Paperino Gennaio 2013

197
-r\ É- o: -o -!1

Transcript of Paperino Gennaio 2013

Page 1: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 1/196

-r\

É -o:

-o

-!1

Page 2: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 2/196

.r&xúw,3'

.,3 r4r"

š.-/

Page 3: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 3/196

'/

Page 4: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 4/196

Diventare una

celebriti scrivendo un

Hbro ói successo non ě

affatto semPlice.., a meno

che tu non ti chiami 6astone!

lo ho provato a scrivere unagrande opera e ho caPito che

quello dello scrittore ě un

mestiere estremamente serio e

complicato. Ed ě statotrÉ tomerito fi Tom

Scribacchino, un misterioso

venditore di antichitá che

ho incontrato alla fieradell'Antiquaňato'.'

Page 5: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 5/196

í lll }fPErm E lL GLl{. Dtl fr.relou.I*_a uc |9r-í .ť :-l*.r's'"_Ill!PT9:|!lg{ ai srlretorr Dcirnr

!É lrror.Ea-nrrtrmI*P_a s*_*c ll!PgP-:F|s9!i_ó |"dri Doryi

9Ú F.?trmEroErcilurrcI*ts,t !!: h*ns.: I:g1i -4!.1olrstr"u

Wl ?í 'Fa}ctí 'ř,E ó UE'orrr lfallIsl{!'hyr"_!1lí l!_--_l!sí !it|r.r'*.lÍ -'gť Astudio

É řlimerrrc Er ilu$r.p llilor'iluo

|Fí }HnrrmnDGoffirIg9'9.f F |!figg: Dí -s:grri dí Jaimc Dirz Stuóio

{s* nrDErmttrGmErÍ osorllllo.T*P _t hl:

*t :'Lrp $ frx*.g gr:Tť

I*lr-{ |* lg*i-i - Dilqrři di h'ilo lTor:i

Page 6: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 6/196

ffifitl

Page 7: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 7/196

Eů.ďilil\

I

o|+ cwMÉ RAvlgLlA, iroNýEo6//o Llo?A ol

oÉ 'lcARtuNA oloRl{AÍ AALJ.O Sl,1cET.J6

AI€EE A cAccAol nEz@4 P|a;Í A ě UNlIJ6Í ?e7 @Nl ?'Pa?Aotcas*!qA c}4É a{crlo ?APÍ É eLwgnep* cLl-B N.oJi; Ě

Í ELlPo c|HÉ ANcrc ru coMiNclA C4@gÍ A?Í 1oA ÝEP:ó

Page 8: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 8/196

íurÍE É soclÉ {ANt{o uN GusroÉ R

'lA'gÍ Ét É ?

'ALerfEBAÍ l''lEA

*NA qARt! VOGLTO Cl{E Ml \E9Al.lO

A@orrPAGt{AÍ A 'AuN

Page 9: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 9/196

PRIMA LA*lAí É Ml6All'rÍ ARÉ AMlA FoŇÍ É olI*I?AZONE!

e Co3i o"A 9É loNeŇÍ AÍ aUNo gcRlÍ Í oRÉ ...

... Ml Ě BA9ÍAÍoRAC@ŇÍ ARE uN 6ooNoA UN fulÍ aRe!

Page 10: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 10/196

10

Page 11: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 11/196

G

Í oM gcPBAccl{lt to,n'owlÉ Í ARlo aLLABAN1AR9LI/. QďE Ýl 9lE1t'

EHU... FE?t alo @co ?NHo A95lgflÍ o ALLA

olgcUggloNÉ Í vole ýo91B'o cUGlNo!

ž ?uÉ Ť ÍÉ Í eMllPoNÁRVl QLrE€Í ťcoN9lPÉ RAÍ ELo JNolJA@Glo aÉ LAc^s{'\asÍ o cHt LA. ýo-gÍPA É IPANZAÍ A'..

Page 12: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 12/196

"AÉ ?l|lo!c\t co9{

É A| LI |MPALAÍ o? A|LrÍAMlA ŇBÍ A?e A cA9A

GLl A,CaUlgÍ \!

... c uN'ofnlacLENí e!

Page 13: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 13/196

a^lo tÉ ŤÍ É B,V.leLBÍ Ťo ALL,oPé RA

sÉ \loollo v|llcÉ RE

lÁ scot1l'É sgA coNlL clrolNAsÍ Eoj

9í l.o[{ cÁtÍ AA YO{OIITA E,.. BE"

PÉ ?cHÉ loN usARr-A?|N FoÍ@o 3t ÍRAÍ ÍApl uM gÍ LoGRAtlcA

PFÉ GIAÍ N

t3

Page 14: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 14/196

llP! La ztoě' llpxzzlÍ o!

ATJ 0

N|É t.fÍ EAÉ řAŤÍ o,NlPoÍ llAo a'o *oft?Í a

9l AvÉ RÉ N Í ALÉ IÝÍ o

\togIRO ZtOĚ lN RtÁL]auNo scRtfÍ oPE

Peoolep!

Page 15: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 15/196

zuť QuÉ sÍ o .€N Ž tt| Rot{ANzo,tlA lL Roi/ANzo FAlÝÍ AgY PlŮAwNcÉ ŇÍ É 1Al sclfiol Bl! á{, sc^!ER^

Le veftÉ oaLEcLA€l.Ýlď ol\rÉ NorAÉ Nol...oÍ \É l.lÍ EREvo

RIccHI!

Page 16: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 16/196

Page 17: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 17/196

"h rar,quua,ane"wtA(AICUI\A TAMO rE '.EPAR/Ou gBuRE ll f€RRla/lE &e

A q'uRDl4 D€'lÁ slA 1oPPEfu

nAr'Eppa l"a^! sza cflE lLrc qÁuER PAPEQ|N srcPú I^tEuosí ÁvAan@Ar@ FPA LE 1É RPEao

lL4ftRV7E OECIS A USAP/A'

MUVBLÉ ,Mutt/tsLÉ .''

lN Fo^loo BPlGmrA ÉBAÍŤI6ÍA taÍ EPPRÉ Í Al@l GUsÍ l qEL LÉ lÍ ÓaÉ atL LEÍÍORÉ

vÉ olo!

-..\---

É vA *NÉ 'N|FotÉ !Í ] coNcÉ oÉ Rěul.tAcl.lAr{cÉ ]

Page 18: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 18/196

PRltJA oÉ vFlNlRE L,lŇŤERo

LÍ BPp!

18

Page 19: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 19/196

Bé u!pcotlALÉ ! Ugé Pě

UNA al aUÉ LLÉ

att G^zzt!

SIGH!

lg?l"Azlo\t ěcpM eTAMeNÍ É

Page 20: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 20/196

L ^afi aDOp-

YAWN! l{o PA99AÍ o LA NorÍ E lNBlANco É NoN MI ě VÉ NUÍ ANEANCHÉ UN.!

M|9É RA,gÍ R|MlNzlÍ A oÉ AftR RlgNeRt A6cÉ ŇA cHlAvÉ oÉ L Mlo RoMANzoJ

to.'

Cp.AÉ Fr&^?|cR|N*@1vť ltLLp

LUNé ? ra*'.'_ L,lA cÉ RÍ o]

sÉ RlugÉ lgslA R|CPÉ AEÉ

r€r RalÍ ^uř.lA glÍ lJAz|oi€álý!w, p1atl6*3Ý^Rt LeŘiÉ rzla{l ol Cl{1e c-olltloLÍ a evnuzzA?lÉ

Coýa gp.x!Í o!

@H!É lNALMÉ ŇÍ E1*torclg

A g|sÍ E|.lARÉ L6IAROINO?J

Page 21: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 21/196

FIPAÍ ], sl TRATŤA9oLo ol UN É ^É RI-MENÍ o 9c|É NÍ IF|co_LeflEPA?.to... EHM-.

BoÍ ANlco!

PAPERINA MIRlN6RAzlÉ RÁ

QuAN9o €oPRl_PA cHÉ LA sÍ o

R€NoÉ NoaPRoTAGoNlsÍ AoÉ LoFossllÁa

sÉ sÍgtLLÉ e

21

Page 22: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 22/196

' eoas v iÍ'C: a' aI-_t-t--a=.1 )N::'\aclLÍ vRA aAa

7at 2e

?47a)cct?A1E !a^?'.' a 1Í 2A1'A ?a'a

2\ a|- aaw? l!a\Í 'otL va.'. gdvu{Í ..'

' 'ANzAÍ Jr!oN

Page 23: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 23/196

PA R NA NON HAll MlNiMc 9É N9o2É L

3oN Í oN.t

ABB|AVo É AÍ Í o NÉ l2Í 2 R e Ao AýtJEÍ Í É aL

coMÉ NUovA goclA/

AMMI9sIONEA! N'o'l.A.'ĚR'eýocAÍ ^ R

9eunal

23

Page 24: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 24/196

Í | l BÉ RÉ RÓlN LJN ATŤlMo]

Page 25: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 25/196

ftRě...uN MoMENÍ o/

ALMENO OEA HO

auALcHÉ gpuNÍ oftF, II FINALE!

Page 26: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 26/196

9Í ^1Ý gc{eRzA|lao,Glo'!ANoÍ Í o?

Ě í ALMENÍ 'qí oR'ÍUNAÍ o9AÉ 99É Rt |ugclIaA FARSI gGAABEl, 9A'ýAÍ AGGIo

otL|lAVAÍ A?r&?ÝLvA

2A UNA!Í RoRtÍ É N-aeN'Í É !

L^ 9Í o?|A ol PAftRlNaFo?1uNÉ Lra Ě

9A\. /É Ro É 9]LARANÍEI

26

Page 27: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 27/196

Page 28: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 28/196

... Íoir-nE^acHr€*eŤÍ ^It!

