 *Petnajst let Splošne plovbe : 1954-1969. - Piran : [Splošna plovba], 1969. - 42 p. : ill. ; 29 cm. ((Allegato II. "Informatorja"3/69.
118551 SLAVICA A.00 00079 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142468 TSA1436701 *Sto let slovenskega ladjarstva : 1841-1941 / Miroslav Pahor. - Piran : Splošna plovba, 1969. - 40 p. : ill. ; 29 cm.
119062 SLAVICA A.00 00080 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 564318 SBL0006731 *Istra : Prošlost sadašnjost. - Zagreb : Binoza-Epoha, 1969. - 240 p. : ill. ; 31 cm.
119061 SLAVICA A.00 00081 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142472 SBL0687836 *Pula / [urednik Jeronim Bila ; tekst Vitomir Uji ; fotografije Ivan Medar ; prevodioci Miroslav Beker - engleski, Nelida Milani - talijanski]. - Zagreb : Agencija za fotodokumentaciju, 1964. - 33 p. : 48 tav. ; 30 cm. ((Testo anche in italiano .
119081 SLAVICA A.00 00082 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142474 SBL0693072 *Revolucija in umetnost : risbe iz zaporov in taboriš / študija, biografije in seznam del Vera Visonik. - Nova Gorica : Soa, 1970. - 114 p. : 65 tav. ; 31 cm.(*Knjinica nov in pos likovna zbirka)
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 13 di 238
120039 SLAVICA A.00 00083 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 1652855 SBL0685371 *Slovenski impresionisti / izbor slik in spremna beseda France Stelè. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1970 (Milano : Ricordi). - [201] p. : in gran parte ill. ; 32 cm. ((Frontespizio alla fine del testo.
120030 SLAVICA A.00 00084 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142476 SBL0658921 *Trdinove bajke in povesti o Gorjancih / [Trdinovo besedilo je slikarsko pospremil Boris Kobe ; uvod v Trdinov in Kobetov gorjanski Cvetnik je napisal Emilijan Cevc]. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1970. - 147 p. : ill. ; 29 cm.
120657 SLAVICA A.00 00085 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2142477 TSA1436702 *Umetnostni zakladi Jugoslavije / uredil in uvod napisal Oto Bihalji-Merin ; pisci besedil Milutin Garašanin ... [et al.] ; [risbe Radenko Miševi, Bole Miloradovi in Brana ivkovi ; prevedla Asta Znidari]. - Beograd : "Jugoslavija" ; Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1970. - 449 p. : ill. ; 33 cm.
121829 SLAVICA A.00 00086 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 1667999 TSA1387471 *Bovško berilo : izbor manj znanih lankov o Bovškem / [testi di Štefan Kociani ... et al.]. - Bovec ; Nova Gorica : Goriški muzej, 1971. - 93 p. ; 29 cm. ((Ciclostilato. - Edizione in 300 esemplari.
123294 SLAVICA A.00 00087 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142478 SBL0220664 *Gusarji Jadranskega morja / Ivo Košuti ; [ilustriral Zdenko Sviri ; prevedel Avguštin Pirnat]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1972. - 67 p. : ill. ; 29 cm.
123770 SLAVICA A.00 00088 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142480 SBL0222505 *Portret Tita / B. Jakac ; [uredila Melita Stelé]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1972. - [100] p. : ill. ; 32 cm.
124156 SLAVICA A.00 00089 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142481 SBL0237482 *Sloveniae scriptores Latini recentioris aetatis : opera scriptorum latinorum Sloveniae usque ad annum 1848 typis edita : bibliographiae fundamenta / collegit et digessit Primo Simoniti. - Zagreb ; Ljubljana : Editio Academiae Scientiarum et Artium Slovenicae et Instituti historici Academiae Scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1972. - 184 p. ; 29 c. (( Da: Iugoslaviae scriptores Latini recentioris aetatis. Pars 2. .
124220 SLAVICA A.00 00090 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142484 TSA1436703 *Josip Broz Tito : monografija / izbor, redakcija in likovna oprema Drago Zduni ; uredniški odbor Ivan Babi ... [et al.] ; avtorji besedil Gustav Krklec ... [et al.] ; avtorji fotografij Milan Babi ... [et al.]. - 2. izpop. izd. - Zagreb : Spektar, 1971. - 290 p. : foto ; 31 cm.
124555 SLAVICA A.00 00091 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142488 SBL0599248 *Slavjanski rodoljub : meseni asopis na svitlobo dan od Slavjanskiga društva v Terstu : faksimile vseh šestih številk iz leta 1849 / [uredil Stanislav Renko ; napisali Samo Pahor, Ive Mihovili, Stanislav Renko]. - Trst : Zaloništvo traškega tiska, 1971. - 48 p. : ill. ; 33 cm.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 14 di 238
125985 SLAVICA A.00 00092 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 1 2142489 TSA1436704 1: *Pripovedne pesmi. 1 / uredila Zmaga Kumer ... [et al.] ; [notograf Viktor Pokorn]. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970. - 439 p : musica ; 29 cm.(*Slovenske ljudske pesmi ; 1)
128699 SLAVICA A.00 00093 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142491 SBL0231620 *Revolucija in umetnost : izbor slovenskih spomenikov NOB / [Aleksander Bassin ; fotografije Miro Zdovc, Marjan Šorli, Janez Lenassi ; prevedel Mirko Jurak]. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1974. - 159 p. : ill. ; 31 cm.
129104 SLAVICA A.00 00094 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142488 SBL0599248 *Slavjanski rodoljub : meseni asopis na svitlobo dan od Slavjanskiga društva v Terstu : faksimile vseh šestih številk iz leta 1849 / [uredil Stanislav Renko ; napisali Samo Pahor, Ive Mihovili, Stanislav Renko]. - Trst : Zaloništvo traškega tiska, 1971. - 48 p. : ill. ; 33 cm.
130746 SLAVICA A.00 00095 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142493 TSA1436706 *Poroilo o delu v letu 1974. - Trst : Narodna in študijska knjinica, 1975. - 9, 2 p. ; 33 cm. HA PER ALTRO TITOLO 2142494 TSA1436707 *Poroilo o delu Narodne in študijske knjinice v Trstu v letu 1974
131060 SLAVICA A.00 00096 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2142495 TSA1436708 *Gora : Predmeja, Otlica, Kovk, Krina gora : Galerija Ajdovšina, od 18. marca do 1. aprila : Grad Kromberk, od 15. aprila do 15. maja 1975 / [[tekst] Naško Krinar ; oblikovanje Naško Krinar in Anica Sirk]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 1975. - 1 volantino ([8] p.) : ill. ; 31 x 11 cm.
