UNIVERSITATEA NA ȚIONAL Ă DE EDUCA ȚIE FIZIC Ă ȘI SPORT...

of 49 /49
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI ȘCOALA DOCTORALĂ Szteklacs Tulvan V. Iuliana Victoria REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT Conducător științific: prof. univ. emerit dr. Vasile Marcu București – 2020

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITATEA NA ȚIONAL Ă DE EDUCA ȚIE FIZIC Ă ȘI SPORT...

 • UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

  ȘCOALA DOCTORALĂ

  Szteklacs Tulvan V. Iuliana Victoria

  REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT

  Conducător științific:

  prof. univ. emerit dr. Vasile Marcu

  București – 2020

 • UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

  ȘCOALA DOCTORALĂ

  OPTIMIZAREA MIJLOACELOR KINETOPROFILACTICE ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII FEMEII GRAVIDE

  REZUMAT

  TEZĂ DE DOCTORAT

  Conducător științific:

  prof. univ. emerit dr. Vasile Marcu

  Doctorand:

  Szteklacs Tulvan V. Iuliana Victoria

  București – 2020

 • UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

  SECRETARIAT ȘCOALA DOCTORALĂ

  D-lui/D-nei

  ………………….………………………………………………………...

  Vă facem cunoscut că, în data de……………………………………………..

  orele……….., în sala………………………………………………...a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat de către:

  TULVAN (SZTEKLACS) IULIANA VICTORIA,

  Cu titlul:

  OPTIMIZAREA MIJLOACELOR KINETOPROFILACTICE ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII FEMEII GRAVIDE

  în vederea obținerii titlului de Doctor în Știința Sportului și Educației Fizice.

  În conformitate cu H.G. nr. 681/2011, art.39 (3) privind conferirea titlurilor științifice în România, vă trimitem rezumatul tezei de doctorat, cu rugămintea de a comunica în scris observațiile dumneavoastră pe adresa:

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, strada Constantin Noica, numărul 140, sector 6, București și de a participa la susținerea publică a tezei.

  RECTOR, SECRETAR ȘEF UNEFS

  Prof.univ.dr. Florin PELIN ing. Silviea CONSTANTINESCU

 • CUPRINS Abrevieri 1. Introducere………………………………………………………………...1 1.1. Motivația alegerii temei…………………………………………....5 1.2. Delimitări conceptuale………………………………………..……8

  PARTEA I FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CERCETĂRII

  2. Particularități morfofuncționale și psihice ale femeii însărcinate……..15 2.1 Particularități morfofuncționale………………...……….…………17 2.2. Particularități psihice și fiziopatologice ale femeii însărcinate……26 2.3. Modificări morfo funcționale ale organismului matern în timpul sarcinii ……………………………...…………………………….27 2.4. Sarcina/ Nașterea/ Procese funcționale normale în viața femeii aflată în situația biologică specială determinată de maternitate…...28 3. Studii privind calitatea vieții femeii gravide………………………….…33 3.1. Despre calitatea vieții femeii gravide……………………………...35 4. Kinetoprofilaxia în viața femeii gravide………...…………………….…39 4.1. Mijloacele kinetoprofilaxiei……………..…………….…….….…40 4.2. Studii asupra influenței mijloacelor kinetoprofilactice în îmbunătățirea calitatății vieții femeii gravide………….……….....42 4.3. Mijloace complexe de acțiune pentru sporirea calității vieții femeii gravide ……………………………..………………………........46 4.3.1. Exercițiul fizic activ în puerperalitate………………….…46

  4.3.1.1. Practicarea exercițiului fizic în sarcină……...….47 4.3.1.2. Exercițiile fizice pentru femei însărcinate cu elemente din metoda Aviva.................................47 4.3.1.3. Exercițiile de respirație Pranayama………….....48

  4.3.2. Masajul prenatal………………….…………………….....48 4.3.3. Kinesiotaping-ul………………………………….…….....50

  4.4. Mijloace de evaluare……………………………….…..…………..53 4.4.1. Chestionar SF- 36 (marcă înregistrată) de evaluare a sănătății

 • Health Survey……………………………………..………..61 4.4.2. Chestionar Locus of control…………………………….......63 4.4.3. Chestionarul PDE - Profilul distresului emotional………….64 4.4.4.Chestionarul QOLI - Inventarul calității vieții……………....66

  PARTEA II CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND KINETOPROFILAXIA FEMEII

  ÎNSĂRCINATE

  5. Cercetări preliminare…………………………………………….….……72 5.1. Premise și ipoteze ale cercetării…………………………….….......73 5.2. Obiective și sarcini ale cercetării……………………………..…....74 5.3. Desfășurarea cercetării………………………………………..…....75

  5.3.1. Mijloace kinetoprofilactice-programul kinetoprofilactic….....77 5.3.2. Exercițiile de respirație Pranayama…………….................….84 5.3.3. Materiale necesare explorării și evaluării……………....….....88

  5.3.3.1. Banda kinesiologică ...….....……………………….…....88 5.3.3.2. Aparatul Vitalograph ALPHA………………….…....….92 5.3.3.3. Aparatul multifuncțional BTE Primus RS………..….….95 5.3.3.4. Platforma de echilibru Tip PEV 07 …………….…….…99 5.3.3.5. Chestionare utilizate în cercetare………….…….……...101

  5.4. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării preliminare……..……..…104 5.5. Concluzii și perspective…………………………………………...……..138

  PARTEA III CERCETĂRI PERSONALE PRIVIND OPTIMIZAREA MIJLOACELOR

  KINETOPROFILAXIEI ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII FEMEII GRAVIDE

  6. Design-ul cercetării………………………………………………..…..…141 6.1. Premise și ipoteze…………………………………………....…...142 6.2. Obiectivele și sarcinile cercetării…………………………………143 6.3. Organizarea și desfășurarea cercetării………………………….....144 7. Analiza și interpretarea rezultatelor finale…………………………......167 8. Concluzii și perspective…………………………………………….…......183 8.1. Contribuții personale…………………………………...………….185

 • 9. Bibliografie………………………………………………………….…..192 10. Anexe…………………………………………………………………...209

 • 1. INTRODUCERE Din dorința de a dobândi noi cunoștințe și de a găsi răspunsuri la întrebări ne-am decis să desfășurăm o cercetare în ceea ce privește necesitatea exercițiului fizic, kinesiotapingului și masajului prenatal în perioada sarcinii.

  Investigația noastră empirică a dus la obținerea unor concluzii și constatări ce pot contribui la perfecționarea teoriei că mijloacele kinetoprofilactice îmbunătățesc într-adevăr calitatea vieții femeii gravide.

  Interesul pentru introducerea unui program kinetoprofilactic a apărut deoarece o parte semnificativă din participantele la studiu au susținut ideea că mișcarea și masajul sunt contraindicate în sarcină.

  Ideea cea mai vehiculată era că ar afecta fătul și că în această perioadă specială determinată de maternitate, viitoarele mame ar trebui să se odihnească. Nu combatem ideea de odihnă zilnică, nici chiar oprirea din timpul programului kinetoprofilactic în orice moment s-ar resimți vreun disconfort, dar ne vine greu să concepem că femeia odată însărcinată să nu mai facă mișcare și să întrerupă procedura de masaj din această cauză.

  Într-adevăr din momentul concepției, femeia gravidă are parte de schimbări radicale care ajută în adaptarea și acomodarea cu noua viață care se dezvoltă în interiorul corpului ei, iar schimbările fizice și emoționale perturbă organismul femeii însărcinate din mai multe puncte de vedere.

  Prima lucrare pe această temă a fost publicată în 1907 de B. M. Mensendieck în Germania și prezenta tehnica respirației, autocontrolul, relaxarea și activitatea musculară localizată în actul nașterii, gimnastica prenatală era reprezentată de metoda psiho-profilactică și metoda psiho-somatică. Cum zona corticală este sediul reflexelor condiționate, înseamnă că durerea este și ea condiționabilă. Relaxarea trebuie realizată sub forma unui control al durerii. „Din punct de vedere psiho- somatic se explica că durerea este rezultatul stării de teamă față de actul nașterii. Teama influențează sistemul nervos vegetativ simpatic care controlează fibrele musculare răspunzătoare de închiderea colului uterin în loc să se dilate sau să se relaxeze, acestea se contractă și devin dureroase. Se pune baza pe tonifiere musculară, reeducarea respirației și coordonarea relaxării.”1

  Pentru prevenirea sedentarismului, remediul cel mai la îndemână este terapia prin mișcare, iar cea mai operativă și mai ușoară formă a practicării ei este exercițiul fizic și controlul respirației. Și pentru că atunci când excesul de greutate nu este ponderat, apar capacitatea redusă la efort minim, greutate în respirație, astenie fizică și psihică, senzații neplăcute și chiar dureroase la mobilizare; din toate aceste efecte,

  1 Cordun, Mariana- Mijloace kinetoterapeutice în afecțiunile abdomino ginecologice, București, 1996, pag 58

 • noi recomandăm terapia profilactică ca fiind fundamentală. Mișcarea și masajul practicate metodic și constant păstrează și îmbunătățesc

  sănătatea, echilibrul fizic și cel emoțional al gravidei. Mileniul trei domină prin informație și viteză, femeia din zilele noastre poate

  alege momentul când dorește să devină mamă, sarcina este urmărită de-a lungul celor nouă luni pas cu pas și poate fi atent monitorizată de specialiștii în domeniu.

  Pentru că femeia este liberă și stăpână pe propriul corp și pentru că trece printr-un eveniment natural, iar organismul ei aflat în această situație biologică specială determinată de maternitate este în stare să se adapteze unui program de mișcare, cu atitudine pozitivă și un comportament conștient, aceasta poate influența în bine starea proprie de sănătate, calitatea vieții și nașterea în sine.

  Maternitatea este o călătorie care înseamnă bucurie, așteptare, răbdare și calm, activitate și mișcare. Fiecare femeie poate fi recunoscătoare când devine însărcinată, căci rodul pântecelui este o răsplată, așa cum spune Biblia.

  “Organismul sănătos are nevoie de mișcare pentru a-și menține tonusul, iar in sarcină mai mult ca oricând sănătatea este esențială. Un corp obișnuit deja cu efortul, va resimți mult mai puțin durerile și intensitatea nașterii, indiferent că este naturală sau prin cezariană, și se va recupera mult mai repede.

  Sarcina este într-adevăr un miracol, este abilitatea uimitoare și mereu surprinzătoare a corpului femeii de a aduce pe lume un „ghem de omˮ care umple sufletele părinților lui, care cucerește inimile bunicilor și elucidează scopul vieții. Însă, până ce bebelușul ajunge pe lume, mama trebuie să ofere o grijă atentă corpului ei, atât în sarcină cât și în momentul nașterii, pentru ca minunea mică să vină pe lume cu sănătate maximă”.2

  Obiectivul acestei cercetări este să reușim să convingem fiecare femeie însărcinată să recurgă la mijloace kinetoprofilactice pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții pe perioada gravidității.

  MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI

  Raportat la tema cercetării, motivul principal al alegerii este că datorită

  experienței profesionale, cea de kinetoterapeut din ultimii 19 ani, am întâlnit și condus de-a lungul sarcinii un număr mare de gravide, conștientizând că exercițiul fizic și masajul prenatal constituie o parte integrantă și importantă în viața de mamă modernă, proceduri ce pot ameliora unele tulburări frecvente din timpul sarcinii, putând energiza și îmbunătăți starea de sănătate în ansamblu.

  Fiind conștienți că știința educației fizice poate să ne ajute să găsim soluții de sporire a calității vieții la gravide, ne-am propus să găsim rezultate ca urmare a unor

  2 https://www.qbebe.ro/sarcina/despre_sarcina/cele_5_reguli_obligatorii_pentru_o_sarcina_si_o_nastere_usoara 15.11.2017

 • evaluări prin care să motivăm și să determinăm femeia să dea naștere unuia sau mai multor copii și în toată această perioadă să realizeze activități fizice și să utilizeze mijloace kinetoprofilactice pentru îmbunătățirea calității vieții în cele nouă luni de sarcină.

  Mișcarea înseamnă vitalitate, sănătate, tonus bun, o stare psihică pozitivă, un bilet către o naștere naturală ușoară și un copil sănătos.

  Necesitatea unei cercetări ample referitoare la calitatea vieții femeii însărcinate, ne-a făcut să optăm pentru această temă, deoarece în cabinetul în care ne desfășurăm activitatea întâlnim tot mai multe femei însărcinate doritoare de o pregătire kinetoprofilactică pentru creșterea și îmbunătățirea calității vieții.

  Din cele mai recente recenzii științifice reiese că adaptările fiziologice ale exercițiului fizic în timpul sarcinii par să protejeze fătul de vătămările corporale potențiale și, deși nu a fost stabilit un nivel superior de activitate sigură, avantajele continuării activităților fizice în timpul sarcinii par să depășească orice risc potențial. Totuși, toate deciziile cu privire la participarea la activitatea fizică în timpul sarcinii ar trebui luate în discuție de către femei cu consilierii lor medicali.3

  Prin pregătirea precoce vom viza întărirea mușchilor bolții plantare, ameliorarea circulației venoase răspunzătoare de edeme și senzație de greutate la nivelul gambelor, atenuarea crampelor musculare frecvente la gravidă, asuplizarea articulației coxofemurale, asuplizarea articulației lombo sacrale și a atitudinii hiperlordotice a femeii gravide, sursă de dureri lombare și sciatice.4

  Kinetoprofilaxia gravidei prin exerciții fizice, aplicații de benzi kineziologice și tehnici de masaj, indicate de medic și supravegheate de un kinetoterapeut, fiind întreruptă fără ezitare ori de câte ori apar tulburări sau semne de neadaptare, ajută femeia gravidă să aibă parte de cea mai sănătoasă și confortabilă sarcină cu putință.

  Tematica lucrării vizează prin scop, ipoteze, etape, obiective și sarcini, femeia gravidă și tot ceea ce ne stă în putință să demonstrăm că îi va imbunătăți echilibrul, postura și statica vertebrală, mobilitatea și forța la nivelul șoldului, capacitatea vitală și volumul maxim de aer expirat din punct de vedere al funcției pulmonare, precum și un studiu al acceptării de sine respectiv al creșterii locusului de control intern finalizând cu evaluarea îmbunătățirii calității vieții pe perioada de maternitate.

  Ne- am gândit să argumentăm și să evaluăm eficiența aplicării unor mijloace de kinetoprofilaxie care cuprind masajul manual și kinesiotaping- ul, pe lângă un program regulat de exerciții fizice și exerciții de respirație cu elemente preluate din gimnastica Aviva5, care vor influența calitatea vieții, vor îmbunătăți parametrii travaliului și conștientizarea lui din timp, având ca finalitate o naștere naturală cât

  3 Brown, W. (2002). The benefits of physical activity during pregnancy. Journal of Science and Medicine in Sport, 5(1), 37-45. 4 Cordun, Mariana- Mijloace kinetoterapeutice în afecțiunile abdomino ginecologice, București, 1996, pag 59 5 Steiner, Aviva, Toth, Livia (1999)-Az Aviva modszer- Aviva s Method S.O.S. nem cask noknek, II kotet, Pentek Nyomda, Budapest.p. 38- 52.

 • mai agreabilă. Grija pentru calitatea vieții femeii gravide reprezintă o oportunitate pentru

  cercetători să realizeze studii referitoare la consecințele aplicării programului kinetoprofilactic. Entuziasmul este însă mic și prezent doar la gravidele care și înainte de sarcină aveau un mod de viață activ cu program regulat de exerciții fizice și masaj.

  Considerăm subiectul studiului nostru ca fiind necesar și în același timp fascinant și sperăm să le fie de folos tuturor celor care îl vor parcurge.

  SCOPUL LUCRĂRII În general în cazul acestui eveniment plăcut dar cu multe dezavantaje și

  disconforturi fizice și psihice, perioada de sarcină are un impact negativ datorită particularităților morfo-funcționale și psihice care produc schimbări în organismul femeii.

  Dar odată ce încep transformările apar și problemele legate de sarcină, iar sedentarismul nu va face nici pe departe ca aceste probleme să dispară, deși pare o perioadă ideală pentru a sta în fotoliu și a ne relaxa.

  Sarcina oferă un motiv important pentru a ne menține active, așadar scopul acestei teze este să realizăm și să ne angajăm ca odată cu kinetoprofilaxia aplicată, să ameliorăm efectele mai puțin pozitive ale proceselor fizice și modificărilor produse de organismul matern scăzând repercursiunile negative asupra psihicului viitoarei mame și să îmbunătățim starea de sănătate în ansamblu acționând pozitiv asupra calității vieții gravidei.

  PARTEA I

  FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CERCETĂRII

  2. Particularități morfofuncționale și psihice ale femeii însărcinate Particularitățile morfofuncționale și psihice care fac parte din acest eveniment

  plăcut, au multe dezavantaje și disconforturi fizice și psihice ce constă în modificări hormonale, cu schimbări bruște de stare emoțională, somnolență și pofte uneori aberante ca și posibile consecințe a unor deficiențe nutriționale de minerale și vitamine.6

  Modificările din timpul sarcinii ale organismului matern sunt urmarea 6 Nikolayeva, O., Kuznetsova, M., & Lytvynenko, O. (2019). Influence of the chronic stress of pregnant rats on their offspring’s morpho-functional liver condition. Journal of Education, Health and Sport, 9(1), 428-437.

 • adaptării acestuia la noile cerințe create de prezența și necesitățile embrionului. În cercetarea noastră vom lua în considerare acuzele și simptomele care le

  putem influența prin intermediul aplicării mijloacelor kinetoprofilaxiei pentru îmbunătățirea vieții femeii gravide, nicidecum cele patologice.

  Starea de gestație determină multiple și complexe modificări funcționale și morfologice la nivelul tuturor țesuturilor, organelor și sistemelor organismului matern, în vederea asigurării condițiilor optime pentru protecția, creșterea și dezvoltarea produsului de concepție în cursul sarcinii.7 Starea de graviditate este un eveniment normal însă uimitor de complexă. Sarcina este o stare specială care solicită organismul gravidei și îi impune adaptări semnificative și implică organismul femeii în modificări ale anatomiei și fiziologiei producând schimbări morfologice și funcționale progresive. Greutatea uterului gravid deteriorează starea de echilibru datorită schimbării proiecției centrului de greutate, proporțiile se schimbă, postura se modifică, apar senzații de disconfort manifestate prin oboseală, dureri dorso-lombare, presiune pe articulații, retenție hidrică de obicei la nivelul membrelor dar nu numai și de asemenea dispoziție schimbătoare; labilitate și sensibilitate emoțională, precum și tulburări în funcționalitatea sistemului nervos din cauza modificărilor hormonale. Atunci când o femeie este însărcinată, dezvoltarea optimă a copilului din uter este cel mai bine susținută atunci când este capabilă să revină periodic și cu ușurință la situații „non-stresante” care provoacă sistemul nervos parasimpatic, la sentimente de pace și relaxare. Atât exercițiile fizice, meditația, respirația profundă kinesiotaping-ul cât și masajul prenatal ajută la facilitarea acestui lucru pentru viitoarele mame.

  3. STUDII PRIVIND CALITATEA VIEȚII FEMEII GRAVIDE

  Calitatea vieţii este determinată de doi factori: importanţă şi satisfacţie.

  În acest caz, calitatea vieţii constă în importanţa relativă acordată unor dimensiuni particulare (existenţa, apartenenţa şi devenirea / autoperfecţionarea) şi mărimea satisfacţiei persoanei în ceea ce priveşte fiecare dimensiune. În acest fel calitatea vieţii se adaptează tuturor oamenilor, la orice moment, din perspectivele lor individuale.8

  Gravidele care cumulează cele mai importante riscuri sociale (nivel educaţional scăzut, număr mare de copii, nivel socio-economic scăzut) sunt cele din

  7 Teodorescu Exarcu I, I. Dumitru Madeleine Măicănescu- Georgescu, M. Rotaru, G.C. Teodoru (1977). Fiziologia și fiziopatologia reproducerii umane, Ed. Medicală, București.pag.381. 8 Marinescu, G, Murgu,V, Bălan,A, Ticală,L (2011)- Îmbunătățirea calității vieții prin activități acvatice, Marathon, vol.3, nr.1

 • mediul rural, precum şi cele de etnie rromă. Totuşi, aproximativ jumătate din gravide sunt instruite şi au nivel socio-economic ridicat.

  Dinamica calității vieții consta în acea vreme în ridicarea bunăstării materiale și spirituale, dependența și complexa relație dintre progresul economic și cel social.

  Problema calității vieții trezește în prezent vii ecouri în conștiința, stările de spirit și atitudinea maselor largi populare de pretutindeni. Popoarele de azi sunt mai exigente ca oricând cu propria lor viață, manifestând și o sporită precauție și îngrijorare față de tot ceea ce o amenință. Activitatea umană se găsește la originea oricărei forme de poluare a naturii și de înpuținare a rezervelor ei de materii prime și energie.

  Dinamica calității vieții consta în acea vreme în ridicarea bunăstării materiale și spirituale, dependența și complexa relație dintre progresul economic și cel social. Fără îndoială că cea mai evidentă contribuție a acestui concept la studiul condițiilor de existență ale omului și societății este privilegierea calității. Criteriul calității permite aprecierea vieții umane potrivit valorilor de bine, divers, variat, nou, interesant, plăcut, ireproșabil, reușit etc.9

  În zilele noastre calitatea vieții reprezintă o reluare dintr-o altă perspectivă a conceptului de fericire abordat de antici. Dacă fericirea se referă la starea subiectivă rezultată din trăirea propriei vieți, calitatea vieții se referă atât la condițiile obiective în care viața umană se constituie, cât și la modul subiectiv în care fiecare își evaluează propria sa viață, starea de satisfacție, sănătatea, fericirea, împlinirea.

