Angine Acute 2016

download Angine Acute 2016

of 85

Transcript of Angine Acute 2016

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  1/85

   ANGINE ACUTE ANGINE ACUTE

  Bals

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  2/85

   ANGINA 

  • inflamaţia amigdalelor/orofaringelui, ce produce durerespontana sau provocată de deglutiţie (odinofagie)

  • adesea infecţioasă: virală sau bacteriană

  • orientare importantă etiologică şi de tratament în raportcu aspectul clinic

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  3/85

  ANGN! " A#$!%& %'N%

  !*%+'A#!

  !-&!.A&A#!

  $+'&A%!! A'#!.!.0-AN!

  A'0!

  +'%!-1

  N!%-&%!virusuri-HSV - Coxsackie

  virusuri(orice virus

  care pătrunderespirator)

  bacterii

  virusuribacterii%andida

  !0bacterii

  bacteriineinfecţioase

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  4/85

  I. Angine veziculoase (ulceraţiiI. Angine veziculoase (ulceraţiisuperfciale)superfciale)

  • Herpes simple !Herpes simple !(angina "erpe#ica)(angina "erpe#ica)

  • Cosac$ie ACosac$ie A

  (en#erovirus)(en#erovirus)("erpangina)("erpangina)

   

  Uneori aspect deUneori aspect destomatită aftoasăstomatită aftoasă

    %e &i'erenţia# &e%e &i'erenţia# &e

  leziuni ucale n ca&rulleziuni ucale n ca&rulunor a'ec iuni uloaseunor a'ec iuni uloase

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  5/85

   Angină veziculoasă

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  6/85

  Boala *gura+mana+picior, + Cosac$ie

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  7/85

  II. Angine eri#ema#oaseII. Angine eri#ema#oase!lemente clinice de

  diferenţiere

  •2ebut gradual: infecţia 3curge4:nas1faringe1laringe1bronşii (&+#!)

  • alte manifestări specifice virusuluicon5unctivită, adenopatie, ras6asociată uneori

  • trenee intens eritematoase pefond palid (vase din submucoasăcare se văd prin transparenţamucoasei)

  0A%&!-AN

  • debut brusc 1 angină de la început

  • eventual contact cunoscut cupacient #07GA

  • angină eritematoasă (roşu viudifu8) " 3g9t flacără4

  -A'

   ANTIBIOTIC ???? 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  8/85

   Anginăeritematoasă

  bacteriană

   Angină eritematoasăvirală

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  9/85

  III. ANGINE A-BE

   PUTAC!! 

   "oliculare#foliculilimfaticiin$ama%i&

  Criptice#puroi 'ncripte&

   I/A-E

  - !B( 

  -C)( 

   BACT!*I!N! 

  -+treptococ

  -+ta,lococ

   "ungice - eptotri. 

   P+!U/O)!)B*ANOA+! 

   )ononucleoză

   /ifterie

  Candidoz ă

   )ai rarstreptococică sau

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  10/85

   Angină pultacee 'n mononucleozainfec%ioasă

  01 Angină foliculară'n )NI 

  • 0oliculi lim'a#iciin1amaţi nsumucoas2

  • *&epozi#ele, nupo# f racla#e

  •  nu necesi#2an#iio#ic

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  11/85

   21 AN3INA +T*!PTOCOCIC4 21 AN3INA +T*!PTOCOCIC4

  3BH+A 3BH+A  80% dar şi C, G80% dar şi C, G(10% purtatori sanatosi)(10% purtatori sanatosi)

  • Frecventa mare in colectivitatiFrecventa mare in colectivitati(25-50%)(25-50%)

  • Complicaii importanteComplicaii importante

  • Clinic!Clinic!

    de"ut "rusc,de"ut "rusc,

  #e"r! mare,#e"r! mare,

  odino#a$ie intensa,odino#a$ie intensa,

  adenopatie satelit!adenopatie satelit!dureroas!dureroas!