131109 SLAVICA A.00 00097 Tipo circolazione: LIBERA v. 4 2142496 SBL0708221 *Škrbina na Krasu : izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva k zgodovinski in etnološki podobi vasi / urednik Branko Maruši ; prevod iz latinšine Silvester Kopriva. - Nova Gorica : Goriški muzej, 1975. - 80 p. ; 30 cm.(*Berila ; 4)
131108 SLAVICA A.00 00098 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 565524 TSA0754972 *Partizanski dnevnik : od 5. septembra 1944 do 7. maja 1945. - Xerografirana izd. - Nova Gorica : Skupšina obine ; Koper : Lipa ; Ljubljana : Partizanska knjiga, 1975. - 1 v. (pag. varia) ; 35 cm.
131494 SLAVICA A.00 00099 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142498 UFE0731789 *Gozdovi na Slovenskem / zbral in uredil dipl. ing. Ciril Remic. - V Ljubljani : Borec : Poslovno zdruenje Gozdonogospodarskih organizacij, 1975. - 309 p. : ill. ; 31 cm.
131892 SLAVICA A.00 00100 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2142499 SBL0196191 *Bitka, kakor ivljenje dolga : prievanja o revolucionarnem in osvobodilnem boju Slovencev / [uredila prievanja in napisala vezna besedila Ivan Krinar in Mira Mihevc]. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1975. - 736 p. : ill. ; 28 cm.
132499 SLAVICA A.00 00101
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 15 di 238
Tipo circolazione: LIBERA 1 v. + 9 c. georg. in custodia 1444532 SBL0118217 *Arheoloska najdiša Slovenije / izdala Slovenska Akademija znanosti in umetnosti. Inštitut za arheologijo. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1975. - XII, 415 p., [2] c. di tav. : ill. ; 30 cm. + 9 c. geogr. in custodia. ((Sul front.: Zaloila dravna zaloba Slovenije HA PER ALTRO TITOLO 1107232 TSA0739426 *Archaeological sites in Slovenia.
133122 SLAVICA A.00 00102 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142501 SBL0680691 *Ivan Cankar v sliki in besedi : ob 100-letnici rojstva 1876-1976 / slike in besedila izbral ter spremne besede napisal Bogomil Gerlanc .... - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - 33 p. : ill. ; 30 cm.(*Obrazi)
133701 SLAVICA A.00 00103 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142502 TSA1436710 *Knjiniarstvo pri Slovencih v Italiji / Gojmir Budal. - V Trstu : Narodna in študijska knjinica, 1975. - 10 p. ; 30 cm.
133702 SLAVICA A.00 00104 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142503 TSA1436711 *Slovenci v Italiji : (osnovni podatki v oktobru 1975) / Stanislav Renko. - Trst : Narodna in študijska knjinica, [1975]. - 16 p. : ill. ; 30 cm.
134254 SLAVICA A.00 00105 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 221149 SBL0200657 *Gradovi prijatelji. - Beograd : Borba, 1975. - 653 p. : ill. ; 32 cm. ((Front. poliglotta. - Testo in serbocroato, sloveno o macedone con traduzione inglese e russa. HA PER ALTRO TITOLO 1067649 UBO1196975 *Citta amiche.
134945 SLAVICA A.00 00106 Tipo circolazione: LIBERA v. 3 2142504 SBL0154619 *Od pesmi do filma / Tone Frelih. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - 339 p. : ill. ; 29 cm. ((Scritti di vari.(*Mladi vede ; 3.)
135029 SLAVICA A.00 00107 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2142506 SBL0047590 *France Prešeren v sliki in besedi / Gregor Kocijan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977. - 32 p. : ill. ; 30 cm.(*Obrazi)
135115 SLAVICA A.00 00108 Tipo circolazione: LIBERA v. 2 2143165 SBL0215245 *Od vikingov do astronavtov / [di] Toma Weber. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1974. - 226 p. : ill. ; 30 cm.(*Mladi vede ; 2) (*Slovenska Mladinska enciklopedija. #@Mladi vede ; 2)
136247 SLAVICA A.00 00109 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2143170 SBL0233307 *Tito : posebno glasilo uencev osnovne šole Rene posveeno Titovim jubilejem, 25. maj 1977. - Rene : Osnovna šola, 1977. - 52 p. : ill. ; 29 cm. ((Ciclostilato. - Tit. in cop.
136501 SLAVICA A.00 00110 Tipo circolazione: LIBERA 1 v.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 16 di 238
889659 SBL0154565 *Obina Nova Gorica : 1947-1977. - Nova Gorica : G.P. "Sòa", 1977. - 224 p. : ill. ; 30 cm .
136974 SLAVICA A.00 00111 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2143190 TSA1436839 *Skupnost : glasilo Slovenske skupnosti v deeli Furlaniji - Julijski Beneiji. - [Trst : Slovenska skupnost, 1974]. - 4 p. ; 35 cm. ((Numero unico datato gennaio 1974
137660 SLAVICA A.00 00112 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 1 2143178 TSA1436837 1: Izdelki iz papirja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 191 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143175 TSA1436836 *Papirnata deteljica / [besedila Constantino Valero, Josefina Fuentes, Jose Vento ; risbe Francisco Carreno, Alberto Fernandez ; fotografije Goyenechea ; prevedel Alberto Gregori]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - v. : ill. ; 30 cm.
137661 SLAVICA A.00 00112 2 Tipo circolazione: LIBERA v. 2 2143188 TSA1436838 2: Karton in lepenka. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - 173 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143175 TSA1436836 *Papirnata deteljica / [besedila Constantino Valero, Josefina Fuentes, Jose Vento ; risbe Francisco Carreno, Alberto Fernandez ; fotografije Goyenechea ; prevedel Alberto Gregori]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1971. - v. : ill. ; 30 cm.
139881 SLAVICA A.00 00113 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 981917 TSA1309507 *Robert Hlavaty. - [Trst : Izdalo Zaloništvo traškega tiska, 1977]. - 77 p. : ill. ; 29 cm.
