Gloria Score

75
Vivaldi, Gloria S. 1 www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de Gloria Antonio Vivaldi 1. Gloria Allegro Tromba 5 Oboe Violino1 Violino 2 Viola Soprano Alto Tenore Basso B.c.

Transcript of Gloria Score

Page 1: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 1www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Gloria Antonio Vivaldi1. Gloria Allegro

Tromba

5

Oboe

Violino1

Violino 2

Viola

Soprano

Alto

Tenore

Basso

B.c.

Page 2: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 2www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

9

12

Page 3: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 3www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

15

19

Glo- ri- a, glo- ri- a,

glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

Glo- ri- a, glo- ri- a,

glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

Glo- ri- a, glo- ri- a,

glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

Glo- ri- a, glo- ri- a,

glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

Page 4: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 4www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

23

29

sis De- o, in ex- cel- sis De- o, glo- ri-

a, glo- ri- a, glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

sis De- o, in ex- cel- sis De- o, glo- ri-

a, glo- ri- a, glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

sis De- o, in ex- cel- sis De- o, glo- ri-

a, glo- ri- a, glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

sis De- o, in ex- cel- sis De- o, glo- ri-

a, glo- ri- a, glo- ri- a, glo- ri- a in ex- cel-

Page 5: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 5www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

34

38

sis De- o,

glo- ri- a, glo- ri- a, in ex- cel- -

sis De- o,

glo- ri- a, glo- ri- a, in ex- cel- -

sis De- o,

glo- ri- a, glo- ri- a, in ex- cel- -

sis De- o,

glo- ri- a, glo- ri- a, in ex- cel- -

Page 6: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 6www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

43

48

- sis De-

o, glo- ri- a in ex- cel- sis,

- sis De-

o, glo- ri- a in ex- cel- sis,

- sis De-

o, glo- ri- a in ex- cel- sis,

- sis De-

o, glo- ri- a in ex- cel- sis,

Page 7: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 7www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

52

56

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o,

Page 8: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 8www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

61

64

in ex- cel-

sis,

in ex- cel-

-

sis,

in ex- cel-

-

sis,

in ex- cel-

-

sis,-

Page 9: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 9www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

67

70

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o.

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o.

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o.

glo- ri- a in ex- cel- sis De- o.

Page 10: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 10www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Violino 1

2. Et in terra pax

5

Violino 2

Viola

Soprano

Alto

Tenore

Basso

B.c.

Page 11: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 11www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

8

13

Et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus,

Et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus,

Et in ter- ra pax ho-

mi- ni- bus bo- nae- bo-

Et in ter- ra pax ho-

mi- ni- bus, et in ter- ra pax ho-

Page 12: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 12www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

18

22

et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus

bo- nae, bo- nae vo-

bo- nae, bo- nae vo-

lun- ta- tis,

nae vo- lun- ta- tis,

et in

mi- ni- bus, et in

ter- ra pax ho- mi- ni- bus, bo- nae, bo-

Page 13: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 13www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

26

30

lun- ta- tis, pax ho- mi- ni- bus

bo- nae vo- lun- ta- tis,

et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus

bo- nae, bo- nae vo- lun- ta- tis, et in

ter- ra pax ho- mi- ni- bus bo- nae

vo- lun- ta- tis, et in ter-

nae vo- lun- ta- tis,

bo- nae vo- lun- ta- tis,

Page 14: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 14www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

34

38

bo- nae

vo- lun- ta- tis,

ter- ra pax ho- mi- ni- bus

bo- nae vo- lun- ta- tis et in

ra pax ho- mi- ni- bus

bo- nae vo- lun- ta- tis,

pax ho- mi- ni- bus bo- nae

vo- lun- ta- tis,

Page 15: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 15www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

41

45

et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus,

et in ter- ra pax,

ter- ra pax ho- mi- ni- bus,

et in ter- ra pax ho-

bo- nae,

bo- nae vo- lun-

et in ter- ra pax ho-

mi- ni- bus bo- nae, bo- nae

Page 16: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 16www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