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  12/85

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  13/85

  71 Anginapseudomembranoasă

  din )NI angină 8bacteriană9 #staf: strepto& proliferate dincauza scăderii apărării

  locale

  de obicei respectă lueta ;i

  asociază leziuni purpuriceale palatului

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  14/85

   Angina difterică

  -pseudomembrane care se e.tind

  - 'n suprafa%ă nas6 laringe6 luetă6mucoasă

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  15/85

  '!$&&7-

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  16/85

  Angine ulceronecrotice

  In'ecţioase Nonin'ecţioas

  eCancer

  amigdalian eucoză acută

   Agranulocitoză

  laut-

   &incent-angin2 'usospirilar2(0usoac#eriumnecrop"orum 4 BGNana 5 spiril &in'amilia oreliilor)

  - unila#eral2

  - r2spun&e lapenicilin2

  - poa#e asocia

  #romo1ei#2 &e 6ugular2 cu risc &e

  3ancru

  primarsifli#ic

   >ntotdeauna(/*-TPA

   /e luat 'ndiscu%ie biopsiaamigdaliană

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  17/85

  7-AUT +

   INCENT

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  18/85

  3I0I-I3

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  19/85

  C897-ICA:II

  !.Angine virale ' suprain#ecii "acteriene  eritem polimor# (an$ina

  erpetic!)

    menin$oence#alit! (in#eciaerpetic!)

  ;. 9ononucleoza in'ecţioas2 (vezi cursul)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  20/85

  =. Angina s#rep#ococic2

  I. Complicaţii ime&ia#e +#oice

  - artrită

  - nefrită

  - cardită

  -- @epatită etc

    II. Complicaţii n 'aza &e s#are+ sep#ice

  - $egmonperiamigdalian

  - $egmon de plan;eu

  bucal- adeno$egmon

  - otite

  - sinuzite etc

  III. Complicaţii *la &is#anţ2, +alergice

  -reumatism

  articular acut- eritem nodos

  - glomerulonefrită

  - purpură enoc@ -

  +c@onlein

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  21/85

  Abces periamigdalian

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  22/85

  7araclinic-%e &i'erenţia# viral vs ac#erian (s#rep#ococ)

    + sin&rom in1ama#or iologic impor#an# inin' s#rep#ococic2

    + #es# rapi& p# 3H

    + esu&a# 'aringian

  -%e evi&enţia# precoce even#uale complicaţii

    + moni#orizare rinic"i> cor&

    + #i#ru A3-8 4 n &inamic2 (normal su;??ui@l)

  + Tes#e serologice 4 pen#ru anginele virale

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  23/85

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  24/85

  %upa recol#are #ampoanele se%upa recol#are #ampoanele sein#ro&uc in recipien#ul s#eril pein#ro&uc in recipien#ul s#eril pe

  care se no#eaza &a#elecare se no#eaza &a#ele

  pacien#uluipacien#ului

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  25/85

  T/ATA9ENT!.An#iio#ic

  -angin2 s#rep#ococic2 4 penicilina G 4 ????ui@$g@zi!? zile-  4 =9U@zi laa&ul#  + macroli&e (clari#romicin2)  + n alergia lae#alac#amine  + &ac2 2nuimasocierea unui s#aflococ-angina s#aflococic2 + macroli& 4 Clari#romicin2

  -angina ac#erian2 &in 9NI 4 macroli&- angina &i'#eric2 + macroli&

  ;. 7a#ogenic 4 AIN3 4

  cor#izon 4 'orme "iper#oice

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  26/85

  ANGN! A%+&! " %N2+&;

  -ecomandări2#Aadulţi 2ate clinice şiepidemiologice

  Nu sugerea8ă

  #07

  $osibilă

  angină #07

  &erapiesimptomatică

  %ulturie

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  27/85

  ANGN! -!%+-!N&! (=)