139882 SLAVICA A.00 00114 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143196 TSA1436840 *Maksim Gaspari : monografija / Stane Miku ; [bibliografija Mirko Juteršek ; barvni posnetki Egon Kaše]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977. - 83 p., 50 p. tavole : ill. ; 29 cm.
141169 SLAVICA A.00 00115 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143199 SBL0233504 *Uredimo si stanovanje / nasvete izbral Roland Gööck ; ?prevedel in priredil? B. Celestina. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 299 p. : ill., tav. ; 30 cm. (( Trad. di: Das grosse praktische Einrichtungsbuch aus der Schöner Wohnen Redaktion .
142234 SLAVICA A.00 00116 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 607622 TSA0812587 *Avgust ernigoj / Peter Krei. - Trst : Zaloništvo traškega tiska, 1980 . - 189 p. : in gran parte ill. ; 29 cm.
142763 SLAVICA A.00 00117 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143204 TSA1436841 *14. študijski dnevi : Draga 1979, Opine 1., 2. septembra 1979 / [izdalo Društvo slovenskih izobraencev]. - Trst : Društvo slovenskih izobraencev, 1980. - 120 p. ; 30 cm.
143348 SLAVICA A.00 00118 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143205 SBL0680274
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 17 di 238
*Josip Broz Tito : ilustrirani ivljenjepis. - Beograd : Jugoslovenska Revija ; Ljubljana : Cankarjeva Zaloba ; Beograd : Vuk Karadi, 1980. - 185 p. : ill. ; 29 cm.
144113 SLAVICA A.00 00119 1-33 Tipo circolazione: INTERNA 1 cartella 2143207 BVE0197311 *France Bevk borec in pisatelj / Plenum kulturnih delavcev OF, 8. sklic [tudi] Goriška sreanja 80, Nova Gorica, 20.- 22.11.1980. - Nova Gorica : Plenum, 1980. - 1 cartella (33 fascicoli) ; 33 cm.
146403 SLAVICA A.00 00120 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143208 BVE0219980 *Slovensko ljudsko izroilo : pregled etnologije Slovencev / uredil Angelos Baš ; [likovno uredil Cveto Jeraša]. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba : Inštitut za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 1980. - 278 p. : ill. ; 30 cm.
146489 SLAVICA A.00 00121 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143210 BVE0215804 *Dolina Soe / Zorko Fon, Hinko Urši. - Ljubljana : Dravna Zaloba Slovenije, 1982. - 114 p., [32] c. di tav. : ill. ; 29 cm.
147117 SLAVICA A.00 00122 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143213 TSA1436844 *Spev rodni zemlji / Severin Šali ; [ilustrirala] Bara Remec. - Ljubljana : Zimska pomo, 1944. - 18 p. : ill. ; 31 cm.
147941 SLAVICA A.00 00123 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 48141 TSA0060297 *Slovenski priimki na zahodni meji / Pavle Merku. - Trst : Mladika, 1982. - 79 p. : ill. ; 29 cm. ((Pubbl. a fascicoli su Mladika 1980-1982.
148816 SLAVICA A.00 00124 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 1473959 BVE0222637 *Slovensko okno v svet / Milenko Šober ; [fotograf Jaka Jeraša]. - Koper : Lipa, 1982. - 157 p. : ill. ; 29 cm.
148819 SLAVICA A.00 00125 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143216 TSA1436845 *Umetnostni zakladi Slovenije / Lev Menaše ; [fotografije Nicola Grifoni, Sreo Habi, Igor Anti]. - Beograd : Jugoslovenska revija, 1981. - 205 p. : gran parte ill. ; 30 cm.
148832 SLAVICA A.00 00126 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143218 TSA1436846 *Pasijon / Andrej Šuster-Drabosnjak ; zapisala Magdalena Kokot. - Celovec : Drava ; Trst : Zaloništvo traškega tiska, 1983. - [112] p. : facsimile ; 29 cm. ((Manoscritto facsimile del 1922
149992 SLAVICA A.00 00127 Tipo circolazione: LIBERA v. 4 2143219 TSA1436849 *Zbornik radova o Vidu Došenu i Blau Tadijanoviu / [urednik izdanja Josip Rogli ; urednici zbornika Marijan Matkovi ... [et al.]. - Osijek : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad, 1981. - 174 p., [12] c. di tav. : ill. ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143220 VEA0060456 *Posebna izdanja / Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti Zagreb. Zavod za znanstveni rad Osijek. - Osijek : \S.n.!. - v. ; 24 cm. ((Periodicita irregolare. - Descrizione basata su: 13
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 18 di 238
149996 SLAVICA A.00 00128 1 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2143223 BVE0221005 *Riice : nekropole steaka / Vanja Kovai, ivko Miki, Nikola Jakši, Goran Nikši. - Split : Regionalni zavod za zaštitu spomenika kuture, 1983. - 79 p., [1] c. georg. ripieg. : ill. ; 29 cm.
114309 SLAVICA A.00 00129 1 Tipo circolazione: INTERNA v. 1 2143227 PUV1084979 1. - Zagreb ; Zadar : Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 1962. - LV, 1071 p. : ill. ; 30 cm + 2 c. marittime ripieg. FA PARTE DI Libro moderno 2143226 SBL0009920 *Pomorski zbornik : Povodom 20-godišnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije, 1942-1962. - Zagreb ; Zadar : Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1962. - 2 v. : 76 tav., 2 c. geogr. ; 30 cm.
114310 SLAVICA A.00 00129 2 Tipo circolazione: INTERNA v. 2 2143228 PUV1084983 2. - Zagreb ; Zadar : Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 1962. - P. 1074 : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143226 SBL0009920 *Pomorski zbornik : Povodom 20-godišnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije, 1942-1962. - Zagreb ; Zadar : Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1962. - 2 v. : 76 tav., 2 c. geogr. ; 30 cm.
