Konstruksione Beton Arme 1

of 96 /96
1 UNIVERSITETI I PRISHTINヒS FAKULTETI NDヒRTIMTARIS DHE ARKITEKTURヒS KATEDRA E MATERIALEVE DHE KONSTRUKSIONEVE PRISHTINヒ LヒNDA : KONSTRUKSIONET E BETONIT I LIGJヒRUESIT : HAMDI SYLEJMANI NEJAZI HOXHA KADRI MORINA PRISHTINヒ , 2010

Embed Size (px)

description

©puneinxhinieresh http://www.facebook.com/PuneInxhinier

Transcript of Konstruksione Beton Arme 1

Invalid document format