  = -ecidivă unică la scurt timp• cau8e: terapie incompletă& re!isten"& rein'ecie de la

  contaci netratai

  • terapie: cu acelai AB: penicilin"& #acrolid (dac"neco#pliant po: parenteral)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  28/85

  > -ecidive multiple: #ini# episoade angin" streptococic"an(*- episoade $n 1-, ani)

  Atitudine:

    anti.ioticoterapie / clindamicină, amo)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  29/85

  3#rep#ococul3#rep#ococul +"emoli#ic+"emoli#ic&e grup A+aspec# pe&e grup A+aspec# pe

  geloza sangegeloza sange

   0ro#iu colora# Gram0ro#iu colora# Gram+se oserva coci Gram+se oserva coci Gram

  pozi#ivipozi#ivi

  3T/E7T8C8CII- Coci 3ram pozitivi6 dispu;i 'n lan%uri

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  30/85

  Tes#ul cu Baci#racina+se oservaTes#ul cu Baci#racina+se oservazona &e in"ii#ie a cres#eriizona &e in"ii#ie a cres#erii

  s#rep#ococuluis#rep#ococului

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  31/85

  Tipuri de sreptococi 'n func%ie de@emoliză

   "ără @emoliză #/6

  anaerobi&

   emolizăcompletă #A6

   B6 C&

   emolizăincompletă6

  8verzuie9#viridans&

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  32/85

  Criteriul antigenic de clasi,care #nucuprinde + viridans&

  ip *$ip *$ +pecie+pecie ip deip dein#eciein#ecie

   * * (0% din in# cu(0% din in# custreptococ)streptococ)

  po$enespo$enes  *n$in! *n$in!+carlatin!+carlatin!

  .ri/ipel.ri/ipel

  a$alactiaea$alactiae n#ecii nou-n!scutn#ecii nou-n!scutn#ecii $enitalen#ecii $enitale

  .ndocardite.ndocardite

  CC umanusumanus  *n$in! *n$in!Glomerulone#rit!Glomerulone#rit!

  "ovis"ovis .ndocardite.ndocardite

   &iridans &iridans .ndocardite.ndocardite

   *naero"i *naero"i peptostreptopeptostrepto  *"ces ami$dalian *"ces ami$dalianFasceite,Fasceite,

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  33/85

  %I0TE/IA 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  34/85

  2&!-A

  • boală acută infecţioasă şi contagioasă

  • specific umană

  • cu evoluţie autolimitată, dar potenţial severă

  • nu lasă imunitate

  Exempu casic de angină pseudomem!ranoasă

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  35/85

  2&!-A " .$-&AN?A $-0'!.!

  %lasic: boală a copilăriei

  •-ata de mortalitate cuprinsa intre @1=B, a5ungand pana la >B lacopiii C @ ani si adultii DE ani

  • Fn pre8ent (după introducerea de programe vaccinale):1 risc de epidemii la adolescenţii/adulţii incomplet vaccinati

  la copiii nevaccinati

  (e< %# în anii 3 " apro< =E ca8uri)

  %reşterea aderenţei la programul vaccinal-apel la adult

  Centers for Disease Prevention and Control. Diphtheria, epidemiology and prevention of vaccine-preventablediseases, Mar 21, 2016 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  36/85

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  37/85

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  38/85

  1 0G$ aerob, cu capete 3în măciucă4- dispuşi în forma litere c6ine8eşti- necesită medii speciale pentru a cultiva

  !tiologie

  Cor"ne!acterium dip#t#eriaeCor"ne!acterium dip#t#eriae

  Eis#2 #rei io#ipuri C dip@t@eriaeD gravis> mi#is> in

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  39/85

   !$2!.'G!!$2!.'G!

  #ursa de infecţie#ursa de infecţie " " bolnavi cu difterie

    1 purtători faringieni de C dip#t#eriae

  %ontagio8itate%ontagio8itate " p9nă la E săptăm9ni

  %alea de transmitere%alea de transmitere:1 aerogenă

    1 contact direct (inclusiv cu le8iuni cutanate infectate)

  -eceptivitate-eceptivitate: 1 generală

    1 protecţie postvaccinală antito

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  40/85

  $A&G!N!$A&G!N!