150121 SLAVICA A.00 00130 1 Tipo circolazione: INTERNA v. 1 2143245 BVE0198371 [1]: *Zemlja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. - 271 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 1
152440 SLAVICA A.00 00130 14 Tipo circolazione: INTERNA v. 14 2143688 BVE0212752 [14]: *Naš dom zemlja. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1984. - 123 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 14
150122 SLAVICA A.00 00130 2 Tipo circolazione: INTERNA v. 2 2143246 BVE0198372 [2]: *Narava. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. - 272 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 2
150123 SLAVICA A.00 00130 3 Tipo circolazione: INTERNA v. 3 2143247 BVE0198374 [3]: *Stroji. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. - 272 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 3
150124 SLAVICA A.00 00130 4 Tipo circolazione: INTERNA v. 4 2143248 BVE0198377 [4]: *Znanost. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1983. - 302 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 19 di 238
Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 4
150125 SLAVICA A.00 00130 5 Tipo circolazione: INTERNA v. 5 2143249 BVE0198378 [5]: *lovek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1983. - 335 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 5
150126 SLAVICA A.00 00130 6 Tipo circolazione: INTERNA v. 6 2143686 BVE0198380 [6]: *Zgodovina 1. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1983. - 366 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 6
150127 SLAVICA A.00 00130 7 Tipo circolazione: INTERNA v. 7 2143687 BVE0198382 [7]: *Zgodovina 2. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1984. - 326 p. : ill. ; 30 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143243 BVE0198370 The *joy of knowledge encyclopaedia = Velika ilustrirana enciklopedija / urednik Marjan Kruši. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982-. - v. : ill. ; 30 cm. , 7
150891 SLAVICA A.00 00131 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2143698 TSA1436970 *Bibliografija slovenskega periodinega tiska v Italiji : maj 1945 - december 1980 / Marjan Pertot. - Trst : Knjinica "Dušana erneta", 1983. - 51 p. ; 30 cm.
151240 SLAVICA A.00 00132 Tipo circolazione: LIBERA 1 op. 2143699 TSA1436971 *Uvod h Krstu pri Savici / France Prešeren ; [ilustriral Riko Debenjak]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1984. - [20] p. : ill. ; 29 cm. ((Stampa facsimilare del 1950(*Zbirka Levi devej)
151680 SLAVICA A.00 00133 Tipo circolazione: INTERNA 1 op. 2144044 TSA1437090 *Spomenice / sedemdesetletnemu nadpastirju knezonadškofu goriškemu, ilirskemu metropolitu Dr.ju Franišku Borgia Sedeju v sinovski vdanosti in globoki hvalenosti poklanjajo Slovenske kršanske organizacije. - V Gorici : Slovenske kršanske organizacije, 1924. - [11] c. ; 35 cm.
152164 SLAVICA A.00 00134 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 1 2091746 LO10325599 *Sonate a tre / Amandus Ivani ; reconstruction, revision and introduction by Danilo Pokorn ; continuo by Pavel Šivic. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1983. - XXI, 67 p. ; 29 cm. ((Organico: fl/vl,vla,vlc,cemb.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 1)
157688 SLAVICA A.00 00134 10 Tipo circolazione: LIBERA v. 10 2092133 LO10325737 2/3: *De resurrectione et ascensione Domini nostri Iesu Christi / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1987. - XV, 230 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B) $Coro1(S1,S2,A,T,B1,B2).(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 10) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985-
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 20 di 238
1990. - 13 v. ; 29 cm. , 2/3
157689 SLAVICA A.00 00134 11 Tipo circolazione: LIBERA op. 11 2092146 LO10325743 2/4: *De Spiritu Sancto / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1987. - XIII, 76 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S,A,T,B),Coro2(s,A,T,B)$Coro1(S,A1,A2,T1,T2,B).(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 11) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 2/4
159820 SLAVICA A.00 00134 12 Tipo circolazione: LIBERA v. 12 2092161 LO10325748 3/1: *De sancta trinitate et de Corpore Christi / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1988. - XIX, 161 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B)$Coro1(S,A,T1,T2,B). (*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 12) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 3/1
159821 SLAVICA A.00 00134 13 Tipo circolazione: LIBERA v. 13 2092200 LO10325751 3/2: *In dedicatione templi et a dominica post Pentecostem usque ad adventum Domini / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Skulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1988. - XIX, 230 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B)$Coro1(S1,S2,A,T1,T2,B). FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 3/2
162083 SLAVICA A.00 00134 14 Tipo circolazione: LIBERA v. 14 2092344 LO10325754 4/1: *Harmoniae octo vocum / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1989. - XXI, 302 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B)$Coro1(S1,S2,A,T1,T2,B):(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 14) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 4/1
162084 SLAVICA A.00 00134 15 Tipo circolazione: LIBERA v. 15 2092366 LO10325764 4/2: *Harmoniae sex vocum / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1989. - XV, 208 p. ; 29 cm. ((Organico: S1,S2,A,T1,T2,B.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 15) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 4/2
162742 SLAVICA A.00 00134 16 Tipo circolazione: LIBERA v. 16 2092375 LO10325770 4/3: *Harmoniae quinque vocum / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1990. - XV, 151 p. ; 29 cm. ((Organico: S,A,T1,T2,B.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 16) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 4/3
162743 SLAVICA A.00 00134 17 Tipo circolazione: LIBERA v. 17
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 21 di 238
2092379 LO10325771 4/4: *Harmoniae quatuor vocum : *Psalmi omnibus sanctis triumphales / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1990. - XVII, 237 p. ; 29 cm. ((Organico: S,A,T,B.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 17) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 4/4
166606 SLAVICA A.00 00134 18 Tipo circolazione: LIBERA v. 18 140352 LO10325788 1 / Jacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - 1 partitura (XXII, 218 p.) ; 29 cm. ((Organico: S1,S2,A1,A2,T1,T2,B1,B2.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 18) FA PARTE DI Libro moderno 140351 LO10325783 *Selectiores quaedam Missae / Iacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska akademjia znanosti in umetnosti. - v. ; 29 cm. ((Indicazione di responsabilità anche in inglese.
166607 SLAVICA A.00 00134 19 Tipo circolazione: LIBERA v. 19 140353 LO10325790 2 / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - 1 partitura (XIV, 229 p.) ; 29 cm. ((Organico: S1,S2,A,T1,T2,B.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 19) FA PARTE DI Libro moderno 140351 LO10325783 *Selectiores quaedam Missae / Iacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska akademjia znanosti in umetnosti. - v. ; 29 cm. ((Indicazione di responsabilità anche in inglese.