  Calitatea vieții este un nivel al stării de bine simțit de un individ sau un grup și spre deosebire de standardul de viață calitatea vieții nu este tangibilă și nu poate fi măsurată în mod direct.10

  Mult timp gravidelor li s-a recomandat reducerea activităţii fizice, abia în ultimul timp fiind reevaluată importanţa acesteia şi beneficiile kinetoterapiei asupra mamei şi copilului. Prezenta lucrare demonstrează experimental, apelând la tehnicile proprii cercetării ştiinţifice, că selectarea unui program kinetic bine adaptat şi aplicat cu seriozitate si regularitate din a 12- a săptămână de gestație și până la naștere duce la ameliorarea statusului general al gravidei, la o naştere naturală mai facilă, un travaliu cu durata mai redusă, expulzia mai rapidă şi îmbunătăţirea calității vieții în general. 11

  9 Lanțoș, Ștefan, (1989) Calitatea vieții, Ed. Științifică și enciclopedică, București, p. 18 10 Păunescu, Mihaela, Cristina, Cond.Șt.Prof.Univ.Dr Marinescu, Gheorghe (2010) Teza de doctorat-Contribuții la studiul creșterii calității vieții populației active din România prin diagnoza și prognoza raportului dintre timpul liber și sportul recreativ p. 38 11 Bușneag, Carmen, ()-Aprecierea eficienței mijloacelor kinetice complexe specifice trimestrului III de sarcină și influența acestora asupra actului nașterii,

 • 4. KINETOPROFILAXIA ÎN VIAȚA FEMEII GRAVIDE

  4.3.1.2. Programul de exerciții fizice active Gimnastica folosind metoda AVIVA are ca și efect antrenarea mușchilor

  externi și interni ai părții inferioare a abdomenului, prin mișcarea mușchilor perineali și fesieri, precum mușchii membrelor inferioare în special. Antrenarea intensă a acestor mușchi intensifică circulația sângelui în zona respectivă. Astfel ajung în organele țintă mai mulți hormoni, mai multe vitamine și alte substanțe vitale. Mecanismul descris conduce la funcționarea optimizată a organelor genitale interne, dar reflexiv se pot produce efecte pozitive și la nivelul hipofizei.

  Rolul important al acestei metode practicate este stimularea circulației sanguine, mobilitatea coloanei vertebrale, creșterea rezistenței mușchilor pectorali, relaxarea și fortificarea șoldurilor, stabilizarea echilibrului și coordonării.

  La cererea Fundației Aviva Farkas Agnes, instructor de Metoda Aviva și Love your Belly, mama a 5 copii, a extins gama de exerciții ale lui Judit Puni, spunând că pe durata nașterii mușchii uterului sunt antrenați la maxim iar dacă ei primesc oxigenul necesar, atunci activitatea lor devine nedureroasă. Este recomandată însușirea acestor exerciții în cazul unei sarcini fără probleme. Exercițiile cresc capacitatea plămânilor, iar scopul creșterii capacității lor este arderea mai eficientă a nutrienților. Flexibilitatea coloanei, a articulațiilor și a mușchilor bazinului împreună cu flexibilitatea vaginului este condiția unei nașteri ușoare și asigurarea elasticității în întreaga zonă cu rol de susținere a abdomenului în perioada sarcinii. O naștere pregătită sufletește și fizic este una naturală fără complicații, iar activitatea fizică din timpul sarcinii influențează revenirea mai rapidă după naștere.

 • Programul kinetic propriu-zis cuprinde exerciții fizice active cu scop în

  păstrarea flexibilității și stabilității coloanei vertebrale, articulațiilor și mușchilor bazinului și întărirea planșeului pelvin datorită exercițiilor din metoda Aviva care cresc flexibilitatea și capacitatea de susținere a abdomenului.

  A existat o individualizare atentă a programului kinetic, exerciţiile fizice au fost executate cu multă grijă şi prudenţă, iar între ele au fost intercalate pauze. Pentru executarea exercițiilor au fost preferate poziţiile cu bază largă de sprijin, decubit dorsal sau lateral, şezând sau patrupedie și s-a pus accent pe exerciţiile de respiraţie.

  Poziţia iniţială a fost comodă şi relaxantă, respiraţia relaxată, majoritatea exerciţiilor dezvoltă elasticitatea, tonifiează musculatura, crește mobilitatea articulară și dezvoltă autocontrolul respirației.

  Mijloacele folosite în programul kinetic sunt exerciţii libere și de tip stretching care constă în contracţia, relaxarea şi întinderea unui muşchi sau a unui grup muscular, acompaniate de conștientizarea respirației. Contracţia trebuie să dureze 10- 30 secunde; relaxarea 2-3 secunde, iar întinderea 10-30 secunde.

  4.3.1.3. EXERCIȚIILE DE RESPIRAȚIE PRANAYAMA Gimnastica respiratorie reprezintă o serie de secvențe respiratorii efectuate

  pentru îmbunătățirea modului de respirație a plămânilor, ceea ce facilitează schimbul de oxigen și dioxid de carbon în sânge. Doar respirația corespunzătoare oferă o contribuție corectă a oxigenului din sânge. Exercițiile de respirație oferă multe beneficii, cum ar fi creșterea cantității de aer suflat în plămâni și reexpansiunea completă a plămânului.12

  Gimnastica respiratorie Pranayama este o metodă de gimnastică prin care exerciţiile de respiraţie sunt făcute cu gura închisă, cu expiraţiile prelungite sub presiune, ceea ce accentuează vidul toracic şi cresc, prin coborârea energică a diafragmului, presiunea intraabdominală. Datorită acestui efect asupra circulaţiei, gimnastica respiratorie înlătură staza venoasă din organe, astfel uşurând desfăşurarea proceselor de coordonare a tuturor funcţiunilor vitale şi prin aceasta contribuie la menţinerea vigorii fizice şi intelectuale şi a capacităţii vitale în general.13

  Cele șapte chakre reprezintă centrii energetici din corpul nostru prin care curge energia.

  Energia blocată în vreuna dintre cele 7 chakre poate adesea duce la dezechilibre fizice și psihice. Fiecare chakră corespunde unui centru energetic și

  12 Slader, C. A., Reddel, H. K., Jenkins, C. R., Armour, C. L., & BOSNIC‐ANTICEVICH, S. Z. (2006). Complementary and alternative medicine use in asthma: who is using what ? Respirology, 11(4), 373-387. 13 Freitas, D. A., Holloway, E. A., Bruno, S. S., Chaves, G. S., Fregonezi, G. A., & Mendonça, K. M. (2013). Breathing exercises for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10).

 • permite curgerea liberă a energiei. Cele trei Chakre Divine sunt situate în cap, iar cele cinci Chakre asociate cu existența umană naturală, sunt situate de-a lungul coloanei vertebrale. (Fig. nr.17)

  Fig. nr. 17 - Cele 7 chakre principale. Fig. nr. 18 – Exercițiul nr. 15, T7. Chakrele sunt acele centre de energie, prin care energia cosmică la fel ca aerul

  inspirat se revarsă în corpul uman. Respirațiile ample și corecte împreună cu masajul prenatal precum și

  programul de exerciții aliniează fluxul energetic al organismului fizic și psihic deopotrivă.

  4.3.2. MASAJUL PRENATAL

  Masajul prenatal este o metodă de relaxare care are ca și scop reducerea

  tensiunii musculare, stimularea circulației, a mobilității și relaxarea. Masajul prenatal are un rol esențial și in prevenirea vergeturilor prin hidratare

  și menținere a elasticității pielii, este un mod de relaxare de care gravida poate beneficia pe tot parcusul celor noua luni de sarcina și cu care previne și disconforturile de după sarcină.

  Manevrele de efleuraj sprijină și stimulează circulația venoasă, de întoarcere, și cea superficială, ușurând astfel munca inimii.

  Anumite proceduri de masaj (efleuraj, fricțiuni, frământat) induc, local, o secreție de histamină și acetilcolină care vor produce o vasodilatatie periferică,

 • locală (hiperemia pielii), ceea ce exprimă o activare circulatorie cu consecințe metabolice la care intervin si alte mecanisme cum ar fi cele nervoase și hormonale. Printre efectele masajului prenatal enumerăm:

  º Efectele musculare, de stimulare a elasticității și forței de contracție a fibrelor musculare. Manevrele ușoare ca efleurajul au efecte liniștitoare, decontractante asupra mușchilor, mai ales când utilizăm ca mijloace ajutătoare pentru starea de relaxare conceptul aromoterapiei cu uleiuri esențiale

  º Efectele metabolice sunt rezultatul unor proceduri stimulative care prin activarea circulației locale induc un aport crescut de oxigen, fosfați, glucoză, trigliceride, acizi grași liberi și alti nutrienți, în special la nivel muscular, contribuind astfel la creșterea eficienței mecanice la nivel muscular.

  Acțiunea reflexă a unor proceduri (ex. efleurajul, tensiuni- presiuni, vibrațiile fine) care excită receptorii pielii și în acest fel informează anumiți centri nervoși, care la rândul lor declanșează reacții de răspuns la nivelul unor organe si țesuturi, vor provoca o liniștire a sistemului nervos central și o relaxare a musculaturii scheletice, pe căi reflexe (aferente-eferente).

  Tot prin mecanisme reflexe masajul influențează favorabil și sfera endocrino-metabolică, efectele depinzând de manevrele folosite, de ritmul și intensitatea lor, dar si de reactivitatea individuală.

  Se înțelege ca prin aceste efecte, ca și prin efectul mecanic direct, masajul contribuie efectiv la menținerea calității epidermului, a prevenirii vergeturilor.

  Fără a diminua eficiența masajului instrumental, masajul manual ramâne net superior, el creând ambianța organică și psihică dintre cel masat și maseur. 14

  O dată pe săptămână grupului de studiu i s-a aplicat masaj corporal regional general cu durata de 60 de minute cu scop principal de relaxare, respectiv pentru prevenirea tulburărilor circulatorii, edemelor şi contracturilor muşchilor membrelor inferioare, cu adoptarea poziției de decubit dorsal și decubit lateral alternativ. (Fig. nr. 6.3.20)

  Ținând cont de anatomia gravidei care nu permite poziționarea ei în decubit ventral execuția va fi din decubit lateral. (Fig. nr. 6.3.21.)

  Masajul se execută în sens centripet, cu blândeţe, favorizând drenajul venolimfatic cu rol terapeutic și de drenaj limfatic previne și scade apariția edemelor membrelor inferioare îmbunătățind starea psihică.

  În cazul gravidelor, mișcările de masaj nu se efectuează în forță. Masajul spatelui se efectuează în două etape când gravida este așezată lateral și se adresează musculaturii trunchiului, dar și zonei lombosacrale și fesierilor care formează centura pelvină. Masajul urmărește relaxarea sau decontracturarea musculară și în același timp și inducerea unei stări generale de bine. Exercițiile respiratorii cu scop

  14 XXX (2015)- http://www.scritub.com/timp-liber/sport/Lucrare-de-licenta-ROLUL-MASAJ2412142016.php, 2.02.2015

 • în relaxare sunt un mijloc accesibil, ce aduc cu sine o serie de concepte și principii ce pun accent pe echilibrul psihic și pe stimularea în același timp a minții și a corpului. Intervenția noastră a dezvoltat echilibrat și coordonat atât latura motrică cât și cea psihică a gravidelor.