Page 29: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 29/196

lN É frÝÍ fl t". A 'flu{/oLÍA Ho rA6lc3tÉ ŇÍ EvlNÍ o uM 9coMMÉ 99q

CoN M|o cué lYo! ft?ó!A Vo9í PA PÉ NNA

Page 30: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 30/196

uPtpcgc se ě vteoC'T CH/UNAUE CAN IEIEANQ€ aEapoNE AJě D/W^n'ARtuŇa sCRn'foRE. '.l

Page 31: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 31/196

Page 32: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 32/196

ďBerePERo' ITÍ E\oERE LN

Ái|Ma,' AL Mo.r\ENTo E''2:-::'ÓccuPlÍ o coN UN

r B tlll tll

32

Page 33: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 33/196

33

Page 34: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 34/196

É Ar'^..-4.u3me,eEtMIo coLLÉ oA|

NoN l^árcPr/'ILLUgTPE PEPAftRI9:CI

A..J6Io3NE!?É MoPIU\TAeOI I

Í@|gÁl ,lalÉ lAtrFABl, MÁ

I Atlo l NlPorl .r' aáRŤl UN.4

u

Page 35: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 35/196

LÁ5CIA PEP?F*P€FlNl,á^,{o pl

olsŤPlBU|RE Lá- fr3ŤA! .t_

c'E' .4NcHÉ QUE9Ťo P,4ccHETTocHE oEVo coNgEf'N.áŘE

-EP9oN.áL^/tENTE !

au,gt!sECONoo

35

Page 36: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 36/196

OUNOUE... OUESrc)ŇoN Vr'LÉ NULL.á. -.

'.' QUE9To NEPPUPÉ ...OUE9T...UH?:

Page 37: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 37/196

QuE9TA ,uePAv|oLlA t|L.^TeL|cA E'uN PÉ zzoo|

NE gEI slcuEÓ?

Tl 5E BPA cHE' cot\j UN.áoU.áDRuPLlcE LáURE.4 Í NgÍ oe)A oEL FeANCorcLLo,rcÉ 3AsBAGL|APE ?

co^^lJNoUE, LA93U' c, É 'UN LIBRONECHE CI <DÁPA' LA coNFEP^,t.á l

5e LA MtlÁoR|A NoN

^^l\

IN6.áNN.4, Qq,4 E)ENÍ Rlo TFo_]/EPE'1o TUTTo clo' cHÉ cj

Page 38: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 38/196

3Ě oR.A LÓ coNFPoNÍ l.r'Á^o

E',í :owt?aPgl

Page 39: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 39/196

CHÉ 'ABBlAŇa ?uBAŤo?

oLÍ PE Á No|, c'EP,4No |LPPoFÉ 55oÝe L' UgclÉ eeIL OIAEOINIERE E IL FOSTINOI

É C\A5LUNo ol LÓPoAvREBae rcÍ UTo

AvvlClNÁpsl...

MÁ... CHl puo' Ea3eQÉ sTAÍ Ó?OU.4LCUNO CHE EP-4 NEI

PÁ<AGol,OÝvlA/ú eŇT-É '

Page 40: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 40/196

PEN5I QUALO CHE PENSO IO7

EH/Á... cHE a',eé oEPÉ NŤÉ 7

3é ŘUNŤ| MA No! ANolA^'lo Á] = , pÁpLAQÉ cDL6I.4RPINIERE !

40

Page 41: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 41/196

' CAÉ Tl olCEÝÓ?AA \auÁLcoaA oA I

'- - t19_c9j!_p_:!E-._ -,'ŇULLI PotPr'' FÉ FMÁPCI !

Ecco P&cHé Ho lNN/FFl.áTor'B60N'?4NTÉ MEN-t-E...

E IL PPATO E'UN

?|ENÍ elAJ,^o ' ?Á?E|@GAE NON LO INTERRO.

NON PUO' E95E.PE 5TÁŤo|

,?EKH E'. PÁPÉ R\^D

E' cotý wNTocHE' lL GlÁpDtNlERE 5lÁ |NNCEEN-TE.'SE NON L'HAI SCOPEPTO,LAsÓLUzloNE E' NELL.A PAa/NÁ

SEGUENTE !

Page 42: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 42/196

É PFŘCHÉ ' No?

"Eat ryo re,r,tPo Á ogrcslzto'NÉ 'NoN ÁVREBBE cEPTo AVUro

A4OD) o| .-áNCELLÁRLE !"

WTE

5E lL ÓLáPpjNlERÉ Fo33eENTQATa, AvQÉ BgeLA5clAÍ o oeLLeÍ RAcr,É eP Í E?PÁ!

)L PÁvlMEŇÍ o oÁuA|lÍ l ALLAF|NÉ 3TR4 EpA PÉ RFETTA-

^,4ENTEPULrÍ o,NÓ:

3l |. É ÁLLaRA ?

Page 43: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 43/196

BLIONGIORNO,

"?oFÉ gsoRÉ |

c'cHE FÁÍ É ? ]l€ E 9yENUTo?N"áTUR 4L

^,1ENTE,No!

rl'liz . !f

Ho p{ EjýTlc.Í roA CA9Á Glto9cH)'4L\l ' c6|' 9Ó lo cosrBgrroA LE(ý'EPÉ aÁ... v|c|N|#iň !'

VlENl

'PAPÉ |RCÉ |A:

zt'lotzttc) z-cEPcARÉ ' tl yeftl B=gpoŇ -.AtsILe oEL FUeTo!

FEK,JE' PA PEE INO T' @T,! VlN rO CHEANCHE lL P@FÉ 59aRE srÁ INNoÉ EN-7-E? Pl]ol T@VÁFE ta gcuzone

MELLA PrelNÁ #ouENrE!

Page 44: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 44/196

AAI P.AO]c.NE| AHI AHI

Page 45: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 45/196

TEN|.4^ OLOo,occqto!9EFINOE, FINIR.4'

COLTRAOIRSJI.

^Al 5é iÁaPA cHl.aRo cHE NoN c|H"á^,lENŤlToll--:---.:--Gl.á,! NoN clveoE Prcl"R.lÓ|/4 QUE9TO PUNTO. ALLORA . . .JÁETT\AMO ,4LLE 3TPET-rE lLcoLPEVoLE ! TŽ=-'::==::--.<

45

Page 46: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 46/196

NoN F.áŘE lL FURBo! gElENTŘ.r'To NELL'.AUL,4 plPlCo oÉ PAPÉ R\5E HA|

b-ěeso l' Fe.ANc-o @ Lto !

AuÁNTl, C)NFÉ 19A!

Botr! NoN ^^É NÍ |RE]Nol"',uz cue sÍ 'Ate o|cÉ Noo? L /\^loPÓ3Í o É 'QuA=lo NoN lÁ| ,+"'- /vtuovo MAl ! r'-----Ž

46

Page 47: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 47/196

?oÍ QÉ 5ŤlcŘÍ ÁR'M| UN NUoVo AH! w3Ía cHE NoN 9ElgE^í PPE QUl

lál .4LLol..fT1No 9oLo lNPÁPE occAgloNl 'CO,IAE QUE'TA:

QUELLO NoN ,,1,4I coNyINcEPEPNULL,á:ř-.---.-..t- o! gtcueo NoN E'Lut lL coLPE_

FAPEPINO E' CONVINTO CHE ILelDELLo slA /NNďENTE ! s.Al otREPEPCHE'? 3E NoN Cl RlE€'l, PL|olrRoVÁpE L.á aLuztoNE NÉ LLŽ

47

Page 48: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 48/196

E' G,,+\PLI'EI.NoN H,áÍ

6ENŤlÍ o?aH , af? coMe tral

A É 1gEPŇÉ CepTo?coN ouELLE 3CA?PE '3Éo3eE É ŇÍ ŘÁÍ o ER

CAP|5co.'- E CÁPlgco 'ANCI'1E cHÉ NoN c'E' PlU'NE9'6UN ú 3?€ŤÍAÍol sÁLvE AÍuÍÍI'-ct veotaMo90^,{lNl !

48

Page 49: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 49/196

gEoulAJuoLo| 5É NA |L F?ANco-E'oLLo, Nc)N Lo TERR á' coŇ 5Ěi

NoN 5ŤÁccH|.AMooLI oL|occ|ll ot DO39A I

49

Page 50: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 50/196

tro-troQgE É '/AL\oDIRE UN'OCCHllTIN/4AN1HE PtpTÉ cPAi

/y'L.]c)V|AJÁC)C| | LoAB9IAMO PER@

W

EccoLo:31 6uÁPoA.4TTOPNO CÓl L'AP,IA

GUAROAI5TAP,aPL,ÁNDo coNoUEL ÍlLE l

AVVICINIAMO.J EsENTtAi o cosA

50

Page 51: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 51/196

Ál.1,3|\! É 'LAGolU|,OLTPE IL NE(frZIOCON IL TENOONE

rcTPEglEaÁBMluN,ALÍ QA |NolCA-zloNÉ ? áAPEÍ É90NO tU LTON|C,O !

6III, POVERINO IUN/4BELLI sFORTUN,4 !AN.HE PÉ eNol' rclcHE,SIAUO AL?UNTO OI

Aucue aursra VoLŤÁ PÁPEP,N>PENsA cHE ť lNDlzl'4To s/.4INN&ENTE ! co/uE /u.Al ? sE

NoN PlEscl -á acoPRlpLo,LEG6| LA goLuzlÓNE NELLÁ

PÁG|NÁ 3EaUEN7-E !

Page 52: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 52/196

c.N tL gUOolFEŤTovtgtvo...

e6o?a|? L FPANcoBoLLo É '

Page 53: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 53/196

PÁftB&A, MA cogA olcl? Ťl|+4 oÁfo ol voLTA lL cEzvELLÓ?

LUl E' P|co: Lo C.'|\o<'lA/ý9D.4 ,4NNl É cl É lo|AMool Lul:

Page 54: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 54/196

...,/ÁA Q'-[ÁLcUNo cHE AAPRESO LE gUE

jáuBlANz...