152165 SLAVICA A.00 00134 2 Tipo circolazione: LIBERA v. 2 2091765 TSA1421386 *Soboles musica / Daniel Lagkhner ; spartiral, revidiral in uvod napisal Joe Sivec. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1983. - 1 partitura (XX, 160 p.) : mus. ; 28 cm. ((Organico: V1,V2,V3,V4,V5. - Testo anche in inglese.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 2)
166608 SLAVICA A.00 00134 20 Tipo circolazione: LIBERA v. 20 140354 LO10325799 3 / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - 1 partitura (XVI, 135 p.) ; 29 cm. ((Organico: S1,S2,A,T,B.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 20) FA PARTE DI Libro moderno 140351 LO10325783 *Selectiores quaedam Missae / Iacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska akademjia znanosti in umetnosti. - v. ; 29 cm. ((Indicazione di responsabilità anche in inglese.
166609 SLAVICA A.00 00134 21 Tipo circolazione: LIBERA v. 21 140355 LO10325804 4 / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - 1 partitura (XVII, 143 p.) ; 29 cm. ((Organico: S1,S2,A1,A2,T1,T2,B1,B2.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 21) FA PARTE DI Libro moderno 140351 LO10325783 *Selectiores quaedam Missae / Iacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska akademjia znanosti in umetnosti. - v. ; 29 cm. ((Indicazione di responsabilità anche in inglese.
168860 SLAVICA A.00 00134 22 Tipo circolazione: LIBERA v. 22 113576 LO10326142 *Missa sopra la Bergamasca / Janez Krstnik Dolar ; transkribiral in revidiral Toma Faganel. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1992. - XVII, 200 p. ; 29 cm. ((Organico: 5V(S1,S2,A,T,B),Coro(S1,S2,A,T,B),vl1,vl2,vla1,vla2,vla3,cl1,cl2,trb1,trb2,trb3,trb4,org,vlne. - Indicazione di responsabilità anche in inglese.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 22)
170808 SLAVICA A.00 00134 23 Tipo circolazione: LIBERA v. 23 129709 LO10330537
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 22 di 238
*Psalmi / Janez Krstnik Dolar ; transcription and revision by Tomaz Faganel. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umenosti, 1993. - XXI, 322 p. ; 29 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 23) HA PER ALTRO TITOLO 1047931 LO10455491 *Psalms / Janez Krstnik Dolar ; transcription and revision by Toma Faganel. HA PER TITOLO UNIFORME 1049649 MIL0242324 *Salmi, voci, strumenti.
175619 SLAVICA A.00 00134 24 Tipo circolazione: LIBERA v. 24 115056 LO10398514 *Moteti / Georgius Prenner, Pyrenaeus Carniolus ; transkribiral, revidiral in uvod napisal Joe Sivec. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska AkademiaZnanosti in Umetnosti, 1994. - 1 partitura (XXVI, 322 p.) ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 24) HA PER ALTRO TITOLO 1044563 LO10398516 *Motets / Georgius Prennes, Pyrenaeus Carniolus ; transcription, revision and introduction by Joe Sivec. HA PER TITOLO UNIFORME 1044567 LO10398517 *Mottetti
175620 SLAVICA A.00 00134 25 Tipo circolazione: LIBERA v. 25 58790 LO10398512 *Balletti ; Sonate / Janez Krstnik Dolar ; transkribiral in revidiral Toma Faganel. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia Znanosti in Umetnosti, 1994. - 1 partitura (XVIII, 94 p.) ; 28 cm. ((Indicazioni di responsabilità anche in inglese.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 25) CONTIENE ANCHE 1030701 LO10458626 *Balletti / Janez Krstnik Dolar. 1050875 LO10398513 *Sonate / Janez Krstnik Dolar.
178020 SLAVICA A.00 00134 26 Tipo circolazione: LIBERA v. 26 95818 LO10420548 *Harmoniae morales / Jacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 1995. - XXXVIII, 186 p. ; 28 cm. ((Organico: 4V(S,A,T,B). - Indicazioni di responsabilità anche in inglese. (*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 26)
178021 SLAVICA A.00 00134 27 Tipo circolazione: LIBERA v. 27 114828 LO10420550 *Moralia / Iacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska Akademia Znanosti in Umetnosti, 1995. - XXXIV, 252 p. ; 28 cm. ((Indicazioni di responsabilità anche in inglese.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 27)
203208 SLAVICA A.00 00134 28 Tipo circolazione: LIBERA v. 28 159804 LO10503919 *V rokopisu ohranjene skladbe / Iacobus Gallus ; transkribiral in revidiral Edo Škulj. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996. - 1 partitura (XXV, 123 p.) ; 29 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 28) HA PER ALTRO TITOLO 1092506 LO10767656 *Compositions preserved in manuscript.
203207 SLAVICA A.00 00134 29 Tipo circolazione: LIBERA v. 29 113582 LO10503922 *Missa viennensis / Janez Krstnik Dolar ; transkribiral in revidiral = transcription and revision by Uroš Lajovic. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996. - 1 partitura (XXII, 146 p.) : ripr. facs. ; 29 cm(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 29)
152166 SLAVICA A.00 00134 3 Tipo circolazione: LIBERA op. 3 2092025 LO10325604 *Simfonije za dve violini in bas / Amandus Ivani ; reconstruction, revision and introduction by Danilo Pokorn ; continuo by
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 23 di 238
Pavel Šivic. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1984. - XVI, 47 p. ; 29 cm. ((Organico: vl1,vl2,b.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 3) HA PER ALTRO TITOLO 2092026 LO10325607 *Symphonies for two violins and bass.