49

52

et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus,

pax ho- mi- ni- bus bo- nae vo- lun- ta- tis, et in ter-

mi- ni- bus bo- nae vo- lun- ta- tis,

et in ter- ra pax, et in ter- - ra

ta- tis, bo- nae

vo- lun- ta- - tis,

vo- lun- ta- tis,

bo- nae vo- lun- ta- tis,

Page 17: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 17www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

57

61

ra pax ho- mi- ni- bus bo- nae vo- lun-

ta- - -

pax ho- mi- ni- bus bo- nae vo- lun-

ta- - -

bo- nae vo- lun-

ta- - -

et in ter- ra pax, bo- nae vo- lun-

ta- - -

Page 18: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 18www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

64

67

- - -

- - tis,

- - -

- - tis,

- - -

- - tis, et in ter-

- - -

- - tis, et in

Page 19: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 19www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

71

75

et in ter- ra

pax ho- mi- ni- bus bo-

et in ter- ra

pax ho- mi- ni- bus bo- nae

- ra pax ho- mi- ni- bus, et in

ter- ra pax ho- mi- ni- bus

ter- ra pax ho- mi- ni- bus, et in

ter- ra pax ho- mi-

Page 20: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 20www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

79

82

nae vo- lun-

ta- - -

vo- lun- ta

- - -

bo- nae vo-

lun- ta -

ni- bus bo- nae

vo- lun- ta-

Page 21: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 21www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

85

88

- - -

tis.

- - -

-

- tis.

- - -

- tis.

- - -

- tis.

Page 22: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 22www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Violino 1

3. Laudamus te

8

15

Viola

Soprano 1

Lau- da- mus te, be- ne-

Soprano 2

Lau- da- mus te,

B.c.

Page 23: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 23www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

22

29

36

di- ci- mus te, ad- o- ra- mus te, glo- ri fi-

ca- - - - - - - mus

te, lau- da- mus

be- ne- di- ci- mus te, ad- o- ra- mus te,

glo- ri- fi- ca- - - - - mus

te, lau- da- mus

Page 24: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 24www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

44

51

58

te, be- ne- di- ci- mus te, ad- o- ra- mus te, glo- ri- fi- ca-

- - - - - -

- - mus, glo- ri- fi- ca- mus te,

te, be- ne- di- ci- mus te, ad- o- ra- mus te, glo-

ri- fi- ca- - - - - -

mus te, glo- ri- fi- ca- mus te,

Page 25: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 25www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

65

71

79

ad- o- ra- mus te, ad- o- ra- mus te,

lau- da- mus te, be- ne- di- ci- mus te, ad- o- ra- mus

glo- ri- fi-

ca- -

3

-

3

mus te,

lau- da- mus te, be- ne- di- ci- mus te, ad- o- ra- mus

Page 26: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 26www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

86

92

99

te, glo- ri- fi- ca- mus te, ad- o- ra- mus te, ad- o- ra- mus

te, glo- ri- fi- ca- - - -

mus te, glo- ri- fi- ca- -

te, glo- ri- fi- ca- mus te, ad- o- ra- mus te, ad- o- ra- mus

te, glo- ri- fi- ca- - -

- mus te, glo- ri- fi- ca- - -

Page 27: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 27www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

114

121

- - mus te.

- mus te.

Page 28: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 28www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

4. Gratias agimus tibi

Violino 1

Violino 2

Viola

Soprano

Gra- ti- as a- gi- mus ti- bi, gra- ti- as a- gi- mus ti- bi

Alto

Gra- ti- as a- gi- mus ti- bi, gra- ti- as a- gi- mus ti- bi

Tenore

Gra- ti- as a- gi- mus ti- bi, gra- ti- as a- gi- mus ti- bi

Basso

Gra- ti- as a- gi- mus ti- bi, gra- ti- as a- gi- mus ti- bi

B.c.

Page 29: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 29www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

5..Propter magnam gloriam tuam

Violino 1

3

Violino 2

Viola

Soprano

prop- ter ma- gnam glo- - ri- am,

Alto

prop- ter ma- gnam glo-

- - ri- am, prop- ter ma- gnam glo- ri- am

Tenore

prop- ter ma- gnam glo- - - ri- am,

Basso

prop- ter ma- gnam glo-

B.c.