HO L'IA,1PPE55IONE CHEQUE6T/ lND,4ol NÉ Ť l Átsbl A

oÁTo ALLÁTE5TA|

.a QUE9To PUNÍ o, ^lcN 50 PlU'cogA PEN9ÁPÉ r7--:--1---'- LÁ aLA Což A oA trARÉ E'P!?É N9ARÉ É }1EA cÓ/ÁÉ 5l90r.lo SvoLTr t trlrTl i

54

Page 55: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 55/196

E oA <o5ÁLo oEotct ? RIPÉ N9ATE A co'cHE e, SUCCÉ 9A:E AN/:-NEÍ U. ÁMlcÓ LETTÓRE'uÁl A PAolŇA 37 PÉ Q

llzt czaro ru7-To?sE vuotVEPIFICAPE LE TUE

CONCLUS/ONI CON QUELLEDEI No5TRl A,AÁlct V)LTAPAGTLIA !

Page 56: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 56/196

CAPITO, AOEEfr?VERZMENTE ,..

vEor, PICO NON AA A?WddA'Ťo lL FeÁNco4LLo gUL

PACrcC'LrÍ oQt...

IN QUEsTO MOAO LO HAlNVoLoNTlP|.r'MENÍ ENAECbgŤo coN lL

lNF/Í Tl, 9E ÓRA Lo Ql-LÉ vlÁ,uo.'

, \ ! r,

=-\ , /,-i,S-

56

Page 57: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 57/196

IL GPANKY RO1AIoH,GAUOtOi

ABB1AMo?voaPÁlD|EE AOI

sÓNQ 9TÁTo lo A olQe C|E lLcoLPÉ voLÉ EPÁ PED|. t <cap'B?! ÁDE39Tl.'.

Page 58: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 58/196

L'l,.uPoRÍ .r'NTE E' cHE lLFRÁN.D@LLo

9lA 3ŤÁ(o

,/

E NULJ-I E NEssUN]o rcTŘ,áNto

uAcY! oovÉ 3<APP|?

;fe,,/ ol're:,€

O-C:

58

Page 59: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 59/196

ry#ffi,

u"-*jÍ ;xů 'ŤsaiAÍÍivaMinnie&Daisý il nuovo magazlne dedi<ato.|l'amiCiuia.stořie. Í uň€tl, (on la awentuře e iprimi .mori di Minnié e oai'y aitemPi d€ (ollé 9€ E tante lubrl.he p€sate Propí ao Pé r té : il Da.řio, uno

'pázlospe.ialed€icáto alle tue Pasí oni, € poimodá, n.ťt Jullet!€ staÍ

pré í .,it€ qlo<hi, po.té r e tantilert da far€on le tue ami(h€ d.l Cuore.

Page 60: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 60/196

Page 61: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 61/196

{,í ,,ffimfuMC'eez untzVoLTÁ UN PE

cHE RR3NAVÁSU UN P/CCOLOPE-4A4E E_..

s

wv..r.D

Dřa

Page 62: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 62/196

Goue prrt?e' , -N /Nlzlo BÁNÁLE :

lt xirLt.e s,ž N,rcně 'o,N GloVÁNE Dl BEL- 6UP!

PG5\B\LE cHÉ Ťu oEBé Á.P"ECAEE IL TUO TE 4rctNSUL9t V tOE;OenOCAt ?

A QuEgÍ ',oPA, X)v PEsTl Es_9EPE ,4 LEZTONE 0t t::-::-:-.r

62

Page 63: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 63/196

... PErc' NON NE .48 -blAiva v&LlA'ŇE'---r to... NE, LUr I *

GUtNo|, LÁ9c|ÁMtTORN.r'PE .At

^4iEtlvEvTl^ÁF.NT.-.

FER'Á^o Lt') Ho!rN )NC.aPlco

oÉ Ý AN,ÁBE

ULTI^4,4MENrÉ Ha PE1J9AT93Pe3Ť A LEl, cHE V|VEsoLÁ NÉ LLA5UÁ FATÍ oRlÁAL Ll/AlÍ ÁRe DEL rož Co .-.

rí ,

Page 64: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 64/196

pl ToÉ N.4REcoN UN.áA A FARLÉ vlslTA E ÝE9|

Í Eqclo" ADEž Ť 'caŇP|ccoLA MAGLA,VÁ-Do AD As?ETŤÁpÉ

Page 65: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 65/196

p,ff

Page 66: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 66/196

5IP,4l.rO l^1i EP-4SEMBPATA 01

VEDEPE QU.áLcUŇo TP,4GLI ALSEZ )

,pNo, NoN^.1l

gBÁGLlÁvo|'LAol)U' C'E t)flÁ

CHE 3IA LA STPEGA?NEL OUABIO, UEGuA

,-<')

Page 67: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 67/196

TUTTO BENE, BEL

Page 68: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 68/196

oool] ]'ol.J'Ě

G|UNGE coDEsro

!,ť ]!r,

rE: 9 PUo' 5APE?E CÓ-'ýlE 5E] F|N lTo?

oÉ vl3CU5ÁP^^|, r'^ A CÁ?Á:AÝqÝCol MÉ |!T)a'ÁTaUN ]^,'1PEGNo

5]"^1,4

ŤoRNEFc ETl

"o?Í Eí acvA

:'iodó

tc-\r' tl ,,-,-(-r'

Page 69: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 69/196

E aRA '''c\ CoR5Á 2ÁLLANONN.A / PRENPERE

Í oeTA? LA FÁCcENoÁ 1 trAl1TEQEa5AŇTE: Yu,|1|.

E CD5I"L PPINCIPE 3I E'a l|lNA/^oQ.Áro ' EH ? Ý

š É ."-p

ouEgT.4 r.rovtrl' ,^-.11 R)P -NI9CE !O SPUN*, O PERC)AP ePE aŇA B€L}A

clŤŤlVERl.Á l lH j ]H ]

00il,wl

1)

Page 70: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 70/196

vl}O] -AIuTAFE l')ŇA Po'r'E?A v,É cc{)=-RELLI, co.4.lPp-áNDo UN-4 DELLE sUE

/!1.a cEpTol gONO COSr'

ECCO,TENETE ] PT?EN'O

EH:EJrlNoN 5'A cHÉ QJELLAMELA É '5TRĚ.oÁTA:L ŇŘ-v

ďlýrrrhýbr7r.. _.}l..

IL 5({) PITOPNO,IL PPJN.c)|+ TPovEQÁ,uNABQUTTA 3O2"RE3AI

'/r/í "- \l'

&^

Dl cEPTo, NoN PEs|9IE?Á',áLL.á TENT/zloNE p]AS 5.A(:{)IAPL A: E

Page 71: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 71/196

oeAz)É ?Ee LAVI9JT,4, NIPOTINO

c'PÁz!É A 1ÉPF*P L-A'lo?Í A,

foo, ,9 "Y 3o oooo-/

CoMÉ PL-plPUBI'1A RNE?

BENE' QUEST/ e', FÁI-TA ! b3<)řoPN-áŘE OALLA ,vl|A

'4ž '^'

.\Ls i

Page 72: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 72/196

NoN^,'{l

.áspET-ŤA\lo cÉ lřrob Dl ŤRoylP_

Mt otFFONTE...

72

Page 73: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 73/196

l.ro,l@N Ťl rcJú Al vErA Pev^.Á

K

Page 74: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 74/196

10 .- LĚ Ho 30-La DÁTa

MELAI5 G|||'Co1Ž LE

HÁl FÁiTo?Ptcc.4ro cHE trossE STRE-.'AŤA : ÁooĚ ŇTANOÓ L A, E'CAOJTA ]N UN SONNO

'EHll lo s<)tJÓ t]ŇPPINC]PE I DUNQUE,?a5:f 5ÁL. Úo

0*T/\-O t- g Ac.o D Jt'! PP \lctPt?oT d Á' P'3 ÝLGL I AP L Á' Í

"-|:a-a-1'a-

DÁvvEeo PEr?F)9A''

B<\:CACCIA MIA,QUANrJO|MPAPER)' Á 3T..1P/ú EŇÉ

t\

Page 75: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 75/196

COME 31 3"lÉ GA?

. EVI9EN']-E. \^^ENTE,

M| É RogEÁGL|.áŤAl.

lL^,1ro

rNc.afil-Esr/,.c) E,Plu,Po]-EŇTE 9| QU/4NTo cRgDES9l]LA TUA A}^A-,Á ooQMlPA' PER

atlr\?REt AN!A'4!AA:

308:PAWERO

vl

'(

:I-4"--- $'p!p_-l-

NON TJ lBEJl4N.DONEPO" r'DOPl4T/:Tl PORTEŘo.AL CA5Í ELLo!

,4Nzl, tjOI ArlDpo' 2ALLAI.JONN-a, c,HE E' PtU, VtClNl...E trOPsE MI POTBA\ DAI2EALCAE sAGGla c'oŇs|GL|ol

Page 76: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 76/196

SPERO 5OLO DI}'JoN lNcoNTP.áŘENUOV/^,{ENTE IL

TLJ 3TAI QUA, A4EN'I-RC)vAoo A IHJA,|ÁAPE LA

76

Page 77: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 77/196

Page 78: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 78/196

/uA... MA... /{lÁTU,SEI IL LUrc

cAÍ 'Í lvo|.

78

Page 79: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 79/196

&Á vLE o|Prv1|PEPCHEI SEI TOP-

N,aŤo QUl ?

79

Page 80: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 80/196

|o.'. RlcaQoo CHÉjÍ Avo"É R^}oP9|CAQE

.--luA ,1l <)No ACCOPTÁ CHEEP.4 BÁCATÁ..."

Page 81: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 81/196

P21MA , ?é Qa ' De\lO CA E?EQE Ú|'ACCeŤz5iA ,4 L!l rioNŇ-4 |

EcCa La z a a_Á ÁcJ?=Í 'A|.)-oUNA-LA Í (]?:A ''E IO !O PEP5OG! EL L,4 C!= ,{4AvEv) oAÍ a,

EHIEH I

PpavVEa)AMÓ

\'/A A RÁCacC.L EPE t]l.' Pc.DJ ,/'.1E.É lJL-i trÉ lTŤE_Ťo,,{4ENTPE p É LAŤ|AĚ)aANZATA PPÉ PA-PjAMc L'i^^PÁsÍ a !

I a".