203209 SLAVICA A.00 00134 30 Tipo circolazione: LIBERA v. 30 115483 LO10503923 *Musicalische Ehrenfreudt (1618) / Isaac Posch ; transkribirala, revidirala in uvod napisala = transcription, revision and introduction by Metoda Kokole. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996. - 1 partitura (XXXVI, 79 p.) : ripr. facs. ; 29 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 30) HA PER TITOLO UNIFORME Musica 1477350 UBO3924856 *Musicalische Ehrenfreudt
203210 SLAVICA A.00 00134 31 Tipo circolazione: LIBERA v. 31 115561 LO10503926 *Musicalische Tafelfreudt (1621) / Isaac Posch ; [transkribirala in revidirala/transcription and revision by Metoda Kokole]. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996. - 1 partitura (XXXIII, 127 p.) : ripr. facs. ; 29 cm. (*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 31)
203211 SLAVICA A.00 00134 32 Tipo circolazione: LIBERA v. 32 116641 LO10503928 *Neue teutsche Lieder, (1588) ; Der erste Theil newer teutscher Gesänge, (1593) / Wolfgang Striccius ; transkribirala in revidirala/transcription and revision by Joe Sivec. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997. - 1 partitura (XXVIII, 159 p.) : ripr. facs. ; 29 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 32) CONTIENE ANCHE 1054925 LO10503929 Der *erste Theil newer teutscher Gesange (1593) / Wolfgang Striccius
223359 SLAVICA A.00 00134 33 Tipo circolazione: LIBERA v. 33 373421 LO10717625 *Flosculus vernalis (1621) / Gabrijel Plavec ; transcription and revision by Tomaz Faganel. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997. - 1 partitura (XXIII, 317 p.) ; 28 cm(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 33)
223360 SLAVICA A.00 00134 34 Tipo circolazione: LIBERA v. 34 373423 LO10717634 *Flores Jessaei (1606) ; Florum Jessaeorum (1607) / Daniel Lagkhner ; transcription and revision by Joze Sivec. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 1 partitura (XX, 56 p.) : 4 facs. ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 34) CONTIENE ANCHE 1084462 LO10717635 *Florum Jessaeorum
223361 SLAVICA A.00 00134 35 Tipo circolazione: LIBERA v. 35 373426 LO10717641 *Harmonia concertans (1623) / Isaac Posch ; transcription and revision by Metoda Kokole. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 1 partitura (XLVI, 162 p.) : 4 facs. ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 35)
223362 SLAVICA A.00 00134 36 Tipo circolazione: LIBERA v. 36 373427 LO10717647 *Arije in dueti = Arias and duets / Jakob Franišek Zupan ; transcription, revision and introduction by Radovan Šksjanc. - Partitura!. - Ljubljana - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. - 1 partitura (XLII, 122 p.) : 4 facs. ; 28 cm(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 36) HA PER ALTRO TITOLO 1084463 TSA0489435 *Arias and duets.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 24 di 238
223363 SLAVICA A.00 00134 37 Tipo circolazione: LIBERA v. 37 373428 LO10718274 *Missa in B / Venceslav Wratny. - [Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000. - 1 partitura (XVIII, 192 p.) ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 37)
245550 SLAVICA A.00 00134 38 Tipo circolazione: LIBERA v. 38 667372 LO11066198 *Te Deum laudamus lythaniae in G Missa ex C Missa in B / Jacob Franišek Zupan ; edited by Radovan Škrjanc. - [Partitura!. - Ljubljana : Musikološki inštitut, 2006. - 1 partitura (XLV, 106 p.) : facs. ; 28 cm(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 38)
223364 SLAVICA A.00 00134 39 Tipo circolazione: LIBERA v. 39 373430 LO10717653 *Missa in A / Venceslav Wratny ; transcription and revision by Aleš Nagode. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000. - 1 partitura (XV, 123 p.) : 2 facs. ; 28 cm(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 39)
155756 SLAVICA A.00 00134 4 Tipo circolazione: LIBERA v. 4 2092037 TSA1421387 *Missa villana / Janez Krstnik Dolar ; spartiral, revidiral in uvod napisal Mirko Cuderman. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1984. - 1 partitura (XVIII, 147 p.) : mus. ; 28 cm. ((Organico: V1,V2,Violetta 1, 2, Viola da gamba, organo. - Testo anche in inglese.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 4)
235855 SLAVICA A.00 00134 40 Tipo circolazione: LIBERA v. 40 531040 LO10860871 *Sacri concentus (1614) ; Pungenti dardi spirituali (1618) / Gabriello Puliti ; transkribirala, revidirala in uvod napisala/transcription, revision and introduction by Metoda Kokole. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001. - 1 partitura (XLIV, 70 p.) ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 40) CONTIENE ANCHE 1105180 LO10860872 *Pungenti dardi spirituali (1618) / Gabriello Puliti HA PER TITOLO UNIFORME Musica 1475403 CMP0220143 *PUNGENTI DARDI SPIRITUALI Musica 1475404 CMP0227719 *Sacri Concentus. Op.14
223365 SLAVICA A.00 00134 41 Tipo circolazione: LIBERA v. 41 373432 LO10717655 *Missa in G / Venceslav Wratny ; transcription and revision by Ales Nagode. - Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001. - 1 partitura (XIX, 126 p.) : 2 facs. ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 41)
235854 SLAVICA A.00 00134 42 Tipo circolazione: LIBERA v. 42 531038 LO10860877 *Lilia convallium (1620) ; Sacri accenti (1620) / Gabriello Puliti ; transkribirala in revidirala/transcription and revision by Metoda Kokole. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2002. - 1 partitura (XXXIII, 54 p.) : facs. ; 28 cm. (*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 42) CONTIENE ANCHE 1105201 LO10860878 *Sacri accenti (1620) / Gabriello Puliti HA PER TITOLO UNIFORME Musica 1475405 CMP0219967 *SACRI ACCENTI Musica 1475406 CMP0220141 *LILIA CONVALLIUM BEATAE MARIAE VIRGINIS
235856 SLAVICA A.00 00134 43 Tipo circolazione: LIBERA v. 43 531043 LO10860855 *Missa St. Floriani in D / Leopold Ferdinand Schwerdt ; transcription and revision by Zoran Krstulovi. - [Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 2002. - 1 partitura (XXIII, 157 p.) : facs. ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 25 di 238
Sloveniae ; 43)
241484 SLAVICA A.00 00134 44 Tipo circolazione: LIBERA op. 44 598986 CFI0626936 *Baci ardenti (1609) ; Armonici accenti (1621) / Gabriello Puliti ; transkribirala in revidirala/transcription and critical edition by Bojan Buji (Baci ardenti), Ennio Stipevi (Armonici accenti). - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003. - 1 partitura (L, 103 p.) : facs. ; 28 cm.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 44) CONTIENE ANCHE 1117402 UBO2730477 *Baci ardenti (1609) / Gabriello Puliti. 1117403 UBO2730480 *Armonici accenti (1621) / Gabriello Puliti. HA PER TITOLO UNIFORME Musica 1117405 CMP0030475 *Armonici accenti. Op.24 Musica 1475401 CMP0186095 *Baci ardenti. Secondo libro de' madrigali
241485 SLAVICA A.00 00134 45 Tipo circolazione: LIBERA v. 45 599000 LO11017908 *Missa pro resurrectione D.N.J.C. in Es / Leopold Ferdinand Schwerdt ; transcription and revision by Zoran Krstulovic. - [Partitura!. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003. - 1 partitura (XIX, 218 p.) ; 29 cm. ((Organico: Coro(S,A,T,B),orch(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 45)
241486 SLAVICA A.00 00134 46 Tipo circolazione: LIBERA op. 46 613405 LO11017918 *Ghirlanda odorifera, (1612) / Gabriello Puliti ; transcription and revision by Ivano Cavallini. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umenosti, 2004. - 1 partitura (XXVI, 44 p.) : facs. ; 28 cm. ((Organico: V1,V2,B(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 46) HA PER TITOLO UNIFORME Musica 1475407 CMP0191208 *Ghirlanda odorosa. Mascherate a tre voci libro primo
241487 SLAVICA A.00 00134 47 Tipo circolazione: LIBERA v. 47 599006 LO11017922 *Figaro ; Cantate zum Geburts oder Namensfeste einer Mutter / Janez Krstnik Novak ; transcription and critical edition by Ales Nagode (Figaro), Zoran Krstulovic (Cantate). - [Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 2004. - 1 partitura (XXXVI, 108 p.) ; 28 cm. ((Organico: S1,S1,A,T,Br,B,orch / S,A,T,B,orch.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 47) CONTIENE ANCHE 1117958 TSA0824316 *Cantate zum Geburts oder Namensfeste einer Mutter. 1117959 TSA0824318 *Figaro / Janez Krstnik Novak.