Page 30: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 30www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

5

7

prop- ter ma- gnam glo- - - ri- am,

prop- ter ma- gnam glo-

tu- am, prop- ter mag- nam glo- ri- am,

prop- ter mag- nam glo- - - ri- am,

prop- ter ma- gnam glo- ri- am, prop- ter ma- gnam glo-

- - ri- am, prop- ter ma- gnam glo- ri- am,

- - ri- am, pro- pter ma- gnam glo-

- - ri- am, prop- ter ma- gnam glo-

Page 31: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 31www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

9

11

- - ri- am, prop- ter ma- gnam glo-

ri- am tu- am,

prop- ter mag- nam glo- ri-

am tu- am, prop- ter mag- nam

glo- ri- am tu- am, prop- ter ma- gnam glo-

ri- am tu- am, prop- ter ma- gnam glo-

- - ri- am, prop- ter ma- gnam glo-

ri- am tu- am, prop- ter ma- gnam

Page 32: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 32www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

13

15

prop- ter ma- gnam glo- -

- - - - - ri- am tu- - am.

glo - - - -

- - - - - ri- am tu- am.

- - - -

- - ri- am tu- am.

glo- - - -

- - ri- am tu- am.

Page 33: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 33www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

6. Domine Deus

Oboe

4

7

10

Soprano

Do- mi- ne

De- us, rex coe- le- stis, De- us pa- ter, De- us

B.c.

Page 34: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 34www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

13

16

19

22

p a- - - - - - ter om- ni- po- tens,

Do- mi- ne De- us, rex coe- le- stis, De- us pa- ter,

De- us pa- - - - - ter, pa-

ter om- ni- po- tens, Do- mi- ne

Page 35: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 35www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

25

27

30

33

De- us, Do- mi- ne De- us, rex coe- le- stis,

De- us pa- ter, De- us pa- ter, pa- - -

- - ter, pa- ter om- ni- po- tens, pa-

- - - - - - ter, pa-

Page 36: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 36www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

36

39

42

ter om- ni- po- tens.

Page 37: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 37www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

7. Domine fili unigenite Allegro

Violino 1

7

Violino 2

Viola

Soprano

Alto

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- -

Tenore

Basso

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je-

B.c.

Page 38: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 38www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

14

20

Do- mi- ne fi- li u- ni-

ge- ni- te Je- - - - - su Chri-

- - - su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li

u- ni- ge- ni- te Je- - - - su Chri-

- - - su Chri- ste,

Page 39: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 39www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

26

32

ste, Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

u- ni- ge- ni- te, Je- - su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, u- ni-

ge- ni- te, Je- - - su Chri- ste,

ste, Do- mi- ne fi- li, Do- mi- ne fi- li

u- ni- ge- ni- te, Je- - su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su, u- ni- ge- ni- te, Je- su,

Je- - - - su Chri- ste,

Page 40: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 40www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

38

44

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te.

Do- mi- ne

fi- li u- ni- ge- ni- te, Do- mi- ne fi- li

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Page 41: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 41www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

50

56

Je- su Je- su Chri- ste,

u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Je- su Chri- ste, Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Je- - - - - su Chri- ste,

Je- - - su Chri- ste, Do- mi- ne fi- li u- ni-

ge- ni- te, Je- - - - su Chri- ste,

Page 42: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 42www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

62

68

Do- mi- ne fi- li, Do- mi- ne

Do- mi- ne fi- li, Do- mi- ne

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- -

- - su Chri- ste, Do- mi- ne fi- li,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te Je- - -

- - su Chri- ste, Do- mi- ne fi- li,

Page 43: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 43www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

73

79

fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Je- - - su Chri- ste,

fi- li, u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Je- - - - su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li u- ni ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste,

Page 44: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 44www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

85

91

Je- su Chri- ste.

Je- - - - su Chri- ste.

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste.

Do mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te, Je- su Chri- ste.