  O problemă specifică sarcinii care își găsește rezolvarea prin masaj este retenția apei în țesuturi, avînd efect în dezumflarea picioarelor, ușurarea mersului și îmbunătățirea circulației venolimfatice de întoarcere. Masajul facilitează drenajul limfatic și are efecte observabile și sensibile, prin starea prezentă la încheierea terapiei și anume, de despovărare și excreție instantă. Ca mijloc kinetoprofilactic ce influențează pozitiv starea psihică, masajul se dovedește a fi cel mai bun și non invaziv tratament pentru gravidele care se simt obosite, tensionate, irascibille sau care au insomnii, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții, în această stare specială determinată de maternitate.

  Fig. nr. 6.3.20. - Poziția comodă

  de decubit lateral pe durata masajului

  Fig. nr. 6.3.21. - Poziția decubit lateral pe durata masajului

  4.3.3. KINESIOTAPING-UL

  Kinesio Taping-ul reprezintă un concept medical de bandajare neuromusculară. În timpul sarcinii se pot aplica benzi care să susțină și stabilizeze partea lombară a coloanei vertebrale fără să limiteze mişcarea sau flexibilitatea corpului, cu rol în combaterea sau ameliorarea durerii (Fig.nr. 1) și aplicații pe partea plantară a tălpii pentru propriocepție, (Fig. nr. 2) cu efect benefic în stabilitatea și echilibrul corpului femeii aflate în această stare specială determinată de maternitate.

  Aplicațiile pentru susținerea abdomenului gravid dau o senzație de siguranță și dezpovărare, ameliorând în același timp și durerile dorso-lombare. (Fig. nr. 3)

 • Banda kinesiologică stimulează receptorii din sistemul somato- senzorial, astfel atenuând durerea şi facilitează drenajul limfatic. Efectul de ridicare a pielii creează spaţii mai mari între ţesuturi, permiţând astfel un aport ridicat de oxigen şi o reducere a inflamaţiei în zona respectivă.

  Fig. nr. 1- Kinesiotape pentru susținere și stabilizare lombară și propriocepție.

  Fig. nr. 2- Kinesiotape aplicat

  la nivel lombar pentru combaterea și ameliorarea durerii.

 • Fig. nr. 24 – Aplicații kinesiotape susținere abdomen

  Aplicarea benzilor kinesiologice pe talpă pentru propriocepție (Fig nr. 26), se aplică cu scopul de a combate tendința de aplatizare plantară și evitarea instalării acelui mers de rață, acel legănat disfuncțional specific gravidelor cu greutate prea mare care adoptă o poziție pentru decompensarea coloanei vertebrale ca urmare a modificării centrului de greutate din timpul sarcinii. Aplicația o continuăm cu stabilizarea gleznei printr-un traiect perpendicular. (Fig. nr. 27, 28)

  Fig. nr.26 - Aplicarea benzii pentru pentru propriocepție.

  Fig. nr. 27 - Aplicarea benzii nr. 2

  peste cea pentru propriocepție, pentru stabilizare gleznei.

 • Fig. nr. 28 - Aplicarea benzii nr.

  3 pentru fixarea articulației.

  Fig. nr. 29 - Aplicare benzi cu

  ramificații croite în Y pentru drenaj.

  4.4. MIJLOACE DE EVALUARE

  Stabilometria a fost evaluată cu platforma de echilibru PEV07 de la Centrul de Pregătire și Perfecționare a performanței sportive de la Universitatea din Oradea.

  Fig. nr. 34 - Studiul echilibrului și stabilității la gravide pe Platforma de

  echiulibru PEV 07.

 • Evaluarea capacității vitale funcționale a fost realizată cu un spirometru portabil Vitalograph Alpha.( Fig. nr. 31)

  Fig. Nr. 31 - Efectuarea unui test FVC în imagine15

  Fig. nr. 33 - Evaluarea forței musculare izometrice maximale din șold s-a realizat cu aparatul BTE Primus RS de la centrul MedicaSport Lumiro din Oradea.

  15 https://www.linde-onlineshop.ro/shop/ro/ro-linde-store/spirometru-alpha-touch-66204, 9.10.2019.

 • Starea de bine s-a măsurat cu ajutorul chestionarului Sf-36, stresul emoțional cu chestionarul PDE, locusul de control cu Chestionarul Locus of Control, iar calitatea vieții cu chestionarul QOLI.

  PARTEA II

  CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND KINETOPROFILAXIA FEMEII ÎNSĂRCINATE

  5.1. PREMISE ȘI IPOTEZE ALE CERCETĂRII PRELIMINARE

  Ipoteza nr. 1 Printr-o intervenție kinetoprofilactică precoce în viața femeii însărcinate putem influența starea de bine a gravidelor și implicit spori calității vieții acesteia. Nivelul stării de bine a femeilor însărcinate care participă la programul nostru kinetoprofilactic, poate fi influențat pozitiv, gradul stării de bine crescând semnificativ. Ipoteza nr. 2 Prin supunerea gravidei la un program kinetoprofilactic precoce care include exerciții fizice active îmbinate cu tehnici de fortificare a planșeului pelvin din metoda Aviva, aplicații de benzi kinesiologice și masaj prenatal, timp de 8 săptămâni putem influența evoluția dinamică a parametrilor forței musculare izometrice din articulația șoldului. Ipoteza nr. 3 Intervenind prin programul nostru kinetoprofilactic pe perioada sarcinii putem influența starea de distres emoțional astfel ca stările funcționale să fie predominant mai ridicate față de stările disfuncționale. Ipoteza nr. 4 Prin optimizarea mijloacelor kinetoprofilactice putem influența pozitiv nivelul locusului de control (intern și extern) al gravidelor pe perioada sarcinii.

 • 5.2. DESFĂȘURAREA CERCETĂRII

  Participanți/date generale: Cercetarea a început prin adunarea subiecților, încluzând la început în

  cercetare clientele mele de la sală, completând apoi grupul în colaborarea cu medicii ginecologi de la Maternitatea Oradea, grupul de cercetare constând în 34 de gravide cu vârste cuprinse între 18-45 de ani și vârste gestaționale nu mai mici de 12 săptămâni, luate în evidență exclusiv din județul Bihor.

  Am pregătit locul de desfășurare a activității la Sala de sport NRGym cu adresa pe strada Vlădeasa nr. 4 Oradea, unde eu îmi desfășor activitatea din anul 2011. Am pregătit chestionarele și ne-am asigurat materialele necesare explorării si evaluării. Tot in această etapă ne-am alcătuit fișele personale.

  Evaluarea vizează calendaristic perioada 4 februarie 2017- 1 martie 2018 respectiv o perioadă cu prezență din partea fiecărei gravide la program de cel puțin 8 săptămâni. Am elaborat și aplicat programul kinetoprofilactic de pregătire pentru sarcină și naștere pe grupul de studiu care a fost alcătuit din 17 gravide care au participat la experimentul nostru și care au frecventat 2 sesiuni de exerciții kinetoprofilactice pe săptămână în zilele de luni și miercuri de la orele 17, iar masajul prenatal a fost efectuat o dată pe săptămână la fiecare dintre subiectele grupului de studiu. Am efectuat strângerea datelor și parametrilor, am prelucrat grafic datele inițiale culese, după care am făcut încă o reevaluare și am comparat rezultatele, ori am comparat rezultatele celor două grupuri analizând diferența între cele pe care s-a intervenit și gravidele care nu au participat la program.

  5.3.1. Mijloace kinetoprofilactice - programul kinetoprofilactic

  Programul kinetic propriu-zis va cuprinde exerciții fizice active cu scop

  în păstrarea flexibilității și stabilității coloanei vertebrale, articulațiilor și mușchilor bazinului; întărirea planșeului pelvin datorită exercițiilor din metoda Aviva care ajută în flexibilitatea și capacitatea de susținere a abdomenului;

  Masajul prenatal cu scop relaxant, terapeutic, profilactic și de drenaj limfatic (minim 1 procedură / săptămână încadrată în 3 luni calendaristice nu mai puțin de 10 terapii;

  Kinesiotaping-ul (aplicație menținută 3zile cu 15 zile pauză, cu repetare începând din săptămâna 25-a de sarcină la nevoie sau în orice moment în caz de dureri lombare) și pentru îmbunătățirea stabilității și echilibrului;

 • Exercițiile de respirație Pranayama (învățate și repetate regulat, se vor folosi zilnic la nevoie, dar în principiu la finalul programului de exerciții fizice active implementat regulat de două ori pe săptămână.)

  5.3. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

  Având în vedere că valoarea mărimii efectului în aceste situații este mică sau medie, adică η²=0.43 pentru abaterea medie pătratică, η²=0.28 pentru unghiul de înclinare a elipselor, respectiv η²=0.38 pentru abaterea pătratică medie a vitezei, putem să afirmăm că pentru acești parametrii ai posturogramei diferențele sunt slab semnificative. Din aceste considerente putem să spunem că din punctul de vedere al echilibrului cele două grupe au fost omogene la testare. Există diferențe între femeile însărcinate care au urmat un program kinetoprofilactic și cele care nu au urmat acest program la nivelul forței musculare izometrice din șold, în sensul că gravidele care au participat la programul kinetoprofilactic vor avea o forță musculară izometrică crescută. Avem o variabilă independentă cu două modalități – participarea la programul kinetoprofilactic cu modalitățile cu participare sau fără participare, iar variabila dependentă este forța musculară izometrică măsurată cu aparatul Primus. Experimentul este unifactorial intergroup.

 • Valorile sunt date în newtoni, ținând cont de partea dominantă a fiecărei gravide, menționată de la începutul intervenției pe fișa de observație personală. Aparatul Primus RS înregistrează forța izometrică și puterea izotonică. Aparatul înregistrează pe rând forța statică pe mișcările de flexie, extensie, abducție și adducție și ne dă rezultatele în Nm (newtonmetrii) și diferența între partea stângă și cea dreaptă.

 • Starea de bine a participantelor s-a îmbunătățit, au existat de asemenea diferențe semnificative la valorile forței musculare izometrice la nivelul șoldului, astfel credem că ajutorul dat de mamă la naștere este cu siguranță eficientizat datorită acestui considerent, prin urmare vom continua cercetarea pe un număr mai mare de gravide, căutând și alte metode de evaluare prin care să demonstrăm optimizarea mijloacelor kinetoprofilactice în îmbunătățirea calității vieții femeii în această perioadă specială determinată de maternitate.

 • Prin rezultatele obținute ni s-a creat convingerea că această cercetare trebuie extinsă pentru a dovedi temeinicia realizării unui program de kinetoprofilaxie optimizat.