155757 SLAVICA A.00 00134 5 Tipo circolazione: LIBERA v. 5 2092074 LO10325615 1/1: *In adventu Domini nostri Iesu Christi / Iacobus Gallus. - [Partitura]. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1985. - XXV, 135 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B)$Coro(S1,S2,A,T1,T2,B).(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 5) FA PARTE DI 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985-1990. - 13 v. ; 29 cm. , 1/1
155758 SLAVICA A.00 00134 6 Tipo circolazione: LIBERA v. 6 2092091 LO10325617 1/2: *De nativitate, circumcisione et epiphania Domini / Iacobus Gallus , transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1985. - XIX, 265 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1$Coro1,Coro2.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 6) FA PARTE DI 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985-1990. - 13 v. ; 29 cm. , 1/2
157186 SLAVICA A.00 00134 7 Tipo circolazione: LIBERA v. 7
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 26 di 238
2092094 LO10325619 1/3: *A dominica septuagesimae per quadragesimam de poenitentia / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1986. - XIX, 289 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1,Coro2$Coro1.(*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 7) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 1/3
157187 SLAVICA A.00 00134 8 Tipo circolazione: LIBERA v. 8 2092099 LO10325728 2/1: *De passione Domini nostri Iesu Christi / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1986. - XIX, 143 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S1,S2,A,T1,T2,B)$Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B). (*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 8) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 2/1
157188 SLAVICA A.00 00134 9 Tipo circolazione: LIBERA v. 9 2092109 LO10325735 2/2: *Lamentationes Ieremiae Prophetae / Iacobus Gallus ; transcription and revision by Edo Škulj. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademija, 1986. - XV, 92 p. ; 29 cm. ((Organico: Coro1(S1,S2,A,T1,T2,B)$Coro1(S,A,T,B),Coro2(S,A,T,B). (*Monumenta artis musicae Sloveniae ; 9) FA PARTE DI Libro moderno 2092073 LO10325614 *Opus musicum / Iacobus Gallus. - \Partitura!. - Ljubljana : Slovenska Akademia, 1985- 1990. - 13 v. ; 29 cm. , 2/2
152548 SLAVICA A.00 00135 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143730 BVE0233938 *Rimljani / Barry Cunliffe ; sodelovala sta fotografa Brian Brake, Leonar von Matt ; oblikoval Emil M. Bührer. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1982. - 332 p. : ill. ; 31 cm.
153392 SLAVICA A.00 00136 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 1701231 BVE0233058 *Atlas Slovenije : 109 preglednih kart v merilu 1:50000 in Slovenija v sliki in besedi. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Geodetski zavod SR Slovenija, 1985. - 366 p. : ill. ; 30 cm.
153455 SLAVICA A.00 00137 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 1.1 711685 TSA0953021 1.1: A-Cenina / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za jezik IFF, 1984. - 240 p. ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
248695 SLAVICA A.00 00137 10 Tipo circolazione: LIBERA v. 4.10 710488 TSA0951432 4.10: Pednic-Poniznomolben / urednik Radoslav Katicic ; obradivaci Anita Celinic ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005. - 240 p. ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
153456 SLAVICA A.00 00137 2 Tipo circolazione: LIBERA v. 1.2 711684 TSA0953020 1.2: Cenitel-Dristavica / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Jugoslavenska akademija
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 27 di 238
znanosti i umjetnosti : Zavod za jezik IFF, 1985. - P. 241-480 ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
156884 SLAVICA A.00 00137 3 Tipo circolazione: LIBERA v. 1.3 711680 TSA0953016 1.3: Dristlo-Hirkanski / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za jezik IFF, 1986. - P. 481-720 ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
160328 SLAVICA A.00 00137 4 Tipo circolazione: LIBERA v. 2.4 711676 TSA0953012 2.4: Hirsavski-Kalati / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za jezik IFF, 1988. - 240 p. ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
163796 SLAVICA A.00 00137 5 Tipo circolazione: LIBERA v. 2.5 711670 TSA0953004 2.5: Kale-Lazno / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za jezik IFF, 1989. - P. 241-480 ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
168100 SLAVICA A.00 00137 6 Tipo circolazione: LIBERA v. 2.6 711667 TSA0952998 2.6: Laz-Mucitelica / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za hrvatski jezik HFI, 1991. - P. 481-720 ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
175949 SLAVICA A.00 00137 7 Tipo circolazione: LIBERA v. 3.7 711664 TSA0952995 3.7: Mucitelstvo-Nestaja / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za hrvatski jezik HFI, 1995. - 240 p. ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
203363 SLAVICA A.00 00137 8 Tipo circolazione: LIBERA v. 3.8 40049 TSA0050884 3.8: Nestajati-okobola / urednik Bozidar Finka ; obradivaci Mirjana Dedaic ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovje, 1999. - P. 241-480 ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
238844 SLAVICA A.00 00137 9 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 3.9.1 575687 TSA0768793
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 28 di 238
3.9.1: Okol-pedesetoletni / urednik Radoslav Katicic ; obradivaci Vida Barac-Grum ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. - P. 481-720 ; 29 cm. FA PARTE DI Libro moderno 163097 UFI0236308 *Rjenik hrvatskoga kajkavskoga knjievnog jezika / urednik Boidar Finka ; obradivai Vida Barac-Grum ... \et al.!. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI. - v. ; 29 cm.