Page 45: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 45www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

8. Domine DeusVivaldi Gloria

Adagio

5 Violino 1/ 25

Viola

Alto solo

Do- mi- ne De- us, a- gnus

Organo

1

3

B. c.

Page 46: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 46www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria8

11

8

11

De- i, fi- li- us pa- tris, Do- mi- ne De- us, Do- mi- ne

De- us, a- gnus De- i, fi- li- us pa-

Soprano

tris,

Tutti

qui tol- lis pec-

Tenore

Basso

Page 47: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 47www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria14

17

14

17

ca- ta,

Solo

Do- mi- ne De- us, rex coe- le- stis,

Tutti

qui tol- lis pec- ca- ta,

Solo

Do- mi- ne fi- li u- ni- ge- ni- te,

Tutti

qui tol- lis pec- ca- ta,

Solo

Do- mi- ne

Page 48: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 48www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria20

23

20

23

De- us, Do- mi- ne De- us, a- gnus De- i, fi- li- us pa-

tris,

Tutti

qui tol- lis pec- ca- ta mun- di,

Solo

mi- se- re- re,

Tutti

a- gnus De- i,

Page 49: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 49www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria27

31

27

31

Solo

mi- se- re- re,

Tutti

fi- li- us pa- tris,

Solo

mi- se- re- re no- bis,

Tutti

mi- se- re- re, mi- se- re- re,

Solo

mi- se- re- re no- bis,

Page 50: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 50www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria3535

Tutti

mi- se- re- re no- bis!

37

39Organpart by Helmut Kickton

Page 51: Gloria Score

Vivaldi: Gloria S. 51www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Violino 1

9. Qui tollis peccata mundi

6

Violino 2

Viola

Soprano

Qui tol- lis pec- ca- ta mun- di, pec- ca- ta

mun- di, sus- ci- pe, sus- ci- pe, sus- ci- pe de- pre- ca- ti-

Alto

Qui tol- lis pec- ca- ta mun- di,

pec- ca- ta mun- di, sus- ci- pe, sus- ci- pe de- pre- ca- ti-

Tenore

Qui tol- lis pec- ca- ta mun- di,

pec- ca- ta mun- di, sus- ci- pe, sus- ci- pe de- pre- ca- ti-

Basso

Qui tol- lis pec- ca- ta mun- di,

pec- ca- ta mun- di, sus- ci- pe, sus- ci- pe de- pre- ca- ti-

B.c.

Page 52: Gloria Score

Vivaldi: Gloria S. 52www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

11

17

o- nem, de- pre- ca- ti- o- nem no- stram, de- pre- ca- ti-

o- nem no- stram!

o- nem, de- pre- ca- ti- o- nem no- stram,

de- pre- ca- ti- o- nem no- stram!

o- nem, de- pre- ca- ti- o- nem no- stram,

de- pre- ca- ti- o- nem no- stram!

o- nem, de- pre- ca- ti- o- nem no- stram,

de- pre- ca- ti- o- nem no- stram!

Page 53: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 53www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

10. Qui sedes ad dexteram patrisVivaldi Gloria

Violino 1

9

16

Viola

Alto

B. c.

Page 54: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 54www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria26

44

Qui se- des ad dex- - - te- ram

pa- tris, mi- se- re- - - -

- - - - - - re,

Page 55: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 55www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria52

60

68

mi- se- re- re, mi- se- re- re no- bis,

qui se- des ad dex- te- ram

pa- tris, mi- se- re- - -

Page 56: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 56www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria

82

- - re no- bis,

mi- se- re- - - -

- re no- bis, qui se-

Page 57: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 57www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria100

108

117

des ad dex- - - te- ram pa- tris, mi- se- re-

- - - re- re, mi- se-

re- re, mi- se re- re no- bis, mi- se-

Page 58: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 58www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

Vivaldi Gloria125

133

141

re- re, mi- se- re- re, mi- se- re- re- no- bis.

Page 59: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 59www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

11. Quoniam tu solus sanctus

Tromba

5

Oboe

Violino 1

Violino 2

Viola

Soprano /Alto

Quo- ni- am tu so- lus sanc- tus,

Tenore/ Basso

B.c.

Page 60: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 60www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

8

12

quo- ni- am tu so- lus sanc- tus, tu so- lus

Do- mi- nus, tu so- lus al- tis- si- mus,

Page 61: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 61www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

17

21

Je- su Chri- ste, Je- su

Chri- ste.