ŇE 9E] PRoPRloEŘ acPÍ !)-/1, -JŤ-o5i E'P gC:'O PEPIL MEGLIA:

-t&

Page 82: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 82/196

}.JON CPEDEPIi CHE IO TI LASCIcoRoN.áRE lL ]-Uo goGNo

o\AMOBÉ vEpo?CC5A VNO

5E,r'ÁPLlcÉ Í ] Í ?Á.Jí <)ra/"/'o]Ň JN RosPo...

' /_--'----€Kw*Mú ^(J ÁxX\-}

.''E 3Í ABlL)!>ca cHE .oLo lLgAclo OELLA TÚA |NŇAMoQATAPof aA' R|rc)3'Á7Í 1 ALLA Í Í T'-11Ít__- r-_ř1 t"o?,a,t.4_ É lrn.r!-|; ili'

N/T!P.4LA4ENTE, 5_I1YCLTl NCNF^uo 'A €'a:C-Ezzl D' 3/E.LÁRÉ L T?ucCÓ| Áaolo!

UH,/'1.-

' troŘSE Ho'-' C'ac Á3,c|\i= PE?2lscÁTÍ AR/Ál |,

Page 83: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 83/196

EAM .-- ?O9!{)a a\c!)ea i.?

A5?EÍ TAT= ) DEVÓ DlŘV] l lNi1co5Á vÁ?aeŤÁřJJ tr j ý-_ UH,V... NÓN HÓ^l.4l...........-- sENŤlTo uN.4 sToPi.4

YÁN1-o 3T RAMPÁLAŤA: ---PÉ Pav| A55]CÚPaCAE E' VEPA!

VA REŇE I Al.!D|ÁMo- /LLo sÉ GNc'.'

\nN,.

Page 84: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 84/196

NIENTE Elá trlEE: LlHo $AclÁTl TÚÍ Ť l,

NON 90 CHE DIPE!/ HO gENTITO CON LEr'^lE oPÉ CcA|É A <sÍ PEGA Cr.4É olCÉ ÝA..'

Á<-oL-ť A: 30 CHÉ Í lsÉ r'r''BREFA',5TF,4NÓ.'

Page 85: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 85/196

.'.Pea'í aeNAP= A E 'sÉ Be gÍ É gso:

gpa%:\l

PÉ acAÍ o=<)Lo

cAÉ AaBlAoovuÍ o 5BAauccHIAPEINUTIL^4ENTE UN ESEPC'ITO'--1f.nmnP,?1 o, ROSPT ! ,--2

EHll NoN É 'coLPA^,1l-4,

gE LU| 9E N'E'AŇDÁTO D,4 QUl PŘl^4.4 cHE Nol\_-ffi APRlÝAsslMÓ

NoN l^-'1PoRTr' ]TUTTo E, BEŇEQUEL cHE FlN]scE BÉ NEP RÉ 5Í o |. coR R lA Mo aÁ LLazto PEQ olPrLt Dt No! !

85

Page 86: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 86/196

NrEŇ-E '/ F/E=Ňc ' TL ,.4l2c' L

^1Ó aENE5|/RE ]

í 'llt t

!L!aR.4 |''= ;AŘa. z /'/=||o I

c A/!'a aJÉ 51Á=Al|C -|LÁE, ?ae o) 92a:!/17L4 . .

Page 87: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 87/196

' 30\o'j5pČ >ro

.á PlNLNcl/4REz' _.-'--1c l --- -ě -L f--a aa4=ZZ= )

5e )ralBa aÉ -LAT.Af ECi9rC)NE 7

N.4T L.] R.4 -^,4

E ŇTE ]

sPLEN']'o: ERÁ aUÉ Lla.A=\ JLEIO SENT]PE I i-- oŘÁ 7a33c

' ?l.=LO] ]o30Nc !\.4 a' Cal'1=5],r"4Á

\'ÓY o(

l';

//.

\*

"..-.uA UNÁ PEpÉ icÁ ěreeo-< ,uiAVEVtl rFz9r:Op.yz4To tN UNApoVEk2Á coN-'..ADlNELLA '. .

M(*.<..t<\^ \_)

... tr NO ..4 QJ/NpOL',AMÓRE slNcEFoE pjslNÍ EEE9s.4ToT2I QU-4LCUNO NONAVE35E ŘoÍ To d

1- MALÉ É IC)O|

Page 88: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 88/196

Q',1i_a!l'c /.1 NÁ cHlAMAÍ o? 8Eo(

a)T=,l'A ' ?a53c vAz= O':/:-aa)aÁv=RAtu1t-,tlT=..,aR.//:i E'TUŤIÓ

515Í É MÁTo!

d (Jr

v^(c

.siv-

Page 89: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 89/196

E cost' tz Pp/NC/PE=SÁaaNDUssE /L PR/NC/PÉ

NEL'UO

PEGNO.,..\iA aELLÁ cÁPcozzA ca|') CUt

P'áGÓ L]NOEÉ =L 3r'-)C e=ÁM'= |

IL.TTTO lUi? V /CCON-TENIO 5U6 TO]

g" a'}/^"

FURANARtcEVUt'tcaN o/oLA Est srps.aeaNo !

--l\\--J

Page 90: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 90/196

FoPsE LA P'coPoAuÁÍ ÉUN Fo' plVEBg,állN EFFETa Ho AG,GllJŇro ouALcHEELEÁ,{ENÍ Ó Dl

^4croEPNrr4l

Co^{UNQUE, gPÉ cocHÉ Ýl 9lA PlAclUTA

@

Page 91: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 91/196

PRPERITO

A?!

'á.^P,t

rll/,

...!'/]\tNo4 CORPO*EoŇ] 5ÁNcHE\X CARI

5CO?'O trECl INaHE riN4 (OPPA CON CINcluE?ELACc| áT1 E D]Fa-)]__.',

aP.!7z .C a::\

" ? !- >=vviwA LEO' PAPÉ ?) | )

Stamo ut ttzSALA EUAALLO D] UNCPANDEALBE PCO,..

DLaKy JP-1K E ... -i

EH 5(JNO Otr'-'),C.)a5a a PQÉ srA<t= LA MIAÍ E5TlMo N l4 N.

-C.,:;.-^l !'C _279 óC a14' -u'1ďŤ"?i r3's:-é ?=á ? J'z'" :{?5o Ň=!i c, ;' aa jc-"ů "] ié-l--.-.T----1 - rr c \oq4!T\ Vl\ Áo clÝaQ/\ť 'Et AQAVc'

MaCNtF CO D]CLy'EDQ<A ULT)^4a ,^.14 NÓN

-3ElRé ř5"L=J"""?=.lÁ PE R INoPAOLI-,F.NÓ--á^';

v'uE:v( , E]\tRE \ CE?T- Mc]U '. ' E B_ArŽ5aA c-aRó '=f--- < t= ^/ Aatsl OPA"EPO !

Page 92: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 92/196

aoaAccto . .. co?accto . .

FUORI ILPÓsPo 'cucrNol

5ENÍ .láMÓca3A rAt

V/ BÉ NE, VÁ 6ENÉ ,PAQ.LEPO'...

Dl É s3é P

lL FÁLLlToOELdPUPPO ]

Ha 5l5Ť=MAÍ o 365 TUB) cH=PEPDE\ 4No' 5T l') QAÍ a 21 2_.4VÁNtllNJ l.'lJ5IALLATo 12ÓLAvA5l E olsTRIcÁTo lLPOLLICIONE DI PIPPOOA,L e,UCO OELLA 5gATlNozzA DOVE É 3A

BIMA3TOINc4sTRÁTo:

LÁVÁNDlNl?

TUb ? LAUASI ?

POLLTCTO'

í sN tpr' )' rr povÉ eoPAPERO: ToH ] É '5OLO L.J N?APÉ 8aNoE,."rÁLE

€?NON5TANNO

ŘtoÉ NDo

92

Page 93: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 93/196

\,/lENl .4 LÁvoaAaEcoN MĚ... Dl\,,E N TE P/4lUN Á5TPo_ PA.P€a :

Tr l\]9=cN EpO'L,]NVEsTicÁzJoNE

PE IUATA I,

coN ME lM PAPÉ RÁ\

L',ÁRTE DELDOM4Ic)RE ] VlEŇ] coNMÉ 'Ao É 3

ECCOlL

^4lOtcL I e.T.TO!

coegEzZOLt I soruoe3iBE5Z?.R,=oI55511|!I U')KMIPO' SOPPA '

a

*Jz e' up soNNo ACtrATo...

'Řá?)""XEJ)"s=.ág?'<=_(f.UrALE OFFE?TAD=vo ACCaÍ rad€

Page 94: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 94/196

PE<H ERO. UNalqLlÉ TTo DÁL'1uccH

lo É LDÉ 5ŤlNoDtclDEP4

PÉ e ^e' !

41, ilc.r' tL bloL.iÉ TToDt otcty D?av=,lL PAPÉ RO

lNVE5TlclÁToREPPluAÍ o !

Po95o coMl'.JclAPÉLÉ LEzlÓNl9TÁNoTTE l

5oNo cosl'É Mo.zIoNÁřo ALL',loEAD\ |MPAPAP€L'APŤE DEL3É QUClo' cHÉNON PO59O PiU'

ooPMtQt !

=at ! scou./.1É TToc H E oUÉ L'LO LAVO-R'a ÁNCHEDl NoŤŤÉ

ceRTO...qTAVO PF-RÁNDÁPÉ Á FÁRÉ UNÁla?EzloŇc=LLANOTTUPN/ INcÉ ?CA Dl FUPF^NTl

PUÓ |MPA?AP E 4lUÍ áN_oo'' ' É cco PoaÍ A LEMlE' BÓesÉ ! -

BENE.otcKv I

94

Page 95: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 95/196

GUANDo Tl cHJEDÓBO?3,A ,3II PPC)NTO

uNA co5,4 D.a UN,4A 3cHlAtFÁŘl,ié LA)vÉ LŤA'N MÁNo ALLÁ paÉ =erŇo

h  -','

=H ! 5É M7RAFACIL=,Mtcl caao

otcKY !