  $oartă de intrare$oartă de intrare

  1faringe " B

  -alte mucoase

  -infectii cutanate

  .ultiplicare i inflama ie laș țnivelul portii de intrare anginăangină

  pseudomembranoasăpseudomembranoasă

  #inte8ă to

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  41/85

  &A0'+ %'N%&A0'+ %'N%= ncubaţie= ncubaţie: >1I 8ile

  >> 2ebut2ebut: 1 subfebrilitate

    odinofagie discretă  amigdale 6iperemice, 6ipertrofice acoperite de e

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  42/85

  Angină difterică(false membrane)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  43/85

  G9t 3proconsular4

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  44/85

  G9t 3proconsular4

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  45/85

  %-+$ 2&!-%

  • #tadiul disfagic

  •#tadiul dispneic

  • #tadiul asfi

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  46/85

  • nervoasenervoase: parali8ii lent reversibile (>1H luni)  1 văl palatin (prima instalată)  1 tulburări de acomodare a vederii  1 polineuropatii simetrice (mai ales motorii)  1 encefalopatie ano

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  47/85

  -.! #!!-!-.! #!!-!

  == !voluţie locală!voluţie locală:• angina malignă " membrane rapid e

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  48/85

  !'+?!!'+?!

  $rognostic dependent de:$rognostic dependent de:• virulenţa tulpinii (gravis " cele mai agresive)

  • v9rsta şi statusul imun al pacientului

  • latenţa terapiei antitoE6 " >Bdacă depăşeşte E 8ile)

  'etalitate importantă:

  • =B în forme respiratorii

  • >B în epidemia din -usia (anii 3)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  49/85

  2AGN#&%2AGN#&%

  2iferenţial:

  • alte angine pseudomembranoase " streptococică, .N

  • laringite " virale, epiglotita acută, edem glotic

  = #uspiciune: clinic L/1 epidemiologic: demarare terapie

    leucocito8ă cu neutrofilie si sindrom inflamator > %reşterea grad suspiciune:

  1 e

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  50/85

  &-A&A.!N&&-A&A.!N&

  == #er antidifteric 6eterolog#er antidifteric 6eterolog- %9t mai rapid

  - 2o8a dependentă de severitate

  > AntibioticAntibiotic: macrolide, cicline

  • M1= 8ile şi la purtători (reia = 8ile după > săptăm9niM1= 8ile şi la purtători (reia = 8ile după > săptăm9nidacă nu a sterili8at)dacă nu a sterili8at)

  H $atogenic: corticoi8i

  E #imptomatic: 6idratare@ accinareaccinare la >E 6 după ser: 8ilele =, H, =@

  7/80I-AIE

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  51/85

  7/80I-AIE

  = accinare obligatorie: anato, E, I luni L => luni (2&$)

  • -apel I1M ani: (2&)

  • -apel =H1=E ani (d&) şi la c9te = ani

  > .ăsuri în focar > .ăsuri în focar 

  • i8olare L tratament pacient

  • declarare nominală şi anc6etă epidemiologică (cutestare receptivitate contacţi " Ac antito

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  52/85

  Schema de vaccinare:

  a. Primovaccinare DTP – 2, 4, 6, 12 luni

  b. Revaccinare DT la 6-7 ani, 13-14 ani

  c. Raeluri - oca!ional

  "la#ic

  $c%ual &2'16(

  2, 4, 11 luni – vaccin di)%ero-%e%ano-er%u##i# acelular-olio-*aemoh+lu# – *ea%i%a - DTPa-P-*ib-*e

