Download - PowerPoint Presentation avere/avere 2017...Natura Autoturism Autoturism Marca Matiz Daewoo Opel Astra Nr. de bucäti Anul de fabricatie 1999 2016 2. Bunuri sub formä de metale pre!ioase,

Transcript
PowerPoint Presentation