A- AlUÍ o : ^/-Mí H,4NŇa)?É 'sTAToMENTPĚ -cAMMlNAvo lN cluĚLL,4vtuzzA scuRA I

sď-o

svÉ LTo.P4PERlNo...LA MlA. ť ENTED'lNcPÁNDl_

,1,1ENTo I

srssraruoze I

oar I cxgMALÉDETTo Dl r---ácHlAFFARÍ É LA

rN A.4NO I

s^d

g SULLEVE RTEBPE !

cHlNÁTl uN Po'3Ul CAeat'rÍ l !

95

Page 96: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 96/196

UH,AA 1..,. bELBÉ PNoccoLÓ lUH?IM?A?A

o.!ALCOSAoA^''!.É ,tcKy...

T'occupÉ PAlPILJ. TAPDI OEL-BERNOCCOLO:

CE?CHIAMO?ÍzlMA

L, A6sALlÍ oetI

oReR:É Cco. . APŘlwALA ClÚ5'rlz Á' col-)P|É o|ALAÍ 1 ..'

^4A'PÁPERlNo,€aMAT l .-.

GJÁ ! 9oLo ciLl9CIOCCHI COPPONOll! v|OzzÉ 5cue= !

={S4É l3ŤAÍoTPoPPo svÉ LÍ o A BALZA?É _' ,a't-LÁ' cópč tUsloN É LÁ /t414 ]N.DÁclNE-aú L-a=ŘŇóccoLo l1A elvELAlo ' - _ oeL_ie ?ÁBrtce'tt= Dl LEcNo.''

Dl auÉ 5Ťo PALO l

( ucH l)'sTo' lAPÁR'4N'Do L'lŇ -

vÉ 5Í lCA-z loN E PRIVÁ'

Í A A FuQlA r)1BOTTE IN

TÉ 5Í A7 1,r<_

^-

ď š ' \'í

o r.t !

co3t'e3ar-ut !

Page 97: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 97/196

NoN FÁR PlU Lo 3TÉ 35ot?zoR= !

6ŤÁ' TPÁ N QLJ|L Lo. '?lCKy ' '. lMPAeÉ eó'PRESTO !

WHUP5!^UAROA

A PQI^^A vlsTA Ml SÉ Mé RAUN LÁqRo Dl cÁssEFoRT| .../\4Á NC)N 3ALT É eciAcoNc L uS tO Ni -c)UEsrÁ voLTA |-

TIIS PO PTI

5VeLÍ o, PÁPERlNo_..ILA MlA RlvoLŤeLLA:CALM1,,caLMA --.NoN Tl Ác.lTÁRE}

OICVY I

D/cLl U N 'occHl/TlN.áPtu' oA, Vtc'tNc) .,-FoPsÉ .E' soLoUN Uo,r",l o DĚlTRA9POQTI !

StAP!

97

Page 98: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 98/196

,!1ÁN l lN AL ... cosA? !?1L MtO ,4!C?O*.OPIo!

EH ! O?A LO5coLÁRoINsECN,AAL MAESTEO I

oUÁNDo Ho oÉ TToPlvoLTÉ LLÁ

'NŤENpE-

VO PIYOLTELLA ! E'9Ar4' lL LAr)PÓ ol

-cAslsttoqŤl. =1  Rlc_ER_cATé lN )l50 STATI :

PlvoLŤÉ LLA...lalVoLTÉ LLÁ...

É É CCÓLA I

ÓHl : L'Ho e?R.oNE'A./"4É NÍ É CH\AFÝATANÉ L PUNTo3bAdL|AŤo !

ARRR ! NON /\41P\ACE é s3É eÉlNŤÉ PPoÍ To.-'

Page 99: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 99/196

A- AluÍ o !POLIZIA

f*-eggt;"

--*š

aeAzlÉ?=Q AVEELOPREqÓ-RE9O,

aMtcot

Dl Ň lENTE,ÁcENTE l

OH,crELo.Ot.l ,ctELo,.oH'clé Lo:

PAPE P 'Ňo ' '-l /IAI.J.A al/1'an= = Plú x,ec gš szř,áAD UN DÉ TecT|VÉc=?ve.tuot,]-lNÍ =ND|

DJPĚ _..

99

Page 100: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 100/196

oH' ŇoNuAoo^NcoPáLLAvozo !

goNo coN TÉ 'c.r3/.1o PÁPERo-../^A,É Hl"1.-.NoN?oTŘe,Mr,1ocA14rvllNA?éPER 4No,aRÉ -L LAVO?O Y

100

Page 101: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 101/196

5l" € l,É vlÍ lA/ý1oLA|.

i?be ?Ež Ť :x?|,.=r:-Mo l=o"FJi'Fás(Eu="H,*2T!,o^

10t

Page 102: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 102/196

Mo 3Í UOlAÍ oA Í Avo -LINJO!

É e.. co5,É 'GUELLo:

plu'TARDI lDÉ voPQ\MA5COPR\QE 5F-. sE:.|Fl5lcAMÉ r\!Í É

ADATTO A oI .VE N1-ÁRÉUN ÁgTRPAPTPO I

voGLlo wÉ OtRÉaUÁNl_| c lŘl PUolFAPÉ 'PP\MA o|

CROL L,4 R E I

eáI ! 3El sŤAToLANCIAÍ o DALLAcE NÍ RlFucÁ ?

No...CO5/4OP'APÉ 'RoMI áAcALClAŤo

FUOR.I I

O @N,

JL:

Page 103: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 103/196

PÉ ?cl,ÉUQLATO I

AIUTO

:Bt'].M I.

EH 4 I,4NcHÉ) MtdLtc

RI H,4 N.NO rN5E UNPO'DELPuLcrNol

3le H ] NÓN MPAQE {)I 8.358?ETAc'LlAÍ o P=eL,N LÁVoRo

DA EPOE !

cosA9ENTONOLT MIEOREC.cHlÉ ?-,4turo!!

'rtlN\l

li, tr4:,

SEMBPANC) UNLEoNE E UNáT|93Ž^!)4-í ',-,IMPOSSIBILE,'.

á;=5'Ť'J3*ť 7 o'no.^1',|

. .

5oU \./ É :NJ j Ps o,ař'zaÁl',l^LÉ o PAPÉ Ro c.{EsoNo UsclTl -ĎařrĚCAB6IE I

É EÉ kcĚRcHERo'ÁrUTo:

Page 104: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 104/196

aRPOWL! No ! NoŇ ÁN-DAR]-ENE ! TL,sEI UNO DELqRUPPO DI EROI...FÁl lL TUo

u Hr'4... CHt3si..-VÉ DoUN4C'dlAvÉlNaLÉ sE I

PÉ R NÉ TTUNo.,.VÁLE LÁ PENA

OH,^^AM/4A!

O.UESTO NONÉ ' L MoMENTo DlDAzv l ALL', lDRÁuLlcÁ :

A6PETTA -É -vÉ í )RA|..'

ylÁHoo !LI HOA4E9StIN FUC4 ]É .DocoSTP rNC4IAMOLIIN UN

ÁNcoLo !

Page 105: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 105/196

Sveno coME uNo scotATŤoLo... Ptz. sHEeLocKl...E' UN EROEA MoDo suo !HE PAPE?O !

AI FtAsALuAÍ o

coN L' roE4u -

É H Ho FÁTTosoLo clo'cHÉ3APÉ vo FAR,'"1ECLlÓ |. /"IACNIFlCO'l.

VENITE . ..tE3ŤÉ QaÁMoPÁPER|No coNuNA coLÁzloNĚsPÉ cI.ALE

DAÍo cHÉBUON"APE?OPorco !

UPRÁ'. PÉ RpapgBtruo !

cosi y6 9166CHE OaNt uo^4oHA LA SUA^4láEloNE

NEL^4oNDo Ě...

EHI.vol |. ,alUTó :

VÉ Nl.l-Egve.t_T t t-

Í E NE 9É l 4N DáŤoL4gC|4Ntr'O I TUBIAP=?T l É ooRA LAcáNTlNÁ E'ALL/.G,AŤA:

PLU\,'IO ! HOPARLATO ŤPí c.P-Po PQÉ 9ToĎlOAN I uo/r4 OcoN L,a 5uá/\a lssloNÉ !

r05

Page 106: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 106/196

.A FER7/ZE E VZ'/LCA/Ý/CA '''ae:,/ÝaE e,/ -APEp/^/O E/Ý7RA sz./.a/ rC' //Ý F('/,ý.Z/o/Ýc€ 1'./š 7A/v-€ s</CcEss,/vo . - .

HO Br9OcNODI TUTTIvol rN AloÁlUTo !

V IENEÁNcHÉ iLÍ =^4Po lNcur ocNluoMo É 'UN É RoE

N EL L"41'ť =

é .<' Áuí ss]óŇĚ l

iKT-- --- -r

--=---:-p{-

-

Page 107: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 107/196

4 E9r ŇIENTE

']Ňuoyo'(!

BEE

'zn?",-i *r'J

Page 108: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 108/196

PeaŤAÍ É LL'É Í zTA'r'1lllJŤl ! PaTQEBSEAcQluARÉ o4 uŇAAOAENTO AL

LÁ Nu/\eré oP=P Q.UELIA

' 5TPÉ GA | >

'-L|eó o| 5<)?Pe€AÁLLa NuDE

^'/ll!+4Erlc1

'-a'\Í '-^rf..a'3i ^'L' r

'..NÉ r||c'o lŇ Ra1'TAo| AVvlClA4^^eNÍ a].

Page 109: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 109/196

\l//\_rr \-

/tltY

;ts)kí!..$/l-' 7',)

El.l l EH l Lo zloNE 9Ť4FEC TANEO PA G,?11{OENoN PO9a'O AUAS) apEoEa.rt .'/,.1Á ! /ý||A' FIÍ '!AL/ý1EŇ]-E ] -' --

,Co\

Page 110: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 110/196

E'UŇ cI?lgzLLo áŇŤJ'?a()l É 'l'ŤlLeÁNn

'/

,z)9

//// .X(:---\J:-\

ý''eK/t (. )\'/lř-,z.