   Infanrix Hexa

  6 ani – vaccin di)%ero-%e%ano-er%u##i# acelular – olio

  DTPa-PTetracoq

  14 ani – vaccin di)%ero-%e%ano-er%u##i# acelular - DTPa Infanrix 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  53/85

  accin combinat diftero1tetanic1pertussisacelular (2&$a) 1 NAN-

  • ontine anato4in" di'teric"& anato4in" tetanic" i trei antigene pertussispuri'icate - anato4in" pertussis (P5)& 6e#aglutinin" 'ila#entoas" (7HA)i pertactin"

  •  Ad#inistrare intra#uscular" (pro'und")

  •  • 8ndicat pentru i#uni!area acti" pri#ar" $#potria di'teriei& tetanosului

  i tusei conulsie& $ncep9nd de la 9rsta de , luni

  • Pro'ilul de siguran" este .a!at pe date o.inute de la #ai #ult de

  1100 de pacieni

  • eactii aderse 'recente: so#nolenta& inapetenta& irita.ilitate& tul.uraridigestie& prurit& erite#& durere la locul in;ectarii

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  54/85

  98N8NUC-E8F

   A IN0ECTI8A3A 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  55/85

  .NN+%'!*A N!%?A#;

  • boală acută infecţioasă şi contagioasă

  • evoluţie benignă/autolimitată

  • cu persistenţa indefinită a infecţiei cu agentul etiologic

  • rare riscuri evolutive severe (acute sau cronice)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  56/85

  !&'G!

  irus !pstein10arr (A2N1virus):1 7erpes virus γ (alături de 771)

  • $rimoinfecţie aparentă/inaparentă• nfecţie latentă (limfocite 0, celule epiteliale)

  • -ecurenţe clinice posibile (controlate de imunitatecelulară)

  • -einfecţie prevenită de pre8enţa Ac specifici

  !$2!.'G!

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  57/85

  !$2!.'G!

  #ursa de infecţie#ursa de infecţie: re8ervor de virus strict uman,  se discută posibilitatea de porta5 cronic%ontagio8itate%ontagio8itate: final incubaţie L perioada de stare

    redevine contagios la reluarea replicării virale

  %ale transmitere%ale transmitere: respirator, salivă (3boala sărutului4)

  -eceptivitate-eceptivitate: generală

  .a5oritatea infecţiilor .a5oritatea infecţiilor :

    J C @ ani (ţări igienă/economie precare)  J adolescenţi/adulţi (ţări de8voltate)

  $A&G!N!$A&G!N!

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  58/85

   $A&G!N!$A&G!N!N!%?!

  .ultiplicare orofaringe,glande salivare

  viremie

  nfecţie/proliferarelimfocite 0

  Activare/proliferareLL

  limfocite &

  •Adeno/6epato/splen

  o megalie

  •febră,

  •e

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  59/85

  &A0'+ %'N%&A0'+ %'N%

  ncubaţia: >1@ 8ile$rodromal (inconstant): astenie, mialgii

  orme clinice:a) a/paucisimptomatice " ma5oritatea: nediagnosticate

  (descoperire serologică retrospectivă)

  b) tablou clinic 3tipic4: febră L angină L adenomegalie

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  60/85

  &A0'+ %'N%&A0'+ %'N% &$% 1 .N&$% 1 .N

  • 'er2D !+ s2p#2mni• angin2D eri#ema#oas2 sau al2 (pul#acee> 'alsememrane)

  • amig&ale "iper#rofa#e *$issing #onsils,

  • a&enomegalieD mare> ne&ureroas2> '2r2eri#em local

  • splenomegalieD mare> ne&ureroas2> 'riail2

  • "epa#omegalie 5@+ ic#er • ean#emru6eoli'orm@rueoli'orm@scarla#ini'orm@eri#empolimor' 5@+ pe#eii 5@+ enan#em (mucoasa

  pala#al2)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  61/85

  .N 1 angină

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  62/85

  !rupţie în .N

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  63/85

  3Oissing tonsils4

  Angină .N

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  64/85

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  65/85

  37-EN89EGA-IE CU /I3C %E /U7TU/A %E37-INA 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  66/85