153787 SLAVICA A.00 00138 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143732 BVE0216162 *Biblija : svetopisemske ilustracije Gustava Doréja / Gustave Doré ; s spremno besedo Emilijana Cevca ; [besedila izbral in uredil Peter Kovai]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1986. - 478 p. : ill. ; 31 cm.
154183 SLAVICA A.00 00139 1 Tipo circolazione: LIBERA v. 11 2143735 IEI0087749 *Topografsko podroje 11. : *Bela Krajina / Janez Dular. - Ljubljana : Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, 1985. - 120 p., [4] c. di tav. : ill. ; 28 cm + 1 c. geogr. ripieg. in tasca FA PARTE DI Libro moderno 2143733 MIL0098031 *Arheološka topografija Slovenije. - Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Inštitut za Arheologijo. - v. ; 29 cm. , 11
165706 SLAVICA A.00 00139 2 Tipo circolazione: LIBERA v. 20 2143734 MIL0098060 *Topografsko podroje 20. : (Prekmurje) / Irena Šavel. - Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Inštitut za Arheologijo. - 90 p. : ill., c. topogr. ; 29 cm. + 1 c. topogr. : color. ; 68x84 cm. FA PARTE DI Libro moderno 2143733 MIL0098031 *Arheološka topografija Slovenije. - Ljubljana : Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Inštitut za Arheologijo. - v. ; 29 cm. , 20
156394 SLAVICA A.00 00140 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 3296 TSA0005686 *Umetnost stavbarstva na Slovenskem / Peter Fister. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1986. - 439 p. : ill. ; 29 cm.
156404 SLAVICA A.00 00141 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143867 TSA1437024 *Slovenske gore / [besedila so napisali France Brenk ... [et al.] ; fotografije so prispevali Joe Andlovic ... [et al.] ; uredil Kazimir Rapoša]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1986. - 326 p. : ill. ; 30 cm.
156406 SLAVICA A.00 00142 Tipo circolazione: LIBERA 1 v.; 1. ed. del 1986 995890 TSA1336071 *Gradovi na Slovenskem / Ivan Stopar. - 2. natis. - [Ljubljana] : Cankarjeva zaloba, 1987. - 414 p. : ill. ; 30 cm. ((Riassunti anche in tedesco e inglese.
156653 SLAVICA A.00 00143 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143868 BVE0224429 *Orgle na Slovenskem / Milko Bizjak, Edo Škulj ; fotografije Oskar Dolenc ... [et al.]. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1985. - 232 p. : ill. ; 30 cm.
156655 SLAVICA A.00 00144 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143870 BVE0215232 *Dalmacija v srcu : fotomonografija / Ivo Eterovi ; teksti Duško Kekemet ; prevod iz srbohrvašine Franek Šafar in Drago Bajt ; uvod Jure Kaštelan. - 1. izdanje. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1987. - 192 p. : ill. ; 31 cm.
SebinaOpenLibrary 3.1 BI BIB. STATALE ISONTINA - GORIZIA Patrizia Birri Registro topografico analitico
04-04-2017 16:23:14 Pag. 29 di 238
156657 SLAVICA A.00 00145 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143871 TSA1437025 *Jugoslavija : republike in pokrajini / [avtorji besedil Vukašin Miunovi ... et al. ; slovenski prevod Franek Šafar ; fotografije Rafaelo Bencini ... et al.]. - Beograd : Jugoslovenska revija ; Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1986. - 263 p. : ill. ; 30 cm.
156673 SLAVICA A.00 00146 Tipo circolazione: LIBERA 1 v., 4. ed. del 1986 1591834 PUV0869057 *Zakladi Slovenije / [besedilo je napisal Matja Kmecl]. - Ljubljana : Cankarjeva zaloba, 1979. - 343 p. : ill. ; 30 cm.
156677 SLAVICA A.00 00147 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 1501280 LO10512850 *Bla Jurjev Trogiranin : Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split : Muzejski prostor, Zagreb / [odgovorni urednici Davor Domani, Ante Sori]. - Zagreb : MTM, ©1986. - 115 p. : ill. ; 28 cm. ((Catalogo della mostra tenuta a Split nel 1986 e a Zagabria nel 1987.
157558 SLAVICA A.00 00148 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143882 TSA1437027 *Lepote slovenskih cerkva / [fotografije] Joe Anderli ; [izbor in besedilo] Marijan Zadnikar. - Koper : Ognjiše, 1986. - 272 p. : ill. ; 31 cm.
157559 SLAVICA A.00 00149 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143911 TSA1437028 *Bohinj / Joco nidarši ; uvodni esej Janez Milinski ; podpisi k slikam eljko Kozinc. - Ljubljana : Dravna zaloba Slovenije, 1986. - 163 p. : ill. ; 30 cm.(*Slovenija)
157561 SLAVICA A.00 00150 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 2143913 BVE0224177 *Pozdrav iz Ljubljane : mesto na starih razglednicah. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1986. - 192 p. : ill. ; 30 cm.
157562 SLAVICA A.00 00151 Tipo circolazione: INTERNA 1 v. 2143915 TSA1437032 *Svetovna enciklopedija ivali / Elena Marcon in Manuel Mongini ; ilustracije Sergio v sodelovanju z Lorenzom Orlandijem ; [prevedli Janez Gregori, Boris Kryštufek in Meta Pov]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1986. - 360 p. : ill. ; 30 cm.
157563 SLAVICA A.00 00152 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 828735 BVE0218765 *Bela krajina / fotografije Mirko Kambi ; izbor besedil Joe Dular. - V Ljubljani : Cankarjeva zaloba, 1986. - 124 p. : ill. ; 30 cm.(*Hodil po zemlji sem naši)
157564 SLAVICA A.00 00153 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 828747 TSA1110706 *Prekmurje / fotografije Miško Kranjec ; izbor besedil Joe Horvat. - V Ljubljani : Cankarjeva zaloba, 1986. - 127 p. : ill. ; 30 cm.(*Hodil po zemlji sem naši)
157565 SLAVICA A.00 00154 Tipo circolazione: LIBERA 1 v. 1701231 BVE0233058 *Atlas Slovenije : 109 preglednih kart v merilu 1:500