DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni

28
DISSEMINATION Rodolfo Riccamboni Divulgando srl - Trieste Trieste, September 11, 2014

description

DISSEMINATION Rodolfo Riccamboni Divulgando srl - Trieste

Transcript of DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni

Page 1: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni

DISSEMINATION

Rodolfo Riccamboni

Divulgando srl - Trieste

Trieste, September 11, 2014

Page 2: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 3: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 4: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 5: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 6: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 7: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 8: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 9: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 10: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 11: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 12: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 13: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 14: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 15: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 16: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 17: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 18: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 19: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 20: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 21: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 22: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 23: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 24: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 25: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 26: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 27: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni
Page 28: DISSEMINATION - Rodolfo Riccamboni

Progetto Rete Transregionale per l’innovazione ed il Trasferimento Tecnologico per ilMiglioramento della Sanità finanziato nell’ambito del Programma per la CooperazioneTransfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondinazionali.Projekt Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanjezdravstva sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Hvala ! Grazie ! Thank You !

Partners: LP – Università degli Studi di Trieste, PP1 – Kemijski Inštitut Ljubljana, PP1 – Kemijski Inštitut Ljubljana, PP2 – ScuolaInternazionale Superiore di Studi Avanzati, PP3 – Univerza v Novi Gorici, PP4 – Università di Ferrara, PP5 – Treviso Tecnologia, PP6 –Splošna Bolnišnica Dr. Franca Derganca, PP7 – Università Ca’ Foscari di Venezia, PP8 – Università di Udine, PP9 – IRCCS Burlo Garofalo,PP10 – Zavod Republike Slovenije Za Transfuzijsko Medicino, PP11 – Ortopedska Bolnišnica Valdoltra, PP12 – Univerza na Primorskem -Fakulteta za Vede o Zdravju.