  .NN+%'!*A N!%?A#; 2AGN#&%

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  67/85

  .NN+%'!*A N!%?A#; 1 2AGN#&%

  &ablou clinic L epidemiologie:

  2iagnostic probabil2iagnostic probabil "= adăugare date nespecifice= adăugare date nespecifice 

  a) leucocito8ă cu limfomonocito8ă L↑ A'A& L/1

  c) evidenţiere de limfocite & atipice, mari (celule 2oPneQ)

  >> evidenţiere de Ac 6eterofilievidenţiere de Ac 6eterofili 1 teste $aul10unnell L

  1 sensibilitatea creşte la >1E săptăm9ni de la debut

  Hdiagnostic cert:Hdiagnostic cert:1 !videnţiere g. anti %A (capsidă virală)

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  68/85

  .NN+%'!*A N!%?A#; !'+?!

  http://smb//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Infectious_Mononucleosis_3.jpg

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  69/85

  .NN+%'!*A N!%?A#; 1 !'+?!

  2e regulă evoluţie favorabilă: =1> 8ile

  %omplica iiț%omplica iiț• 6ematologice: anemie (6emoli8ă, apla8ie) trombocitopenie

  (fără 6emoragii)• #N%: meningo(encefalite), pare8e nervi cranieni/periferici,

  poliradiculonevrite, tulburări psi6ice• bstrucţie respiratorie prin 6iperpla8ie marcată a inelului

  RaldeQer • .iocardita

  • -uptura splinei (peste B la ♂), or6ita2ecese2ecese 1 rare: rupturi splină, miocardite, 6epatite severe,

  suprainfecţii bacteriene

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  70/85

  -iscuri legate de persistenţa virusului-iscuri legate de persistenţa virusului

  • sindrom de astenie cronică, mialgii persistente

  • 6epatita cronică (cu potenţial evolutiv sever)

  • leucoplaOie păroasă la pacient 7L

   risc oncogen: carcinom na8ofaringian, limfoame &(0urOitt)

  .NN+%'!*A N!%?A#; " !'+?! (>)

  &-A&A.!N& 1 $-'A!

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  71/85

  == !tiologic!tiologic: nu e> $atogenic$atogenic: antinflamatoare

  ,ndicaţii corticoi-i 

  - ebră mare- Afectare 6ematologică importantă: anemie

  6emolitică, trombocitopenie- Afectare #N%- .iocardita, 6epatita- bstrucţie %A#

  H #imptomatic#imptomatic

  EE #uprainfecţii bacteriene#uprainfecţii bacteriene: macrolide (nu penicilineS)

  $rofila

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  72/85

  .NN+%'!*A N!%?A#;.$-&AN?A $-0'!.!

  Nu negli5aţiS

  = -iscul rupturii de splină (uneori prima manifestareS)

  > $re8enţa gG anti!0 la cei cu imunodeficienţe:

   redevine sursă de infecţie după reactivare• risc de transformare oncogenă

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  73/85

  TU3EA

  C8NU-3I  A 

  Tusea convulsivTusea convulsiv22

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  74/85

  Tusea convulsiv Tusea convulsiv 22

  • BBoaloal22 specifc uman2 &e#ermina#2 &especifc uman2 &e#ermina#2 &e

   Bordetella spp Bordetella spp• Evoluţie au#olimi#an#2Evoluţie au#olimi#an#2• Imuni#a#e &urail2 (&ar nu &efni#iv2)Imuni#a#e &urail2 (&ar nu &efni#iv2) sese

  recoman&2 u#ilizarea unui rapel &e vaccinrecoman&2 u#ilizarea unui rapel &e vaccinacelular la a&ul#@a&olescen#acelular la a&ul#@a&olescen#

  TU3E CA/ACTE/I3TICJ TU3E CA/ACTE/I3TICJ 

  !&'G!

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  75/85

  !&'G!