RESí nNGF* AL /ýlÍ .''É 't!'TE ()taL5tas) FOF4Aot

^/1AcA|\ lsŤo ?

PAa3lÁ'^^o AL!-A sÉ Co|lDAB4RTEoeL PAŇo -PAGAzz ! AÝ€E,-.2

c'H|A^ÁA'ra Plco? r---j

Page 111: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 111/196

É Cco.r'|l!5oŇa AN5|o5ool M=Í T&,L1| AL aA\E}pÓ

ADĚs3c.vl ?PEcL olL-Ag:tAP).1t

'ALO

COtg:lAP'l1l 5oLo CoŇ

"A,ýlA PAZIENTÉ !

D'ÁcaoQr)o ] 9É Ťr9ER\/E ()ÚALC)1A,

F=Ns] cHE aÉ LA FzlzA ' z|a?

A^,1e

eu OCCH|. ppEcalTU sEl lŇ

'9||o POŤE"É

-ů ;="i|ffii]ž "L"Ez31-,oÉ PUaAP11 o€I4 NU L1 É Pó- uNol

-

Page 112: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 112/196

L'loÉ At' 9LoLrA ' ^^AC{L

aÍ PE(A 5AlzA lN o59oÓ|eo ANCHE F,É PLrrl I

ŇIEŇTE B4 F1_Rt I PlCo l-Á al-SOGNO t2r Ca)N-cÉ NYlz4ztoNE !

^4-Álo ŇotJ La D|5Í U?BEPO !

SAISCEEO D'AL AUCO OELLA

áE?PATO'ZAI

'\./7 11 '

___ _:-.!__a /31p_==-.---.\

..'......--/\

FEP4O, TPADITOEE!

Page 113: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 113/196

FEF),+1I' !-ÁDpoN|'l -7oEtÝÁŤE lNDlÉ |PD !

Page 114: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 114/196

Plco É 'UN 4LJTENT)CO rczzo ol

-g:lÉ Nz4

t rt:aPo STI?INGE I NE, \r F.., tÍ E!NGE ] NE

lL /,Álo Í tT ?É É otlÁLE9Í A GÁ a<--^L -4 rŽ^ljbo l 'Ý\aTo?l suLJ-A Pl5ŤA | '

' ALÍ P93AF-'! /.LaUEL cLLá9l...É L-a NosŤPá _- l-JNlc-á ]l 3P€ÁŇz.A I J

T!rŤ| A TezÍ zAÉ ...'!(JTTIA eoe-

(X), PResÍ ]cI

Page 115: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 115/196

tN CATtPENSO, \,OLA AUVÉ L.XÉ a)Cueo a| -'UALgLÁsl tc.oAA ), ,lAd,C-A ! ---Ž'4

aU e 3Í a Ť eAo lca oLo C'OsŤA- ut\!A VAL-AŇGA o| ooLL-A?l !

%rhh:%(*4:,

ó{*@

i ÁaelA^4o PE?so LÉALl '3|GNoPÉ | l)NÁC.'O3A lNc€DlalLE!

Page 116: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 116/196

t Ne/rct F00Qt

'AeŤReMd Piú JÍ R4NcllJlLLl J /

sco^,uEŤToCHE IL 5AAA.-,AC,Glo é 'a?e?a uc?o I

--:

glGA| L'AeeÉ oeeA L4 '.1lA uLTlL1AsPé l?ANzA l ŇoN cE N'E' lJN LTRo cNEPosa>A eAOGlu"JGeeL, ''N rLŤŤa ř_->- PÁ?trP()P()LI | /

FoPgÉ s|' | Í c)PŇlA^4o AL2\^|o L)bolzÁ-Í oPlo ,

-eÉ 5Ťa! - '/

116

Page 117: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 117/196

4\/É \4 P?tvlsÍ o Ťl'Jl-Ťo ALL-'A EZFFz|oŇF: A?cH|rÁEOÉ . tl- 1gr .-._)-ž

NoŇ DlsTURaaP.Ťl ,,4lA slGNoe4!

l-llPl vUo]Aú lA?É l|J LTAL|A-auEiffiigrFÉ -\E84^4c

í ÁŇ:ú PÁ"é óL1|A)a4Tol L'Ho ,F]Ň|rc) lELl: /

.LA GIOIA OI #CvlPťl E'GIA'UNARlc.o./1PEr\]3Á

gUFFlaJFŇí rÉ !

Page 118: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 118/196

raNÍ o. ŇoN AgóLA4o N|tN

-1É A\E<DEÝÉ !)

ŤDÍToÚE oENe ?PO5'O ?IAP?)?Er GLt OCCHT ? .--1

É É IPERCHE' lŇ\/É ?Í lLA 2oÍŤA?lL vÉ 3U\Ao É 'fuLL-A PAPÍ E ).----2

}.1O GLA OELLE SC)RPÍ ?ES]N E -^

AÓPoo PÉ l<Plco : a1A,PÉ u

Gry',"!.e,#,UPERMÁRkET DELL

Page 119: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 119/196

pUNoUE ] sEl CÉ s1É >1 ť aEctcHlL|'a yENŤc]NaLJE DoLLAel L\-_ cHlLo. PlU' L'luA ,ÁEx'^)aŽĚ--_-= LÓ3a-Ňí Ó

lJoi.] Ao TÉ ^4rcu ?B2-r PELE rN gcor.rfr- ocGr I

l! ŤFŇEÍ E'!

P1?<>3T4A TAI>PA. L VESUV O)l.E\l EŤEyl FozŤÉ E... AJ€F)I PEP 1L Nág !

rNE4

Page 120: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 120/196

/- ,'-.,

/Á| é ý ao,1^ANDo ! oogglÁ],aoRE lŇ PlENro lL aÉ ?gGLlo ranort at eonaazo,H#Pi i

,A I lH | ÁŇco ouALCAÉ 4r'il,,^o

=lL FlLŤea !,APA 4L

PuxrÍ o Gllrsras\5?oou4

.1:.'É *Jqr 7o

-\ -q<9\,/r-

') -ó 'O óo-l Lv 4-:' D t' -k o o'-fuI()

bI'o',

Page 121: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 121/196

' roaŇA AL LAýOP) -ýlA glGNozAl PE^Jb)lo a FztPt )t tet I

IL TPApIToPE <,OPA \./1AI

^]o3l.Pl P?o|ETŤlLl ! .

\**4,&)

Page 122: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 122/196

gO DELLE9o?ctÉ 5lŇE

AŇcl'É PÉ ?Lul I vEo?EŤE 1

.,-=, 2)s

122

Page 123: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 123/196

r/,4<:zB,oo?- ; ,zt *".::1ť

CoRA@to ! roBse Blu3)raóA EvlŤA?E |L PÉ GG)O| /

?ANT ! CÓuÉ ÝALA'FUOP)? '

i3i"t'5=É '#3iŘ;=J*!ť "'=13,,E)'Eooo'ld

123

Page 124: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 124/196

Posso ÚEA?É aUELLA- \./É cLAtA LAuAŤPlcE ?

t ,rLl.Áa)uÉ '.ArIEuA9! DlPlGE AL vuLÍ Á )l|r. a1)N L|N PeŇTo'y /

Pee5Ťo a4-Tpo' ?eR^^eŤTeR-. É NEÚŇá \/EN'', Í 'lN/ Dr E4BaEl.' CHÉ , É É 'H))

Page 125: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 125/196

ull!? CAe 90ccÉ 1fr?NoŇ P]Esco,4-_-Ý__--.-----"

^^OovÉ PA'[l

,/ s"'

FOe.. toA5tLE ! ptco ctPtNvta tL eaa,Gtc)PAI?ÁL |zzAŇJE .. '

,..o94NDc),1^É zzl DlrcPTUN_á : uN PÉ zzO

a ,ýoToPE Dl LÁÝÁ'| <r-e É uNÁ \^'&1' IcHlNET-ř.4 PEP LA .J-_ PAÉ ,Ť'4) '-./

NoŇ Po1_REsTl^1ANAA?E A DI

Page 126: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 126/196

Í R4rnÉ ŇluAřlcďÁ uŇ 8' Plco )

)!^ aA9TAlD uN PAlo ol /ÁlýuÍ l |.2

LeomÉ to' ezc-az z t ! *o t,lLŤAŇÍ o, lN3ec'DlA.L1o r'' A^4ELA: J--'-----'Ž '/

Page 127: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 127/196

\\.-<///v--2./

'a Ha gaGŇATa \/ PER ÁŇŇl aLJEsTo,4.\o/ý|É | JÍ a|TzA aLALc!4É 5Í AŇTq- ol-TEPRo'IL FtLTÍ zo DÉ LLA. FzlCr-HÉ zz'a

\ ErEENÁ ] ,

,..cáL3 GlU ŇELC.4.LDE?ol'!€

_ '1|NE9TŘoŇE]

AěE35o <'AŤUQ|ZA'uN )LA,ý\rc) É ŇoP^ÁÉ ' sEGu|Ta LD,4 UN ']_UoŇo PosgEŇTE E...

l't(\\\\ \/

Page 128: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 128/196

É ALL!T?'? tL 4l

/ /-^š l

.áNŇl É /NŇ' Dl sIupl's4cRl'\F

lC'J'L

oÍT €

A4AG|E,TPAvesfl '/ É NTrE LÉ GŇ'áTE ,..PE? aT-\-.----=-r ,N6UL5.a ? )

ÝÉ lJÍ É ?Ac)zzt | 3lÍ oR.ŇA--Y A CA1A I EIOH !

128

Page 129: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 129/196

5E c'E'L-JN_á CGA cAÉ ootÓsoNo l sE Ň1 l /'4=ŇŤrLl!\)Áí , ...8 GLt &.to@H, !voots.4^É Tre?LA ) ?loAc. *C)1IAPÉ 'Plca ? _-'

É Peea{É E' F)N|ŤÓ n 'ffi ;-

)P v'^l .A*\EL)A Tl rž jcapž -rŇ_'1ž ##T#,Tž sÉ "?É :P

ž ii;

129

Page 130: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 130/196

|Ň É FFETÍ IL'Awvo9l)9Í lŤUlŤA4LL'uLŤl_ulo 4\o/l^€ŇÍ o 'cpŇ tr

^AnE <'toco Dt

! ?etš í l6lo l --..