Page 62: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 62www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

12. Cum sancto spiritu

Tromba

Oboe

Violino 1

Violino 2

Viola

Soprano

cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i

pa- tris, in glo- ri- a De- i pa- tris A- men, A-

Alto

Cum sanc- to

Tenore

Basso

Cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a

De- i pa- tris, De- i pa- tris, A- men,

B.c.

Page 63: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 63www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

- - - men, A-

men, A- men, cum sanc- to

spi- ri- tu, in glo- ri- a

De- i pa- tris, De- i pa- tris, A- men, A-

Cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i

pa- tris, in glo- ri- a De- i pa- tris, A- men, A-

Celli

Page 64: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 64www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

spi- ri- tu, in glo- ri- a

De- i pa- tris, De- i pa- tris, A- men,

men, A- men,

A- men, A- men,

- men, A- -

- - men,

cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i

pa- tris, in glo- ri- a De- i pa- tris, A- men,

tutti

Page 65: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 65www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

21

cum sanc- to spi- ri-

A-

Celli

tutti

Page 66: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 66www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

25

27

A- men, A- men, A-

- - men,

cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a- De- i pa- tris, in

glo- ri- a- De- i pa- tris, A- men, A-

tu, in glo- ri- a De- i

pa- tris, De- i pa- tris, A- men, A- -

men,

cum sanc- to spi- ri-

Celli

Tutti

Page 67: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 67www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

30

32

cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i pa- tris,

A- men,

men, A- -

- men,

men, A- -

- men,

tu, in glo- ri- a De- i pa- tris,

A- men,

Page 68: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 68www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

35

38

A- - men,

cum sanc- to spi- ri- tu in

cum sanc- to spi- ri- tu, in

glo- ri- a De- i pa- tris, A-

A- men,

A- - men,

cum sanc- to

spi- ri- tu in glo- ri- a De- i pa- tris, A- men, cum sanc- to

Celli Tutti

Page 69: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 69www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

40

43

glo- ri- a De- i pa- tris, A- men, A- -

men, A- men, A- men,

- men, A- - men, A- -

men, A- men, A- men,

A- men, A- men, A- men, A-

men, A- men, A- men, A- men,

spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i pa- tris, A- -

men, A- - men, A- - men,

Page 70: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 70www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

46

49

cum sanc- to spi- ri- tu, cum sanc- to

cum sanc- to spi- ri- tu,

A- men,

A- men, A-

Page 71: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 71www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

52

56

spi- ri- tu, A- men, A- men,

cum sanc- to spi- ri- tu, in

A- men, A- men,

cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i pa- tris,

A- - men, cum sanc- to

spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i pa- tris, A- men,

- - men, cum

sanc- to spi- ri- tu, cum sanc- to

Page 72: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 72www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

58

60

glo- ri- a De- i, De- i pa- tris,

pa- tris A- men, A- men, A- men,

A- men, A- men,

A- men, A- men, A- men, A- men,

A- men, A- men,

A- men, A- men, A- men, A-

spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i pa- tris, in glo- ri- a De- i

pa- tris, A- men, A- -

Page 73: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 73www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

63

67

A- men, A- men, A-

men, cum sanc- to spi- ri- tu, cum sanc- to

A- men, A- - - -

men, A- -

men, A- men, A- - - men,

A- -

- men, A- - -

men, cum sanc- to spi- ri- tu, cum sanc- to spi- ri- tu,

Page 74: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 74www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

69

72

spi- ri- tu,

cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a

- - - men, A-

men, cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i

men, A-

men, A- men, cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i

cum sanc- to spi- ri- tu in glo- ri- a De- i pa- tris, A- -

men, cum sanc- to spi- ri- tu, in glo- ri- a De- i

Page 75: Gloria Score

Vivaldi, Gloria S. 75www.kantoreiarchiv.de www.kreuznacherdiakonie.de

75

De- i pa- tris, De- i pa- tris, A- - men.

pa- tris, in glo- ri- a De- i pa- tris, A- - men.

pa- tris, in glo- ri- a De- i pa- tris, A- men, A- men.

pa- tris, in glo- ri- a- De- i pa- tris, A- men, A- men.