  Bordetea pertussis (.%)

  -  cocobacil GN cu creştere lentă

  -  are mai multe componente biologic active:•  to

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  76/85

  • /aspan&i#a pe #o# Gloul 4 carac#er en&emo+/aspan&i#a pe #o# Gloul 4 carac#er en&emo+

  epi&emic (la cca ;+ ani)epi&emic (la cca ;+ ani)

  • /ezervor &e in'ec#ie/ezervor &e in'ec#ieD s#ric# umanD s#ric# uman

  • Con#agiozi#a#eCon#agiozi#a#e DD c#eva s2p#2mnic#eva s2p#2mni

  • Calea &e #ransmi#ereCalea &e #ransmi#ereD aD aerianKerianK oiec#eoiec#econ#amina#e cu saliva (rar)con#amina#e cu saliva (rar)

  • 7oar#2 &e in#rare7oar#2 &e in#rareD respira#orieD respira#orie

  • /ecep#ivi#a#ea/ecep#ivi#a#eaDD ggeneraleneral2 (c"iar nou+n2scuţi &in2 (c"iar nou+n2scuţi &in

  mame imune +mame imune + Ac Ac pro#ec#ivi npro#ec#ivi nu #raverseazu #raverseaz22 

  G

  $A&G!N!

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  77/85

  $A&G!N!

   A#asare &e cilii epi#eliuluirespira#ormul#iplicare la poar#a &e

  in#rare (an#igenele saleloc"eaz2 sis#emul &e

  ap2rareD c"emo#aiein"ia#2)iri#are #erminaţii

   vagalere1e #use

  (#use ron"ogen2)

  3in#eza #oina cu e'ec#sis#emic

  L'ocar cen#ral, al#usei

  #use neurogen2

  -&eclana#2 &e s#imulisenzoriali-persis#2 luni &up2in'ecţie-coneiuni n#re cen#rul#usei i al#e proiecţiicor#icale

  &+#! %N+'#; " &A0'+ %'N%

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  78/85

  3TA%IU-CATA/A-

  !+; sp#

  3TA%IU- 7A/8I39E-8/ !+ sp#

  C8NA-E3CENT A 

  3p# + luni

  IncuaţieD !? (+

  ;!) zile

  -insi&ios>asem2n2#or

  oric2rei IAC/3K- a(su)'eril

  + accese &e #use &e ca#evaminu#e

  M +!? CHINTE+ accesul se #ermina prin varsa#uri+ se repe#a &e +!?+? &eori@zi+ mai ales noap#ea+ #use nepro&uc#iva@&opuri&e mucus+ in#re c"in#e eamen fzicnormal

  C"in#aD7aroisme &e #usec"inui#oareinspir pro'un& (repriza)uier2#or (s#rm#orare

  glo#a) apnee uneorin#re accese s#area general2 i eamenul

  -r2rireaacceselor -#use c"in#oas2care poa#epersis#a luni &ezile

  08/9E C-INICE

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  79/85

   A&olescen#> a&ul#D+ a&esea 'orme a#ipice (res# imuni#a#epos#vaccinal2) + '2r2 s#a&ii &is#inc#e

    #use c"inui#oare> '2r2 paroisme  &ispnee> ce'alee  risc epi&emiologic ma6or 

  Nou+n2scu# i sugarD

  - 'orme grave mai ales la prema#uri- le#ali#a#e + !> ?>

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  80/85

  • 9ecanice9ecanice (#use(#use in#ens2>in#ens2> "iperpresiune in#ra#oracic"iperpresiune in#ra#oracic2 n2 n

  epir)Depir)D++ epis#ais> "emoragii in#racranieneepis#ais> "emoragii in#racraniene+ p+ pneumo#ora> emfzem me&ias#inal> sucu#ana# (cervical)neumo#ora> emfzem me&ias#inal> sucu#ana# (cervical)+ "+ "ernii> prolaps rec#alernii> prolaps rec#al

