Funzone Blue Print

download Funzone Blue Print

of 18

Transcript of Funzone Blue Print

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  1/18

  FUN ZONE

  -Under Sea themeBy

  Y.Sravan Kumar(131106)

  N.Nidhi(131242)

  Nigar Alam Khan(131146)

  G.V.Th!a "ddy(131214)

  K.#a$hin(131124)

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  2/18

  %hy&Num'r mall# ha# 'n in$ra#ing in *h

  m*r# and *h *ir 1 $i*i#.

  Th amili# #+nd *hir ,-nd r r$ra*inin *h mall.

  Th main aim may ' #h++ing 'y $u#*mr#'y *hy nd n*r*ainmn* *hr *han mvi##m*im# *h mvi# $an ' 'ring #+$iallyr $hildrn # *hy nd a +laying #+*.

  Th# ra#n# ma- r *h dvl+mn* unn ,i*h #m *$hnlgy innva*in.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  3/18

  Reasons for selecting

  Fun zone/arg #$+ r *h 'u#in## dvl+mn*.

  % $an # mi #rvi$# li- 4 *ha*r d gam#.

  % ,uld ' a'l * #*udy *h variu# a#+$*# alng ,i*h

  *h larg rang +rdu$*# #rvi$# rd.Th +$*a*in# #rvi$# dir rm +arn* * $hild.

  % ,uld ' a'l * undr#*and *h 'havir $u#*mr# dirn* ag#.

  By dvl+ing a righ* mdl * un n ,ill hl+ u# *'uild mdl ur*hr r indu#*ri# li- d ,hr -iddy+ar*i# ar arrangd gaming $inma *ha*r# *$.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  4/18

  ServicesGaming n

  5. A$*in Gam#

  55. S+r*#

  555. Kiddy "id#.4 lm#

  .7ar*y n

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  5/18

  ServicesS8A"K 9:;"N

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  6/18

  Thr *y+#

  #rvi$#$a+SELF-SERVIE Th mr num'r gam#

  in *h gaming n.

  IN!ER"ERSON#L SERVIE$ B*h *hm+ly# and *h $u#*mr# ar invlvd.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  7/18

  GA7S =dl" '

  End User$ *h nd u#r vari# a$$rding * *h

  #rvi$ and +rdu$*.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  8/18

  " ()*esign and standards+

  %aintenanceSm *h gam# ar n* ,r-ing +r+rly.

  % hav '#rvd *ha* in dl+hin ra$ a* a*im #i mm'r# $an +lay 'u* nly *,

  +in*# ,r ,r-ing.#ccessi,ilit

  Sm *im# -id# ail * +ra* *h gam#.

  >l# di$ul*y in a$$##ing.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  9/18

  " .)"erformance+Th #*a ,h $an guid ar vry l## in all

  *h gam# *hr ar nly *h di#+lay 'ard#,i*h in#*ru$*in#.

  % ,ai*d r a lng +rid *im a* *h$un*r r mny r$harg and $u+n#.

  N luggag $un*r#.

  Th ++l ar n* *$hni$ally *raind *

  r#lv i##u#.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  10/18

  " /)ommunication+

  Thy #ay *hm a# CA ,rld $la## *hmd >amily

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  11/18

  7ri$ingTh +ri$ing in *h un n vari# a$$rding *

  #rvi$.

  T, *y+# +ri$ing generaland VI""$harg $ard# "#.200F* 2000F

  =inimum amun* i# "#.30F

  =aimum amun* i# "#.100F

  Th #+r*# li- *a'l *nni# and #n-r# ar$hargd 'a#d n *im (minimum *im20min#).

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  12/18

  7ri$ing Gaming n#

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  13/18

  7ri$ing +ar*y nura*in 3hr#

  @a- 1and Kg.

  =u#i$ r*urn gi*#.

  Thm d$ra*d +ar*y hall.

  "rice Num,er ofguests#llo0ed

  11,650 25

  20,400 50

  26,850 75

  30,800 100

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  14/18

  "h-sical

  evidenc

  e

  ustomer

  #ctions

  Em1lo-ee

  #c

  tions

  )Onst

  age2Visi

  ,

  le+

  Em1

  lo-ee

  #ct

  ions

  )3ac4sta

  ge2invisi

  ,le+

  Su

  11ort

  "ro

  cesses

  Em1loee

  *ress

  O5ce*6cor2"art7all

  E8ui1ment2"la

  ing%achine

  s

  9e,"age2

  "am1hlets

  autions29arningNotes2Signage

  "la ard 23irthda

  "artounter

  &ame cardrates

  sheet2&ame1rice sheet

  @u#*mr @all#F=ail#

  @u#*mr

  Srvi$

  :rdr

  Arriv

  a*>unn

  5n*ra$*in a* @ard@un*r

  and a#-#r 7lay@ard

  @ard;+da*ing*hrugh

  :nlin @ard"adrSy#*m

  /av'ag# a*$un*r

  Gr*

  andTa-Bag#

  Ta-

  8l+ 5n#*ru$*

  r

  Giv

  dir$*in#

  Avail# *h

  dirn*#rvi$ 'y#,i+ing *h

  $ard

  @ard "adr=a$hin

  "ad# i* andddu$*

  mny rmhi# a$$un*

  @ll$*Bag#

  Vi#i* and$ll$* alld*ail# +ar*y and

  givadvan$

  7rvidall

  *ail#and

  $ll$*advan$

  S$hdul

  @h$-

  @n*a$*$a*rr

  and

  d$ra*r

  :rgani+ar*y

  7rviddirn*

  #rvi$# in

  +ar*yF@ll$* 7aymn*

  G*##u++r*

  andma-#

  7aymn*

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  15/18

  Ky + y# $a

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  16/18

  7r'lm# in un nNnun$*inal ma$hin#.

  Nn guidan$.

  ;ndr *raind #*a.

  /a$- a$ili*y #+a$.

  @mmuni$a*inal i##u#./a$- r$ra*inal a$*ivi*i# r +arn*#.

  :nly *,ar,r-ingu* 3

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  17/18

  7r'lm# a$d 'y >un

  n=ain*nan$ *h ma$hin#.

  Tugh $m+*i*in du * *h +r#n$ nlin gaming +*in#.

  /#* ++r*uni*i#.

 • 8/9/2019 Funzone Blue Print

  18/18

  "$mmnda*in#S*,ar and *$hnlgy u+da*#.

  "+la$ $n#l#.

  7rvid an addi*inal a*ur in *h ,'#i*,hr *h u#r# $an '- #l*# 'a#d n *havaila'ili*y #l*# and *hir ,n $nvnin$.

  Thi# ,ill hl+ *hm in rdu$ing *h Huu lng*h.

  S*ar* mm'r#hi+ 'a#d n *h num'r hur#

  +layd. >r am+l +rmium gld +la*inummm'r#hi+ *$. Ba#d n *h *y+ mm'r#hi+ di#$un*# and *hr gdi# $an '+rvidd.