 • PARTEA III CERCETĂRI PERSONALE PRIVIND OPTIMIZAREA

  MIJLOACELOR KINETOPROFILAXIEI ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII FEMEII GRAVIDE

  6. DESIGN-UL CERCETĂRII

  Eșantionul a fost alcătuit de această dată din 102 femei, toate femei gravide cu vârste cuprinse între 18-45 de ani și vârste gestaționale nu mai mici de 12 săptămâni.

  Dintre acestea, 51 beneficiează de 2 lecții săptămânale a câte 60 de minute program kinetoprofilactic și câte un masaj prenatal cu durata de 60 de minute o dată pe săptămână, având parte fiecare de câte 2 aplicații de kinesiotape pe lună în decurs de 3 luni calendaristice la NRGym Oradea, str. Vladeasa nr. 4 unde eu îmi desfășor activitatea de 8 ani.

  � S-au efectuat spirometriile, din care am aflat capacitatea vitală funcțională

  � Și nu în ultimul rând din punct de vedere al distresului emoțional, adică al acceptabilității de sine, al locusului de control și al calității vieții s-au completat cele trei chestionare:

  - PDE - Locus of control - QOLI Am prelucrat grafic datele culese și am interpretat datele obținute. Gravidelor cărora le-am implementat programul au completat o fişă de

  evaluare și au semnat că sunt de accord cu participarea la studiul nostru. Evaluarea vizează momentul inițial de intrare în program și o evaluare după 80 de zile. Pe toată această perioadă, gravidele au fost supravegheate de către ginecologi din cadrul Spitalului de Maternitate din Oradea și de către medicii de familie arondați.

 • 6.1. PREMIZE ȘI IPOTEZE DE CERCETARE

  Lucrarea de față reflectă interesul meu pentru această temă și are ca premise:

  nevoia de studii care să abordeze kinetoprofilaxia femeii însărcinate în țara noastră. Ipoteza 1 Prin optimizarea mijloacelor kinetoprofilactice timp de 12 săptămâni putem

  influența pozitiv calitatea vieții femeii gravide prin înlăturarea disconfortului specific și ușurarea perioadei sarcinii.

  Ipoteza 2 Introducând în programul kinetoprofilactic exerciții de respirație Pranayama,

  putem să inducem o relaxare care va contribui la modificări pozitive în funcția pulmonară mărind capacitatea vitală funcțională.

  Ipoteza 3 Datorită includerii într-un program kinetoprofilactic, gravidele luate în studiu

  fără o justificare clară şi bine argumentată pentru operaţia cezariană vor alege să opteze pentru naşterea vaginală spontană care minimizează utilizarea intervenţiilor ce pot fi vătămătoare pentru mamă și copil.

  7. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR FINALE

  În funcție de pregătirea fizică anterioară sarcinii privind gravidele din lotul nostru de studiu trebuie să menționez că majoritatea au fost active fizic și înainte de sarcină, ceea ce probabil a înfluențat pozitiv rezultatele cercetării noastre.

 • Din cele 51 au fost active un număr de 39, iar sedentare doar 12. (fig. nr.6.3.10.)

  Prin intercalarea respirației pranayama (respirația inimii) în programul kinetoprofilactic, rezultatele studiului funcției respiratorii, înregistrate prin teste de spirometrie funcționale au arătat o creștere

  semnificativă a capacității vitale funcționale Constatările menționate sprijină ipoteza că anumite modificări observate în funcția pulmonară pot fi rezultatul programului nostru kinetoprofilactic și nu neapărat din cauza influențelor hormonale sau mecanice ale sarcinii. Putem specula ca factori extrapulmonari modificările permanente în configurația toracică, ca exemplu relaxarea crescută a peretelui abdominal în perioada gravidității care poate singur sau în combinație să contribuie la îmbunătățirea funcției modificat pulmonare din timpul sarcinii. Relaxarea și respirația provin din controlul minții și al corpului, prin antrenament ideo-motor, nefiind doar o solicitare strict motrică. .

 • Prin inventarul calității vieții – QOLI, s-a demonstrat că parametrii măsurați s-au îmbunătățit datorită optimizării mijloacelor kinetoprofilactice în viața femeii gravide. Intervenția kinetoprofilactică este menită să încurajeze femeia gravidă să utilizeze mijloace care îmbunătățesc calitatea vieții în această perioadă specială, iar campaniile de promovare și studiul individual de informare al gravidelor poate fi o soluție în acest sens. Dinamica calității vieții consta până nu demult în ridicarea bunăstării materiale și dependența dintre progresul economic și cel social, însă astăzi se pune mult accent și pe evoluția spirituală, de aceea noi credem că intervenția noastră kinetoprofilactică intervine semnificativ și în acest sens.

 • 8. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE

  Obiectivul principal al acestui studiu îl reprezintă conservarea sănătății fizice și psihice a femeilor însărcinate, prin pregătire și informare. Prin intermediul demersului experimental am stabilit eficiența mijloacelor folosite pentru ameliorarea efectelor negative ale sarcinii și îmbunătățirea calității vieții. Capacitatea de a face față multitudinii de schimbări în propriul corp este factorul esențial pentru succesul unei sarcini normale, de calitate și dezvoltării optime a fătului. Prin analiza constructelor măsurate de instrumentul PDA, eșantionul nostru încadrează nivelul emoțiilor negative disfuncționale ca fiind mediu și ridicat. Aceste valori nu se modifică nici după intervenția kinetoprofilactică. Programul kinetoprofilactic nu scade semnificativ distresul și emoțiile negative disfuncționale în cazul grupurilor noastre implicate în cercetare. Considerăm că rezultatele nu evidențiează rolul eficacității kinetoprofilaxiei în cazul gravidelor asupra cărora s-a intervenit ori diferenței resimțite față de celălalte implicate în cercetare. Prin urmare ipoteza noastră nu s-a comfirmat, după un program kinetoprofilactic nu se ajunge la influențarea nivelului emoțiilor negative disfuncționale, așadar nici la o acceptare necondiționată a propriei persoane fără influențe din exterior. Distresul emotional este influențat de o multitudine de factori complecși interni, precum predispoziția individei către stări de depresie și externi precum evenimentele de viață și situații diverse. Pentru a scădea un nivel înalt de distres este posibil să fie nevoie de o intervenție psihoterapeutică sau o schimbare a

 • circumstanțelor de viață. Locusul de control al gravidelor studiate a fost găsit cu valori omogene, valorile care au înregistrat un nivel scăzut, mediu sau ridicat și nu s-au modificat semnificativ după intervenția noastră. Considerăm că aceste rezultate se datorează faptului că locusul de control se formează prin educație și experiență de viață din copilărie și până în viața de adult, de aceea cele 12 săptămâni de intervenție kinetoprofilactică nu aduc neapărat o schimbare în locusul de control al gravidei pe perioada sarcinii. Volumul maxim de aer expirat al grupului asupra căruia s-a intervenit va fi crescut față de gravidele care nu participa la programul nostru de studiu, măsurat cu spirometrul Vitalograph Alpha. Rezultatele studiului arată o creșterea capacității vitale forțate ca urmare a programului kinetoprofilactic, diferențele între valorile FVC ale celor două grupuri sunt semnificative, cu 14% mai mari decât la cele care nu au participat la program. Valorile forței musculare izometrice pe flexie, extensie, abducție și adducție la nivelul șoldului, sunt semnificativ crescute după intervenția kinetoprofilactică rezultatele au fost obținute analizând datele emise de aparatul Primus RS. Kinesiotapingul sau Tapingul kinesiologic îşi manifestă eficienţa prin activarea sistemelor neurologic, respectiv circulator controlează circulaţia fluxului venos şi limfatic. În consecinţă, tratăm cu benzi durerile lombare activând muşchii prin asistenţă din exterior. Se observă optimizări semnificative ale posturii coloanei vertebrale, o imbunătățire a echilibrului, stabilității și o corectare a mersului prin evitarea menținerii unui stereotip greșit (mers de rață) datorită aplicațiilor de benzi kinesio pe talpă, pentru propriocepție, deși analiza stabilogramei cu ajutorul plăcii de echilibru PEV07 nu ne-a redat rezultate semnificative. Funcțional, timpul și gradul de sprijin la nivelul ambelor membre inferioare în mers par a fi egalizate mulțumită aplicării benzii kinesiologice pentru propriocepție, pe talpă. Masajul corporal general cu rol terapeutic și de drenaj limfatic previne și scade apariția edemelor membrelor inferioare. Masajul în sarcina are efecte relaxante asupra stării de bine fizice și psihice, asupra sistemului nervos al mamei și fătului. Exercițiile fizice special adaptate prin specificul lor de activitate motrică sunt mult mai sigure din punct de vedere al posibilelor accidentări, comparativ cu mijloacele convenționale ale educației fizice și sportului. Subliniem faptul că prin ritmul scăzut și moderat, exercițiile nu pun în pericol gravida. Intensitatea și volumul permit îndeplinirea fără suprasolicitare a programului de exerciții, iar abordată dintr-o perspectivă energetică și holistică, programul va fi perceput și direcționat într-un sens aparte. Prin intercalarea respirației pranayama (respirația inimii) în programul

 • kinetoprofilactic, rezultatele studiului funcției respiratorii, înregistrate prin teste de spirometrie funcționale au arătat o creștere semnificativă a capacității vitale funcționale. Prin inventarul calității vieții – QOLI, s-a demonstrat că parametrii măsurați s-au îmbunătățit. Intervenția kinetoprofilactică este menită să încurajeze femeia gravidă să utilizeze mijloace care îmbunătățesc calitatea vieții în această perioadă specială, iar campaniile de promovare și studiul individual de informare al gravidelor poate fi o soluție în acest sens. Dinamica calității vieții consta până nu demult în ridicarea bunăstării materiale și dependența dintre progresul economic și cel social, însă astăzi se pune accent pe evoluția spirituală, de aceea noi credem că intervenția kinetoprofilactică intervine semnificativ și în acest sens. Complexitatea acestei stări speciale determinate de maternitate, problemele legate de lipsa de consecventă a gravidelor și prea puțina implicare a medicilor ginecologi în recomandarea exercițiului fizic pe perioada sarcinii, descrie un stadiu în continuare incipient al cercetării în domeniul implementării kinetoprofilaxiei în perioada prenatală. Medicii care interacționează cu femeile însărcinate trebuie să le prezinte importanța realizării exercițiilor și, de asemenea, să le recomande activitățile fizice și să le trimită țintit înspre locurile unde se desfășoară astfel de activități. O altă măsură importantă pe care profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să o promoveze, este încurajarea mamelor care plănuiesc să aibă copii să adopte un stil de viață activ, încă dinainte de a rămâne însărcinate.

  Rezultatele statisticilor este alarmantă, din păcate 55% gravide hotărăsc să nască prin cezariană,în loc să nască natural.

  Și pentru că am păstrat legătura și după terminarea programului kinetoprofilactic deși această perioadă nu mai face parte din studiul nostru, putem spune ca pregătirea kinetică a parturientelor contribuie substanţial la obţinerea unei bune condiţii psihice şi fizice, mărind încrederea femeii în posibilităţile sale de a controla inclusiv actul naşterii şi de a avea un nou-născut sănătos. 39 de gravide din 51 au ales să nască natural și au avut parte de copii sănătoși cu scor Apgar 9 sau 10, restul de 12 au nascut prin operație de cezariană, copii sănătoși cu scor Apgar mare.