  • 3uprain'ecţiiD3uprain'ecţiiD pneumonii> o#i#epneumonii> o#i#e

  • Ence'alopa#ieEnce'alopa#ie (#oinic2> "ipoic2)(#oinic2> "ipoic2)

  • %enu#ri%enu#riţţieie prin v prin v 22rsrs22#uri#uri i &ifcul#i &ifcul#2ţ2ţi &e alimen#arei &e alimen#are

  • Tuse persis#en#2 (luni)Tuse persis#en#2 (luni)

  C897-ICA:II

  %IAGN83TIC 78FITI 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  81/85

  • Talou clinic 5 vaccinareTalou clinic 5 vaccinareincomple#2@asen#2 5 leucoci#oza cuincomple#2@asen#2 5 leucoci#oza culim'oci#oz2lim'oci#oz2

  • Cer#D iCer#D i&en#ifcarea ac#eriei&en#ifcarea ac#eriei 4 BGN4 BGN

    cul#uri &in secre#ii nazo'aringiene 4 gol&cul#uri &in secre#ii nazo'aringiene 4 gol&s#an&ar&s#an&ar&' ns2mnţa#e ime&ia#ns2mnţa#e ime&ia#' supraveg"ere cul#uri !?+!= zile (cres#ere len#a)supraveg"ere cul#uri !?+!= zile (cres#ere len#a)

  7C/ &in secre#ii nazo'aringiene7C/ &in secre#ii nazo'aringiene• %iagnos#ic serologic +%iagnos#ic serologic + u#il in epi&emiiu#il in epi&emii  se pozi#iveazase pozi#iveaza

  #ar&iv #ar&iv   E-I3A 4 Ig9 siE-I3A 4 Ig9 si

  IgGIgG

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  82/85

   !. radiologic pulmonar- rar pneumonie6 edem peri@ilar6 atelectazii

  - complica%ii mecanice em,zem6 pneumotora. 

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  83/85

  In'ecţii ce po# avea un #alou clinic asem2n2#orD!. A&enoviroze 4 angin2> con6unc#ivi#2> 'er2

  ;. irus sinciţial respira#or 4 a'ec#are pre&ominan#2 #rac#respira#or in'erior 

  C"lamP&ia

  Corpi s#r2ini #ra"eoronici 4 #use c"inui#oare>

  &ispnee

  9ucovisci&oza

  %IAGN83TIC %I0E/EN:IA-

  T/ATA9ENT

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  84/85

  !.!. 3pi#alizare &oar n cazuri severe3pi#alizare &oar n cazuri severe

  ;.;. Cel mai impor#an# 4 supor#ivDCel mai impor#an# 4 supor#ivD+ m+ moni#orizare i corec#areD A> 0/> 3a8;>oni#orizare i corec#areD A> 0/> 3a8;>

  &enu#riţie> &es"i&ra#are&enu#riţie> &es"i&ra#are+ m+ microclima# cal&@ume&icroclima# cal&@ume&

  ++ cor#icoizii> e#a;mime#iceD ar limi#acor#icoizii> e#a;mime#iceD ar limi#aparoisme>paroisme> severi#a#eseveri#a#e

  clari#roclari#ro@azi#romicina@azi#romicina Q zileQ zile++ Co#rimoazolD != zileCo#rimoazolD != zile

  7/80I-AIE

 • 8/17/2019 Angine Acute 2016

  85/85

  !.NespecifcD limi#are con#ac# in'ec#an#D- izolarea cazului &e oala (+Q zile &aca a primi# #ra# AB)

  ;. C"imioproflaie-  %ac2 nu au #recu# ;! zile &e la con#ac#-  7en#ru copii nevaccinaţi> gravi&e #rim III-  macroli&e> CT

  poa#e f u#iliza# lacopil si la a&ul#> reac#ii a&verse minime

  • 3c"ema &e vaccinare 4 vezi %i'#eria

  7/80I-AIE