TU ŇoŇ G'l-|EL'áý',RÉ5Í | ,4A, C9Ň.JÉ GNA'/Í /. ýERo? ,-__----'s_

.^1i q9 5TA1p ÁL

Í 7*'3atrF:;*2bL,

130

Page 131: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 131/196

a\A AAÉ L\A9E NE sÁREB_tE AccďTA ! OoVÉ uA^vÉ 'E QUELL-A VEPA... AL.l'tť tzlc,..-../

LA CUIZA IPNATICA...LA 11)A lPŇc61.., )Lá NU/í tERo

VoLEvl C-tlE EÉ clŤássl*1o l-'A vÉ Qlř4: ,_-'2

-É H

? Ý--/

EEl sŤáÍ o GEáND'E ! L.ETER^I4L\Jl lÁ c{r.J 14 sTzaGA +E CONCLUSZ\ E.-. ,-.

,ť /):.

ý|)tz

tH t, tH : ct st RtvEDE.

131

Page 132: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 132/196

'NEFFEřT'. NoŇ c'É Eá

ý,oLTo oA PloÉ ?E E...

Ypzeezt te.adtroet \f E PAPÉ etlJ| L^^Plc', cJol4r. C) Q)\ EOPÉ '/^()Pl?EsÍ o ! lÚŤáNÍ o 'PPÉ Ň9eŤÉ Ý1 ,uE ' Í- .rn ^-c.-itÍ o ! /

132

Page 133: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 133/196

Page 134: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 134/196

UA Á^... veolA/,^o UN

Page 135: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 135/196

135

Page 136: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 136/196

sot}lNoN PlcÓPDoNE^,(^^É Noco'lEsoNo TREN"r,Á ooLL.4Pl. ŤlJTTl lNs)Et'e I rra4

136

Page 137: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 137/196

AAAW!

E|u'''5cd5AÍ É /ý\NoN VoLÉ \./c)

3PAvÉ Nf)Rvl I

E' CfE r.rON pAg5At'D atpE3A) oElcLlENTl QLJj, E CCE,|'... r:-:---

Page 138: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 138/196

vo?QA'DlPé cyÉ /'4 FArc)' -É eooNARE'ŽÉ GA-AtawÝ'UN LlBÍ lo! Í ------r--''

Lo QEé ALE@', AlNlPoÍ lŇl lVlNNo^^AÍ Ťl

É Q L|*.la'A,/ÝENÍ l)Ý-A I

138

Page 139: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 139/196

AUE OTTtMl Llfqt:caMPL

^^É ŇT|PÉ BLÁ

FeLlce S<ELÍ A|'

r39

Page 140: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 140/196

Page 141: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 141/196

Page 142: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 142/196

... vĚo|AMo ol ,l"l'eÍ Í ERTl

É Í eA Í <)cl].l^,l|t\JLJÍ |

|N rELÉ VIsloNE- D1Nr'Ja' lL Nu/uÉ rcV]xrEN'E: ř'

Page 143: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 143/196

Page 144: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 144/196

c.A?a Í AL15)^ ANUCL|O,FLrNzoNl D,4ýVErcl

Page 145: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 145/196

..'oA o@Gl A|/ErE UŇlM?lg{| CO)9\?LÚ^FJI'IŤ l !

145

Page 146: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 146/196

IJH.OH J PEVC)ANDAQÉ APPENoÉ RE

Page 147: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 147/196

141

Page 148: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 148/196

Page 149: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 149/196

.AI'!CA'tO ! SAPEž S1BELLo coNř|NUjPĚA MArSrA?e cog!,. <

\ž ENZA L14l 5MÉ i-* TERE ] SLUPP! ./

Page 150: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 150/196

,A ?PoPoglÍ o'"A33A

AŇCAEá Nol UN Po' ol aaAQlÉ ,..

cpÉ Evo CHe QLE9Í AFo93É LA 4lA PAÝfÉ |

SsX"%/J T?,ÁNQu|LLo, l"JClcclo:4o @?TAÍ oul(AToQŤA É rí Í eA!

EH ! EH l c.4Řo, EUoN

Page 151: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 151/196

UN 6PINDI5I ALLIACQUA,1,{INER,ALE PEP IL NOsrBO.:EFFEQÝg,Ei'rrE z!r:

Cr-O,/qt MA,.. MA co3A5ŤA 5UccEDĚNÓÓ? RlPEIo|\lo GLl sŤE99]

GEgTt Ol PC{'O FA: _

"ÁoÁzzl,^^A aýo oAŇGGa

151

Page 152: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 152/196

/.1A cÉ QÍ Q|Ňc}'! ?K'Ž clNoUE

^^lNu'rlF.a

Prcoeoo BF.ýl5sl/./.o.,.

u.rcul eí j,No lrlc.eZ te tPvet

e'.',É '"Azzgp| UA|.

aP.E a)egTo lblÁÉ ŇŤo] NcN FlNlsaE Árál: r

Page 153: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 153/196

153

Page 154: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 154/196

'ÁQŤeFAÍ Í oŇ Ó?Á@ gl'\oalFlcARe lL PA53ÁÍ o Aw'A|.J'Í Aa<)lo DÉ L PPEsENŤE :"

154

Page 155: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 155/196

.jULPI NON E' UNP\3qTlFOPTLJN-4 I

,4Hr,,1 8'ls<)NOFINIIO IN UN EEL

PAsÍ lCClo! --

ao- aEsloÉ Q|ooE- MlO aP'ND'5| ' Ho-- sLo(.cAŤo ILTE |Po ALLE NoÝe|

oEVo U:>clPEp-4

oUE5rÓ]

) MP |cclo ! PEN 5 A' PA?ea lŇÓ |

Page 156: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 156/196

156

Page 157: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 157/196

Page 158: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 158/196

158

Page 159: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 159/196

159

Page 160: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 160/196

c|o' CAe \/oRzÉ y?E?/$e É ?tŘ volŤÚÍ Tl.,.

Page 161: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 161/196

161

Page 162: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 162/196

3Al CHÉ Tl olco?IION POTEVO

3?e2aw trl urlao|o?ť .4Í Av!U|--1 FoEŤUN.aTr':

@z ot czee gAo??ŇG lN5lElaE?uaot- r A CEpTol.

Page 163: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 163/196

Ctr€ M=ŽAÝ lGLlÁ. ! PÓ_3ENz^ cHĚ clDI5'TLJEBII.]C) I L-

z|COz'OA-Ťl Dl NC)N Gla)CAz= TzC)Prc) EoÉ T-EcoN

^4E!ct-{E NE Dtcl

7E ffil6r3P''o-ALLE.GG,IC)?' ,I-

Page 164: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 164/196

Ecco LJŇ *evl -l =actL=

,,L,',

L].AI PZESO LA,z|E'Í ----| F-

LÁ. PPÉ NDO lol P^PEZ lNlo L'H^. BU_rTÁ. --TA, VtA, eLA PEEN -Do rol to r-'Ho

v|qÍ /'.?É z?z.l-/ o!

5L'.,'&-? 7=JL3a"ť =- CAr'^PO !

164

Page 165: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 165/196

QUE6-r-A NloŇ Mlec-^F2?a.t L'HO PZE9,^ 1

NO}.l FaC)-I-E\.,|t a.5ct^áE.L.,,PEzoÉ P.E?

PĚZCAE?AAE L'HAIst-zvt-ra,cosl'BENEI

TE L'Ho EIEŠ .AT-l-tJT:Á. Fc)E_rEE PEc'l='Á, !

a!.1=!.Pr'.P,EElNO I PEr^ a#'JE6=ř*?.^^5fu._J\f'L^ PEOSS|_

,,1^^' ýoLT.Á cE t-.^'-reru rÁ.ao I _

-rE^^Fc ! e tocr.r ra,,raó-_i

165

Page 166: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 166/196

a>=Í zv\z|í J-l. FOZZA,Pz.É N-DIL.A. !

Pz.e5Í O'clP! L,Á.'-50-rTo:

'Tg'Kt cZ=nONo. pl -EMIIJAZE UN ^tLE-^ cÓt^É ME' l'- FF*z-/r'\^TI, ?A-.

PEZINO ]

.A -ru-rToG^9,croPll rNgE-GUÉ

Page 167: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 167/196

3E \/l PŽENDO.-. \,,lFAcc{o V=ť EZE

9é 3Eg+Ť,I Ctr.E' Plr''CEz.:CHE ŇE Plc|Dl UŇ ' _]-EANQU lL

LA PÁ.z:Ť'lTr'. .^

zrx.:ullctolcl LÁ.3c lÁ. LA ?2\aLlŇA l r--._

TLI-TTC). E' UN3EAvó EA.GAŽZO\

ňEEÉ "a''fs=T--o .rff_UŇGA E RlLA554'N|-rE P.^'zTl-rÁ Ásr" cosr' E PtL-l'PIA.CÉ ÝOLE|.

Page 168: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 168/196

8

q

PBEPABATEVI A UN EY-ENTO' '--ildÍ 'nnĎlBlrr!!!Anche i Maya to sapevano! Atta Íine det 2012 arriverá quaLcosa di straordinaí io'

in.."oiuit",'ir.lp"tibite: La collezione di storie a Í umetti Disney dedicata a profezie'

..gi""i;p-Luiti indovini! coN lL FAl{TAsTlco onoscoPo 20í 3 Dl Al'lELlA!

in edicola dat 12 novembre

Page 169: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 169/196

ŤPr'N-Q{JIL/.-O) ZrO I

AgórA1ÁoTUŤTojON \A)r'gfE OI/ú !.EN.

NC,4TO N'EN.TE? PáNlNl'

ACAUA...