  Refacerea mamelor care au participat la activitatea kinetoprofilactică pe parcursul sarcinii, este mai rapidă, ceea ce duce la scăderea costurilor medicale, perioada de şedere în spital fiind mult redusă. Cu toate aceste beneficii pe care programul de kinetoterapie le poate aduce pe plan medical şi social, acest program nu este implementat la nivel naţional, puţine spitale având un Cabinet de Kinetoterapie funcțional. În concluzie, pentru a îmbunătăți calitatea vieții femeii gravide, ar trebui ca printr-un program multidisciplinar (o strânsă legatură între medicul de familie, obstetrician şi kinetoterapeut) în viitor, tuturor gravidelor din

 • România să le fie recomandat și să aibă acces la un asemenea program cu mijloace kinetoprofilactice optimizate.

  Dorim să menționăm aici și diseminarea cercetării: LISTA DE PUBLICAȚII

  � Congresul ICPESK ediția 5, 2015: Vasile MARCU, Iuliana .V.

  TULVAN, Emil BONDAR, Andrada BULZ, Monica COJOCARU, Francesco CALLARCO, Cristina. E. POPESCU - Efectele kinetoterapiei precoce la femeile cu implanturi mamare. (The effects of early physical therapy in women with breast implants);

  � Congresul ICPESK ediția 6, 2016: Andrada BULZ, Emil BONDAR, Iuliana .V. TULVAN, Cristina. E. POPESCU, Anca SABĂU- Efectele antrenamentului de control neuromuscular în învățarea elementelor tehnicilor corporale în gimnastica ritmică. (Effects of neuromuscular control training in learning body techniques elements in rhythmic gymnastics);

  � Congresul ICPESK ediția 7, 2017: Cristina E. POPESCU , Emil BONDAR, Iuliana V. TULVAN, Andrada BULZ- Conceptele actuale în evaluarea și tratamentul tulburărilor de mers la copiii cu hemiplegie. (Current concepts in assessment and treatment of gait disorders in children with hemiplegia);

  � OȘVAR Florentina, POPESCU Elena, TULVAN, Szteklacs, Iuliana (2017) Infecția cu Parvovirus B19 în sarcină. Studiu de caz, Analele Universității din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie și tehnologii de industrie alimentară, Vol. XV/ B, p. 347 (Infection with Parvovirus B19 in pregnancy. Case presentation);

  � Emil BONDAR, Marius OMUȚ, Dan Constantin MATEI, Cristina POPESCU, Andrada BULZ, Iuliana Victoria SZTEKLACS TULVAN, Studii personale privind motivația și participarea elevilor de gimnaziu la orele de educație fizică și sport în gimnaziu, Articol Revista semestrială, Vol. 7, Nr. 1 (13), IUNIE 2018, Studia Universitatis Vasile Goldiș, Seria Educație fizică și Kinetoterapie, Vasile Goldiș University Press Arad, publicat în 2019-06-06. (Personal studies regarding motivation and attendance in secondary school pupils at physical education and sports classes);

  � Emil BONDAR, Marius OMUȚ, Dan Constantin MATEI, Cristina POPESCU, Andrada BULZ, Iuliana Victoria SZTEKLACS TULVAN, Studiu privind relația dintre nivelul încrederii în sine și progresul realizat

 • la probele de control al elevilor din ciclul gimnazial - Articol Revista semestrială, Vol. 7, Nr. 1 (13), IUNIE 2018, Studia Universitatis Vasile Goldiș, Seria Educație fizică și Kinetoterapie, Vasile Goldiș University Press Arad, publicat în 2019-06-06. (Sudy of the relationship between self confidence levels and sports performance of secondary school pupils);

  � OȘVAR Florina, POPESCU Elena, Szteklacs TULVAN Iuliana, (2017) Ecografia în primul trimestru de sarcină, experiență personală și revizuirea literaturii Analele Universității din Oradea, Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie și tehnologii de industrie alimentară, Editura Universității din Oradea 2018 Vol. XVII/ B, Anul 17, p. 339; (Ultrasound in the first trimester of pregnancy. Personal experience and review of the literature)

  � Emil BONDAR, Andrada BULZ, Cristina Elena POPESCU, Iuliana Victoria SZTEKLACS TULVAN, Culegerea de cercetare (2017): Exercițiul fizic – miracol necesar în viața omului de azi (Studii și cercetări), Editura AdiCenter, Iași.

  Medicii de specialitate în ginecologie care interacționează cu femeile

  însărcinate sunt invitați să prezinte gravidelor importanța realizării exercițiilor și, de asemenea, să le recomande activitățile fizice. O altă măsură importantă pe care profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să o promoveze este încurajarea mamelor care plănuiesc să aibă copii să adopte un stil de viață activ înainte de a rămâne însărcinate.

  Pe viitor dorim să implementăm această intervenție într-un program care implicit va duce la scăderea spitalizărilor pe perioada prenatală – un program la care gravidele să poată participa pe toată perioada sarcinii, astfel încât să li se îmbunătățească semnificativ calitatea vieții.

  Rezultatele cercetărilor confirmă ipotezele cercetării, astfel prin intermediul demersului experimental putem stabili eficiența tehnicilor folosite pentru ameliorarea efectelor ca urmare a modificărilor morfo-funcționale ale sarcinii și îmbunătățirea calității vieții.

 • 9. Bibliografie

  • Aburel, E, (1959) - Tratat de ginecologie, Ed. Medicală, București; • Ádám, Zs, Tápainé, B.M., (2003) - FelkéSZÜLÉS! Vigyázz! Mozgás! Budapest, Springer Kiadó; • Albu A. și Albu, C. (1999) - Psihomotricitatea. Iași, Editura Spiru Haret, București; • Alexandrescu, D, Luca, V, Gheorghiu, D, Dumitrescu, A, (1965) - Probleme de practică și tehnică obstetricală, Ed.

  Medicală, București); • Altherr, J, E, Și colaboratorii (2010) - Secretele medicinei alternative, Edit. Readerʾs Digest; • American College of Obstetricians and Gynecologists. (2003). Exercise during pregnancy and the postpartum period.

  Clinical obstetrics and gynecology, 46(2), 496; • American Diabetes Association (2004) - Gestational diabetes mellitus. Diabetes care, 27(suppl 1), s88-s90; • Anderson, Bob, (2007) - Streching oriunde și oricând, Ed. Niculescu, București; • Antoine, Corrine, (2008) - Ghid psihologic pentru sarcină și maternitate, Ed.Trei; • Antony, Carolyne, (2012) - The Pilates way to birth, X Libris Corporation; • Antony, Lenita, (2002)- Pre and Post Natal Fitness, Healthy Learning & Books & Videos; • Apostol, Pavel, (1975) - Calitatea vieții și explorarea mediului, Ed. politică, București; • Artal, R., O’Toole, M., (2003) - Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise

  during pregnancy and the postpartum period, British Journal of Sports Medicine; • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, E.E., (1999)- Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó, 408; • Băban, Adriana,(1998)- Stres și personalitate, Ed. Presa Universitară Clujeană; • Baciu, C, Radovici, I, Cristea, D, Constantinescu, C și Jurian, Z (1981) - Kinetoterapia , editura Sport Turism București; • Balaskas, Janet, (2013) - Active birth, Royal New Zeeland Foundation of Blind; • Balint, N. T. (2010) - Kinetoprofilaxie curs studii de licenţă. Alma Mater, Bacău, 138-146; • Beck P., Grosby H., Husum B., Rafaelsen L. (1984) – Generalized anxiety or depression measured by Hamilton Anxiety

  Scale and the Melancholia Scale in patients before ginecologic and cardiac surgery Psychopatology; • Beck, W. S. (1983) - The megaloblastic anemias. Hematology, 434-465. • Berek, J, Adashi, S, Eli, Y, Hillard, P, (1999) - Novak ginecologie, Ed. Medicală Callisto; • Berek, J, Adashi, S, Eli, Y, Hillard, P, (1999) - Novak ginecologie, Ed. Medicală Callisto; • Berg, K. (1989) - Balance and its measure in the elderly: a review. Physiotherapy Canada ; • Boca, T, Tache, S, (2003) - Kinetologie, Editura Medicală Universitară”Iuliu Haţeganu”, Cluj Napoca; • Bondar, E, Bulz, A, Popescu, C, E, Szteklacs, Tulvan, I, V. (2017) - Culegerea de cercetare: Exercițiul fizic – miracol

  necesar în viața omului de azi (Studii și cercetări), Editura AdiCenter, Iași; • Bondar, E, Omuț, M, Matei, D, C, Popescu, C, E, Bulz, A, Szteklacs Tulvan, I, V. (2018) - Studii personale

  privind motivația și participarea elevilor de gimnaziu la orele de educație fizică și sport în gimnaziu, Articol Revista semestrială, Vol. 7, Nr. 1 (13), IUNIE 2018, Studia Universitatis Vasile Goldiș, Seria Educație fizică și Kinetoterapie, Vasile Goldiș University Press Arad, publicat în 2019-06-06. (Personal studies regarding motivation and attendance in secondary school pupils at physical education and sports classes);

  • Bondar, E, Omuț, M, Matei, D, C, Popescu, C, E, Bulz, A, Szteklacs, Tulvan, I, V. (2018) - Studiu privind relația dintre nivelul încrederii în sine și progresul realizat la probele de control al elevilor din ciclul gimnazial - Articol Revista semestrială, Vol. 7, Nr. 1 (13), IUNIE 2018, Studia Universitatis Vasile Goldiș, Seria Educație fizică și Kinetoterapie, Vasile Goldiș University Press Arad, publicat în 2019-06-06. (Sudy of the relationship between self confidence levels and sports performance of secondary school pupils); pag. 39;

  • Bota, Aura, (2007) - Kinesiologie, Ed. Didactică și pedagogică, R.A., București; • Brader, Michael, (2004) - The panic free pregnancy, Tarcher Perigee; • Bratu, I, (1977)- Gimnastica pentru prevenirea și corectarea deficiențelor fizice, Ed. Sport Turism, București; • Brendon Bays, (2011) - Călătoria, Adevăr Divin; • Breuman, Richard, (1996) - The Alexander Technique Manual, Little Brown; • Brin, Lindsey, (2011) - How to exercise when you’ re expecting, Penguin Group; • Brown, W. (2002) - The benefits of physical activity during pregnancy. Journal of Science and Medicine in Sport, 5(1),

  37-45; • Brumă, C, (2014)- Jurnal de gravidă, Ed. Badea & Professional Consulting; • Buckwalter, J. G., Stanczyk, F. Z., McCleary, C. A., Bluestein, B. W., Buckwalter, D. K., Rankin, K. P., ... & Goodwin,

  T. M -(1999). Pregnancy, the postpartum, and steroid hormones:effects on cognition and mood. Psychoneuroendocrinology, 24(1), 69-84;

  • Bulz, A, Bondar, E, Szteklacs, Tulvan I, V, Popescu, C, E, Sabău, A. (2016) - Efectele antrenamentului de control neuromuscular în învățarea elementelor tehnicilor corporale în gimnastica ritmică. (Effects of neuromuscular control training in learning body techniques elements in rhythmic gymnastics) Congresul ICPESK ediția 6;

 • • Bușneag, Carmen, (2006) - Aprecierea eficienței mijloacelor kinetice complexe specific trimestrului III de sarcină și influența acestora asupra actului nașterii, Seria Facultatea de Educaţie Fizică, Sport și Kinetoterapie, Analele Univ. Spiru Haret, Anul III;

  • Butler, E., Colon, I., Druzin, M., Rose, J., (2006) - Postural equilibrium during pregnancy: Decreased stability with an increased reliance on visual cues. American Journal of Obstetrics and Gynecology ;

  • Calais- Germain, Blandine, (2003) - The female pelvis anatomy & exercises, Eastland Press; • Capeland, Cyntia, (2008) - The diaper Diaries, Harlequin • Cârsta, G (2000) - Teoria și metodica educației fizice și sportului, Ed. An-Da, București; • Cheryl, Lacey, Donovan (2009) - The ministry of motherhood, Peace in the Storm Publishing, LLC; • Chiruță, I, Chiruță, Alina, I, Chiruță, Elena, D, (2013) - Terapia reflexologică aplicată în patologia femeii, Ed. Polirom; • Chiruța, I, Postolica, V, (2001) - Incursiune în reflexologie, Polirom • Chitulea, Petru (2002) - Calitatea vieții femeii, Ed. Durans, Oradea • Church, Dawson, (2004) - Communing with the spirit of your unborn child, Elite Books; • Ciobanu Doriana, Marcu V şi colab. (2009) - Exerciţiul fizic şi calitatea vieţii – studii şi cercetări, Editura Universităţii

  din Oradea; • Ciobanu, D, (2002)- Aspecte ale kinetoterapiei în obstetrică-ginecologie, Ed. Universității din Oradea; • Claire Maxwell Hudson, (1990) - Masszázs, Ed. Gondolat, Budapesta; • Claire, Marie, (2008) - Ghidul viitoarei mame, House of Guides Publishing Group; • Clapp, F, James, (1998) - Exercising through your pregnancy, Human Kinetics; • Comte-Sponville, A, Delumeau, J, Farge, A., (2008) - Cea mai frumoasă istorie a fericirii, Ed. Art; • Cordun, M, (1999) - Kinetologie medicală, Ed. Axa, București; • Cordun, M, (1999) - Postura corporală normal și patologică; • Cordun, M,(2009) - Kinantropometrie, Ed. CD Press, București; • Costa, Ș, Munteanu, I (2000) - Modificări osteo-articulare și musculare, Tratat de obstetrică, Ed. Academiei Române,

  București; • Cox, Erin, (2012) - One hot mama, Hay House; • Cram, Catherine, (2004) - Fit pregnancy for dummies, John Wiley & Sons; • Cristea, A, Achim,V, Filipescu, I, (1961) - Manual de obstetrică și ginecologie, Ed. Medicală, București; • Curtis, G, B, Shuler, J, (2010) - Sarcina ta. Intrebari și răspunsuri, Ed. Semne; • Curtis, Glade, B, (2009) - Sarcina ta, Ed. Semne; • Dale, B., Giacinto, M., Gálvölgyi, J., Roeber, J., (1992), Kismamatorna. Budapest, Holistic Kiadó; • Dan, Mirela, (2005) - Introducere în terapia ocupațională, Ed. Univ. Oradea; • De Tata, Emilio, (2014) - Numerologie medical, Ed. Mast; • Deans, Anne, (2011) - Sarcina și nașterea, Ed. Litera; • Delahaye, Marie- Claude, (2003) - Cartea viitoarei mame, Ed. Teora; • Demeter, A, Drăgan, I, (1990) - Sport şi sănătate, Editura Sport-turism, Bucureşti 1990; • Dempsey JC, Sorenson TK, Williams MA, et al. (2014) - Prospective study of gestational diabetes mellitus risk in relation

  to maternal recreationalexercise before and during pregnancy. Am J Epidemiology; 159:663–70; • Devine C, Bove C, Olson C. (2000) - Continuity and change in women’s weightorientations and lifestyle practices

  through pregnancy and the postpartumperiod: the influence of life course trajectories and transitionalevents. Soc Sci Med 2000; 50:567-82;

  • Devereux, G., (2002) - A jóga alapjai. Budapest, Thomson Kiadó; • DEX. (1998)- Dicționar explicativ al limbii române, Univers enciclopedic, București; • Diffiore, J. (2006) - Kismamatorna. Budapest, Hajja & Fiai Könyvkiadó Kft; • Domingues MR, Barros AJD. Leisure (2017) - Time physical activity during pregnancy in the 2004 Pelotas Birth Cohort

  Study. Rev Saude Publica; 41:173-180; • Dion, Brandi, (2014) - The pregnant Athlete, Da Capo Press; • Douglas, Anne, (2002) - The mother of all pregnancy books, Wiley; • Drăgan, C, F, Pădure, L, (2014) - Metodologie și tehnici de kinetoterapie, Ed. Național ; • Drăgan, I., (1994) - Masaj-automasaj, Editura Editis, Bucureşti, 1994; • Drăgan,I, A. Demeter, (1990) - Sport și sănătate, Ed. Bucuresti 1990; • Dragnea, A, Bota, A,(1999) - Teoria activităţiulor motrice, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti; • Duffus, G. M., MacGillivray, I., & Dennis, K. J. (1971) - The relationship between baby weight and changes in

  maternal weight, total body water, plasma volume, electrolytes and proteins and urinary oestriol excretion. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 78(2), 97-104;

  • Duigan, James, (2014) - Clean and Lean Pregnancy, Kindle Edition; • Dumitru, Moțet, (1997) - Îndrumător terminologic pentru studenții secțiilor de kinetoterapie, Ed. Deșteptarea, Bacău,

  ISBN 973-96723-5-3;

 • • Dunning, K, LeMasters, G, Levin, L, Bhattacharya, A, Alterman, T, Lordo, K, (2003) - Falls in Workers During Pregnancy: Risk Factors, Job Hazards, and Hight Risk Occupations. American Journal of Industrial Medicine 44;

  • Eisen, L., & Field, T. M. (1991) - Environmental Effects on the Fetus: The Examples of Alcohol, Cocaine. Mind-body maturity: Psychological approaches to sports, exercise, and fitness, 21;

  • Eliot, Lise, (2011) - Creier roz și creier bleu, Ed. Trei, București • Enciulescu, C., Brânzaniuc, K., Butilcă, F., (2008)- Anatomie- Generalități ediția a II-a revizuită, vol. I, Ed.

  University Press, Târgu Mureș; • Epuran, M, (2005) - Metodologia cercetării activităţilor corporale - Exerciţii fizice, Sport, Fitness - (Ediţia a 2-a), Editura

  FEST, Bucureşti; • Epuran, M, Horghidan, V, (1994) - Psihologia educației fizice, ANEFS, București; • Epuran, M., Marolicaru, M.,(2006)- Metodologia cercetării activităţilor corporale (Ediția a IV-a, revizuită și adăugată) -

  Exerciţii fizice, Sport, Fitness - (Ediţia a 2-a), Editura Risoprint, Cluj Napoca; • Everson KR, Savitz DA, Huston SL.(2004) - Lesure-time physical activity among pregnant women in the US. Paediatr

  Perinat Epidemiol; 18:400-407; • Faur, V, Tănase, R. (2012) - Dezintoxicarea magia vindecării, Edit. Nagard, Lugoj; • Firimiță, M, (1980) - Exerciţul fizic un valoros medicament natural, Editura Ceres, Bucureşti; • Fodor, O, (1971) - Biologie și vârstă, Editura Dacia, Cluj Napoca; • Freefmann, F.B. (2005) - Jóga kismamáknak szülés előtt és után. Budapest, Mérték Kiadó; • Freitas, D. A., Holloway, E. A., Bruno, S. S., Chaves, G. S., Fregonezi, G. A., & Mendonça, K. M. (2013) - Breathing

  exercises for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10); • Gagea, A, (1999) - Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Ed. Fundația României de mâine,

  București; • Gaston A, Cramp A. (2011) - Exercise during pregnancy: a review of patterns and determinants. J Sci Med Sport;

  14:299-305; • Geddes, L, (2013) - Bumpology, a Mythbusting Guide for curious parents to be, Ed. Transworld Publishers Ltd;

  • Georgescu Brăila, M și Berceanu, S. (1996) - Obstetrică, vol. 1, partea 1, Edit. Aius, Craiova; • Gheorghiu, Dumitru, (1970) - Pentru tinerele mame, Ed. medicala, București; • Gherasim, L, (1996) - Medicina Internă, Editura Medicală, Bucureşti; • Girling, J, Nightingale, P, (2015) - My pregnancy, Bluwaters Press Crimson Publishing. • Greenfield, Marjorie, (2010) - Dr Spock, Ghidul viitoarei mame, Ed. All, București; • Gribble, P.A., Hertel, J., Plisky, P., (2012). Using the Star Excursion Balance Test to assess dynamic postural-control

  deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review. Journal Athletic Training; • Grigore V, (2001) - Gimnastica artistică, Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, Ed. Semne Bucureşti; • Gupta, A. (2008) - Measurement scales used in elderly care. Radcliffe Publishing Ltd; • Hamilton M.(1969) - Diagnosis and rating of anxiety. Br. J. Psychiatry (special publication); • Hanlon, Thomas, (1995) - Fit for two, Human Kinetics • Hanțiu, I, (2008)- Tehnici de cercetare în activitățile motrice - Editura Universității din Oradea; • Harms,W, Roger, (2005) - Clinica Majo Despre sarcină naștere și nou-născut, Ed. Bic All, București; • Harper, Collins, (2007) - Dicționar medical ilustrat, Ed. Științelor Medicale, București; • Harris, H, Robie, (1994) - It’ s perfectly normal changing bodies, Candlewick Press • Hatch, M. C., Shu, X. O., McLean, D. E., Levin, B., Begg, M., Reuss, L & Susser, M. (1993) - Maternal exercise

  during pregnancy, physical fitness, and fetal growth. American journal of epidemiology, 137(10), 1105- 1114;

  • Hegaard HK, Damm P, Hedegaard M, et al. (2011) - Sports and leisure time physical activity during pregnancy in nulliparous women. Matern Child Health J; 15:806-813;

  • Heritage, C. (1998) - Working with childhood sexual abuse survivors during pregnancy, labor, and birth. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 27(6), 671-677;

  • Hillerin, P.J. (1983) - Analiza critică a circulației informației în procesul de corectare tehnică în înalta performanță, Conferința Națională de Cibernetică. Bucureşti;

  • Hilgard, E și Bower,G,H., (1974) - Teorii ale învățării,Ed. Didactica și Pedagogică, București; • Hock, M., Hartmann, T, Papp, D., (2003) - Aqua-fitness hatássának vizsgálata terhes nők körében. Mozgásterápia; • Hock, M., Pálfi, T., (2007) - Statikus és dinamikus egyensúly vizsgálata stabilometerrel a terhesség időszakában.