169

Page 170: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 170/196

e caMÉ ÝaÍ aE\?soNo D EclÓ oPŇl cHÉ

^.{]F4TE UNÁTE_

NON CONOECO Cl(JE9Tl ROCi<EOv,

^^AaEvoNo É g5ELE <'L aaLr --<pEL Mo,^^EŇŤo, ,1 G uo|cARÉ aAi

' NoN /',1/NcHEÉ EÁ1/ú o-Á UN LÓPÓ coŇCEuÍ oPERTUTTI l 3ELAÍ ' oEl

P)COt?plTr CHE I Bl-oL ETT| 9ÓNÓ lŇ VENo1Í AaaLo oGGl:

Page 171: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 171/196

oo

171

Page 172: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 172/196

\/IÓLETE To6LlERVl DlMEzzo? Ao É RETŤA!

...l^A LAuŤoNol.] V,Ál

PECEATO, ?tQcHÉ 'vo-LeuAr^o vlálTAp.É LACl'rÍ A É AeblAMo lLTE^^Po coNT/Ťo'-

172

Page 173: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 173/196

SrcsrarzL 'AUTO...

UN'ÁLŤRÁ Lva_TA, O Rt --scHro ol qÍA-RĚ lN FIL-A..'

E lNwEcE Ňol/MENO MALE )

173

Page 174: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 174/196

GULP! E SE Fos.sÉ }..] É NoN c'E'

NÉ 59UNo PeQc|1E't Bl<tLlErl'l

sf] Ho VÉ ŇDUToOLI ULTIMI TRE PO.cHl MlŇUÍ l tr/A.'.

6Ll oFFRlPo'TurÍ o QUELLocHE \óGLloNo' PUR pI NoN- PÉ PoEeE I rtGLIÉ 'ť Í l r 7rre,-e*r'iSll NlPoŤlŇl NÓŇ Y

^^IRIVOLGEPAN'

No PlU, L-á PÁ-aoLA Pea AŇ'

174

Page 175: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 175/196

Q!ÁNoo^^.4l ^^l

É .VENt]ToIN AAENTE OI FARE...

SOPUNT! Nc)N H/NNoAVUTC' LA 4tlNl^{Á _co^ PRENSIONE...

175

Page 176: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 176/196

sl'] E oPÁ 3Po-sTjŤEyl: Ho UNIN9EOUIMENTOoA ?oŘÍ AR.E A

ŤEt?r1|NE l

/^lÉ lsALuA-ToRljFINÁL-^^ENTÉ

Vl HoRÁ6é lUNTo:

Page 177: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 177/196

\o, M.a D|VENITÉ REMoA^lcl,5h)|^l vÉ NoEÍ É vo5Í Rl alrLlÉ Í Í l

PEP lL coNcÉ RTo: y-

)KAY! OATÉ MPÓ3ocŇlA^^o UN WEEkEND

SULLE oNDÉ

Page 178: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 178/196

UA)I LA.FoŘTUN.A

^,(lÓPPlPE ]

CI SIAMOTUÍÍl?

178

Page 179: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 179/196

ooADlFaÉ ...O OA Ř.Ic,E-vÉ RE,?

179

Page 180: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 180/196

GJAE2AC'E'LrN POP-P/NTE :

18C

Page 181: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 181/196

Eý/ú '. M| ='vE:(JTO ]5T]NŤIVosCH)UAQLO )

LA RI33ANEL 5-Á LooN=,

PREV19Í ANEL FlNÁLE]

181

Page 182: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 182/196

5Ób! Rlecco/4lAL P.INTO OIPAPŤÉ NZA!

192

Page 183: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 183/196

Page 184: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 184/196

IO, INVECE, MI

^^aovERO/ aL-

Í Ó._ PEP PREN_

oERŤj A ?t

MAMMA'ÓUA?aA|

QÚELLA STAÍ IA3t E' MOS5A)

1fi2 srzlptcruo NoN s/ PEqDED''ANIAO É ...

)KAYt Ao MoLTE coN5E _

-

6NE OA FAPET >----'2

"7urre te cot'tse-GNĚ DEVoNo EssE-PE EFFETTUATEEMTRO LE CJNQUE...ÁL7Rl.uENTl, ÁD-oio co*lPENsO!"

^Ňtr! P.4NTI Ml /ÁAŇcAsoLo UN PACCNEÍ 1)|

PEoRaATl CAÉ LNo9TÍ ?o

^.{oŤToE'

- se,{!PRÉ PUN- '

r84

Page 185: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 185/196

řARo'Glu3Í olN Í EMPo ,4.. '

aovPE3Í l 3Í ARÉ P,u'AŤÍ É ŇŤc)QU2NpoAP?t LA POR- t-Í lÉ QAI

rNcREOr-B]LEI E'P] NUOVO

lL Ňo9TRoAMICOI

UN.A BELL,ácorNctDENz_41

POSSt,AMOPROFIT']"4RNE

185

Page 186: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 186/196

186

Page 187: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 187/196

IN PEPsON4]É cco Lvo-

9ÍRo PAc-cHEÍ To l

UH i DEV'ES.9EE3I ROTTOQUiNpO SO-Ňo cAoUTo '

ú ...AooroPossl3i lL lTÁ.Dt ACQUTSTAPE t Bt-GLlETzl PEŘ lLcoN-

cEF?70! ,.l NlPoŤl goNo

GlA;Í oRNATl: E AoE5-3O CHE COSA GLIRáccoNŤo?

r87

Page 188: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 188/196

...stGNtFtcACHE HAŤRo-WATO DEI PO.STt 5PECIAL| t

tllsl&."

188

Page 189: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 189/196

CO/'4eAvĚŤE

tA-rŤo ATRoÝAR/ý.l?

', a eUZttOoslÁ/lrlo ARPluA-

RlNGPÁ'Z,ARTI

"EPSTAIvA-

NE E...

FUORIoÉ lPltol|Cl HAl É AT--ro PÉ R9É R'ÉL'á NosÍ R.áMlouoeÉcLlENÍ E

?EQ CElz-cAQÉ Dl Pl-/ EO\APE...

...A1GUAI CHE FOR9E TIABá|AiÁQ PÍ ?ocURAŤo|.

189

Page 190: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 190/196

ÁH,5l, j

CI TOGL! A -Mo lLÍ aA-vE9TtMeN-

,co3t-..

Page 191: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 191/196

QUE-QUELLIDEL CONCERTO

."L?"X?"'t

191

Page 192: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 192/196

A oUÉPAS3\ OAt

NosrÉ lrDoLt i

COME HA! É AŤ 'ro AD AwÉ etADD|p.lÍ TuRAo=t ?o5rt suL?aLCO, ZtO ? ,

, . . CAE 9Í A F:ACEN -DO ROSOL-ARE P'IN'vlD)A AŇCH= <aÚAL

PROPRIO LUIlAAI, CHE PE'

STONE ]

NON VEDON]EŇŤE l

Page 193: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 193/196

I

ó

Ě

ffi

Page 194: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 194/196

I ttrttto.r LrpolE.bilcVdlentina De Poll

I Radazlcra gttf.. . ..ti.tlc.Vito Nolamicola (cópoí eclattore),cÍií iÍraMeroni (capo6avizio) LU6na 8dlIeÍ anil viccfuloí C

Ezio Sisto f Sagrrtarir di Ed.rioncFlďres.a Fasloli (Í €pqE

bi]€, ^,1onicó Gózzolir t drzlonDór'ide catemccí (capor€attoÍ e coí nics),santo scarc€la (cdporedatbcí € atuJólká),G6jó Alrishini (cdpos€Nizio), &óófa G3rufi,MóÍ ó Ghinelli, st€uno kuccelli, Gabí i€la Val€ó

l AbtonurcrÉ lsenior Món6€: Alessóndro Doí lin€liPromďofi Assistant, Donata FdllaÍ inl

i"iiiió;;áaiiiů í ""'""'""Dir€ion€ silvia Figinignior Proj€t ManasEÍ , Gmilla V€o\€tú áÍ letins ván4€ Disital: cí isbna Fus€tiFranchis€

^,1anasieÍ , ^^ariantoniettaGalla

l o9.Í rtlotÚDiÍ eďoí : RobaÍ to Vicinanzaprinted rvóteí ióls fuÍ chósiog

^,bnósia'i\'lánue| Mósnl

proí notional MóteÍ ióls BUy€: MóIialuisá BisosnoProductlon /ú amýr, paolo cďr€i

r EdltlngValmtjm caÍn Í jni & /ýáx /ú Ónteduro

l coÍ lftlna: disegrro e coloÍ e diAksso coppoh

r Dilcttoí G dMtlon. publlrhlng.YPYl9.L:Pg-"-.............

f rtting

Dar€toí : Giďuca Ldndofles€ioÍ lýód€ins l'^ónógeí , EÍ Ť ]ónu€6 pei6

.T9Tgl's.*r*::.F.r:L:.P:11..................... . .lPf,&PÍ 6.Directoí , ]ole Da Rin

i'iiiisi;iiiÍ ''""'"""'""Ari€tising & B_to B lú arEser: simona lmp€ióli\^aÍ ketin9 sup€visoí AdveÍ tisins sóles: Francesca Galesi

Dií trioř LtiodCi Di.n ývló F.í Í 6ntApoÍ tl ď8 - 90195 Mllanot l' 0Q/9m85'| f6x řcdězionc 0'1990851ó9

qdl'L n ' td.í ó.!e .l trftb'lao lóeí 'í s.ni'lóadí 'Po.d6B P^IfnNoŤh. lt Dilr*y cď pÚ lbL s.il.

UlÍ cio Pod.k vb Coí djsio' .l

l H4rro coll*óí ltold. DólMicllo' sirnona lýarcmi

€Uga']o'miŤdi'$l6aga't@slq,tÝi|

PAPERlř.lo a in É Jibei laÚi Pr!i:ýitat, 8,5o í Í oř{iýiE'Ť

ffi@

codicc lssN í 193_8a98 eDi r

1{i

:tl

;1A

-1:i

Page 195: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 195/196

)r

Page 196: Paperino Gennaio 2013

8/22/2019 Paperino Gennaio 2013

http://slidepdf.com/reader/full/paperino-gennaio-2013 196/196