  Fizioterápia, 16. Évf; • Hoefs, Jill, (2014) - Your best pregnancy, Demos Health; • Holahan, C, J, (2012) - Environment and behavior, Springer Kindle Edition; • Holdevici, I, (2008) - Ameliorarea performanțelor individuale prin tehnici de psihoterapie, Ed. Orizonturi; • Horas, F., Macpherson, J., (1996) - Postural orientation and equilibrium;

 • • Kramer MS, McDonald SW. (2006) - Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3:CD000180.doi: 10.1002/14651858. CD000108.pub3;

  • Shephard J, Rowell L, (1996) - Handbook of physiology; section 12. Exercise: regulation and integration of multiple systems. New York, Oxford University;

  • Smith, E, (2005) - Introducere în psihologie, Ediţia a XIV a, Editura Tehnică Bucureşti; • Hubbard, Rou, L., (2009) - Dianetica, Stiința modernă a sănătății mintale, Ed.Excalibur, București; • Hytten, F. E., & Leitch, I. (1964) - The physiology of human pregnancy. The physiology of human pregnancy; • Ianc, D, (2009) - Biomecanică aplicată în activităţi motrice, Editura Universităţii din Oradea; • Ibránszki, A., Fantoli, L., (1983) Szülészet-Nőgyógyászat-Nővédelem, Budapest; • Ilchi Lee, (2012) - Chemarea Sedonei, Călătoria inimii, Ed. Adevăr Divin; • Ilie, Gina, (2012) - Masajul o terapie completă, Ed. Pro Dao, București • Illei G, (1997) - Klinikai alapismeretek és szakápolástan szülésznők számára. Medicina könyvkiadó, Budapest; • Ion, Ene, M, (2002) - Introducere în kinetologie- Masaj, profilaxia și terapia deficiențelor fizice la elevi, Note de curs,

  Galați; • Ionel, Darian, (1992) - Presopunctura pentru toți, Casa editorială pentru Turism și cultură ABEONA,

  București; • Ionescu, A., (1994) - Masajul, procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport, Editura ALL, Bucureşti; • Ionescu, Adrian, Mazilu, Virgil, (1971) - Exercițiul fizic în slujba sănătății, Ed. Stadion, București; • Iovine, Vicki, (2007) - The girlfriend’s guide to pregnancy, Paperback; • Iovine, Vicki., (2017) - Cel mai simpatic ghid de sarcină, Ed. Humanitas, București; • Ivan, S., (2001) - Masajul pentru toţi, Editura Coresi, Bucureşti; • Ivan, Sabin(1983) - Presopunctură, editura medicală București; • Ivan, Sabin, (1990) - Să ne tratăm și fără medicamente, Ed Științifică și Enciclopedică, București; • Iyengar, Geeta, S, (2010) - Iyengar Yoga for Motherhood, Sterling/ Penn; • Jang, J., Hsiao, K.T., Hsiao-Wecksler, E.T., (2008) - Balance (precieved and actual) and preferred stance width during

  pregnancy. Clinical Biomechanics 23, 468-476; • Jenkins, R,(2001) - Fitness, gimnastica pentru toți, Ed. Alex Alex, București; • Jordan, Sandra, (1988) - Yoga for pregnancy, St. Martin’ s Press; • Kapita, Grigori, (2006) - Atlasul bioenergetics al omului, Rovi Med; • Karlsson, A., Frykberg, G, (2000) - Correlations between force plate measurements for assessment of balance, Clin

  Biomechanism; • Kashef, Z, (2012) - Jurnal de sarcină, Ziba Kashef & editorii revistei Parenting; • Kejonen, P. (2002) - Body movements during postural stabilization. Academic Dissertation Faculty of Medicine,

  University of Oulu ; • Kropp, Tori, (2009) - Sarcina ta pas cu pas, Ed Polirom Lane, R. E. (1969)- Physiotherapy in the treatment of

  balance problems. Physiotherapy; • Lanțoș, Ștefan., (1989) - Calitatea vieții umane, Ed. Științifică și enciclopedică, București; • Lasater, Judith, (2004) - Yoga for pregnancy, Shambala Publications; • Lauren, Brigitta, (2000) - Expecting fitness, Renaissance Books; • Leaf, Brian, (2014) - Misadventures of a Parenting Yogi, New World Library; • Liu J, Blair SN, Teng Y, et al. (2011) - Physical activity during pregnancy in aprospective cohort of British women:

  results from the Avon longitudinal study of parents and children. Eur J Epidemiol; 26:237-247; • Lee, Tara, (2013) - Pregnancy health yoga, Duncan Baird Publishing; • Leonte, N., & Popescu, O. (2014) - The Importance of Somatosensory– Functional Development in

  Preventing Posture Deficiencies among Students in Higher Technical Education. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 117, 81-85;

  • Luca, Alice, (2001) - Fitness şi aerobică, Editura Fundaţiei Altuis Academia, Iaşi; • Luca, V, (1989) - Diagnostic și conduită în sarcina cu risc crescut, Ed. Medicală, București; • Magee, Susan, (2011) - The pregnancy countdown book nine months of practical, Quirk Books; • Mahler,F, (1982) - Mod de viață și calitatea vieții, Ed. Politică, București; • Maiorescu, M. (1986) - Tratat de pediatrie, Editura medicală București; • Malett, Tracey, (2010) - Super fit mama, Limited; • Marcu, V, Dan, M. și colab.(2007) - Kinetoterapie, Ed. Univ. din Oradea; • Marcu, V. Și Matei, C. (2009) - Echilibrul corporal, Ed. Univ. Oradea; • Marcu, V, (1995) - Bazele teoretice ale exercițiilor fizice în kinetoterapie, Ed. Univ. Oradea; • Marcu,V și Mărcuț, P. (2007) - Învățarea motrică, Ed. Universității din Oradea; • Marcu,V, Ciobanu,I, Doriana, (2009) - Exercițiul fizic și calitatea vieții, Ed. Univ.Oradea; • Mărginean, C., O., (2009) - Manual de endocrinologie ginecologică, Editura University Press, Târgu Mureș; • Mărginean, Ioan, Bălașa, Ana, (2002) - Calitatea vieții în România, Ed. Expert, București;

 • • Margitai, B., Horváth, M., Bretz, K., (2008) - Mozgáskoordináció és egyensúlyozó képesség vizsgálata haemiparetikus betegeken;

  • Maroti, Ștefan (2008) - Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Edit. Univ. Oradea; • Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2010) - Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine E-Book:

  Diseases of the Fetus and Infant. Elsevier Health Sciences; • Mârza, D, (2005)- Kinetoprofilaxie primară: Manual pentru studii de masterat în domeniul cultură fizică și sport, Ed.

  Tehnopress, Iași; • Mârza, D., (2002)- Reflexologia în kinetoterapie, Editura Symbol, Bacău • Massion, J. (1994) - Postural control system. Current Opinion in Neurobiology; • Mayo, (2005)- Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy, Bic All; • Mc Carthy, J, (2007)- Râsete din burtică, Libertas Publishing; • Mc Carthy, Jenna, (2008)- The parent trip, Bella Luna Press; • McCrory, J. L., Chambers, A. J., Daftary, A., Redfernc, M.S., (2010) - Dynamic postural stability in pregnant fallers and

  non- fallers. BJOG. International Journal of Obstetrics and Gynecology, 117, 954–962; • Medveczky, E. (2011) - Klinikai egyensúlyfelmérés és egyensúly-terápia a gyermekkori rehabilitációban.

  Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle; • Mencinicopschi, Bojor, Ionescu-Călineşti,(2009)- Compendiu de terapie naturală, Editura Medicală, Bucureşti; • Miller, H, Olivia, (2003) - Prenatal Yoga Deck, Chronicle Books; • Mitrofan, Nicolae, (2009) - Testarea psihologică, Polirom; • Molnár, C, E, (2006) - Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria. Budapest, Medicina; • Molnár, C, E, Tápainé, B.M., Hock M., Molnár G., (1996) - A testséma és a testmodell terhesség alatt bekövetkező

  változásai és integrációjuk fizioterápiás lehetőségei. Magyar Nőorvosok Lapja; • Mooji, (2013) - Suflarea absolutului, Ed. Eusunt; • Moore, Kendis, Drake, (2008) - Preparing for a healthy baby, Trimester; • Moorjani, Anita, (2012) - Am murit ca să devin eu însumi, Ed. Adevar Divin; • Moțet, Dumitru(1997) - Îndrumător terminologic pentru studenții secțiilor de kinetoterapie, editura Deșteptarea Bacău; • Moțet, Dumitru, (2009) - Enciclopedie de Kinetoterapie, Ed. Semne; • Munteanu, Ioan, (2000) - Tratat de obstetrică, Ed. Academiei Române, București; • Munteanu, Ioan,(2000) - Tratat de obstetrică, Ed. Academiei române; • Mureșan, P, Romulus, C, Negrea, S, (1993) - Ce trebuie să știm despre îngrijirea sarcinii alaptare și prevenirea sarcinii,

  Ed. Mureșan, Cluj Napoca ; • Murgu, A, I, (2006) - Înotul – mijloc de recuperare al afecţiunilor aparatului locomotor în Înotul – mijloc terapeutic,

  Editura Cartea Universitară, Bucureşti; • Murkoff, Heidi, (1984) - What to expect when you’ re expecting, Workman Publishing Company; • Nagy, E. (2008) - A poszturális kontroll és a fizikai aktivitás kapcsolata. Doktori (PhD) értekezés, Pécs, Pécsi

  Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet; • Nanu, D., Marinescu, B, (2008) - Esențialul în obstetrică, Editura Amaltea; • Nascimento, S. L., Surita, F. G., Godoy, A. C., Kasawara, K. T., & Morais, S. S. (2015) - Physical activity patterns and

  factors related to exercise during pregnancy: a cross sectional study. PloS one, 10(6), e0128953; • Negreț- Dobridor, Ion, (2001) - Accelerarea psihogenezei, Aramis Print, București; • Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN et al.(2017) - Physical activity and public health in older adults: recommendations

  from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc; 39:1435-1445;

  • Niculescu, M,(2003) - Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, vol. 1, Ed. Bren, București; • Nikolayeva, O., Kuznetsova, M., & Lytvynenko, O. (2019) - Influence of the chronic stress of pregnant rats on their

  offspring’s morpho- functional liver condition. Journal of Education, Health and Sport, 9(1), 428-437; • Noble, Elisabeth, (1995) - Essential exercises for the childbearing year, New Life Images; • Nordahl, M, Karen, (2005) - Fit to deliver, Hartley and Marks Publishers; • Nuckolls, K. B., Cassel, J., & Kaplan, B. H. (1972). Psychosocial assets, life crisis and the prognosis of

  pregnancy. American journal of Epidemiology, 95(5), 431-441; • Ochiană, Gabriela (2008) - Kinetoterapia îăn afecțiuni respirato